Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

”Det är synd om människorna!”, vad kommer uttrycket ifrån…?

ettdromspel_malmo

De flesta har hört det, jag hade en uppfattning att det ej var rätt ordalydelse, men så ska det vara. Det är alltså – från August Strindbergs drama Ett drömspel. Vet du att han egentligen var ”rädd för människorna” och att han därför tyckte mest synd om sig själv. Att det var så kan man läsa i hans bok ”Ensam” som han skrev 1903, mitt i skilsmässan med Harriet Bosse. En tänkare ofta med grubbel inräknat.

Det vore fel att säga att Strindberg hatade andra och älskade sig själv, däremot var han – som han själv säger – sedan barnsben rädd för människorna och älskade sina fantasier – sitt arbete – mer än något annat. I sina pjäser och böcker kunde han likt ett ensamt barn bestämma precis hur alla skulle leka. Han var furste över världen med orden som undersåtar.

Pjäsen kan räknas till Strindbergs så kallade vandringsdramer och betraktas som föregångare till det expressionistiska dramat. I pjäsen kommer guden Indras dotter ned till jorden för att uppleva människornas livsvilkor. Som ett ledmotiv för pjäsen upprepar Indras dotter gång på gång ”Det är synd om människorna”.

Så vi undrar vem Indra är? Dottern? Jag trodde Indra var man… först 🙂

Jo, Indra är en av de viktigaste gudarna i indisk mytologi. Han tillhör de så kallade vediska gudarna. Indra var en krigargud som var den starkaste och den störste krigaren av alla och han hade bland annat förmågan att återuppliva krigare som fallit i strid. Han beskyddade människorna och gudarna från ondska och han höll demonerna i schack. Han framställs ofta ridande på en stor vit elefant (Airavata).

I Svarga härskade Indra tillsammans med sin hustru Indrani, lika namn. Hon var ”en livshungrig ung kvinna som tangerade livets lycka och vånda.” För oss som gillar kuriosa kan nämnas att dottern hette – Agnes.


ettdromspel-dramaten-1921

”INDRAS RÖST
[uppifrån] Var är du dotter, var?
INDRAS DOTTER
Här, fader, här!
INDRAS RÖST
Du har gått vilse, barn, giv akt, du sjunker … Hur kom du hit?”

I förordet till Ett drömspel skriver författaren:
Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag.

I sin I de svartare fanornas tid påpekas att Strindberg var ”impregnerad” av ryssen.  Som i 1800-talsförfattaren Nikolaj Tjernysjevskijs verk, anser Jan Myrdal.

Ett drömspel har ingen som drömmer, pjäsen skildrar istället livet som en dröm. Stycket är en allegori över mänskligt liv och dess villkor, samtidigt klagosång och bön. Stycket har visats i många uppsättningar, bilderna visar en. Indras dotter på den andra, från 1921.

Själv tycker jag synd om människorna, om de insåg helheten…

Källor:
sv.wikipedia.org
borjelindstrom.se
janmyrdalsallskapet.se
runeberg.org
strindbergsmuseet.se
extra.vnf.fi

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.