Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Skäggtorsk, en torsk med mer höjd, matgod och bra val i nutiden..

2 kommentarer

trisopterus_luscus

Skäggtorsk (Trisopterus luscus) är en upptill 50 cm lång och som kan nå 2,5 kg, fisk i torskfamiljen. Den blir ganska hög, ljusbrun till grönaktig på ovansidan, mer silverfärgad på sidorna, med 4-5 mörka tvärband, till nästan rent vit på buken. Den har tre ryggfenor och två analfenor; de senare möts strax under basen. Som namnet antyder har den en tydlig, lång skäggtöm under hakan. På bröstfensbasen finns en mörk fläck.

I ett matprogram i TV såg jag Jamie Oliver tillaga denna fisk som han ansåg lika god som vanlig torsk och att det finns så gott om den att vi skulle byta och fiska skäggtorsk.


Skäggtorsken förekommer vanligtvis på 30-100 m djup i nordöstra Atlantens kustområden och i västra Medelhavet, sällsynt i Skagerrak.

Arten fiskas i begränsad omfattning. Den lever i östra Atlanten; runt brittiska öarna, i Skagerrak och söderut längs Nordafrikas kust till mellersta Marocko. Skäggtorsken finns även i västra Medelhavet. Sällsynt vid Danmarks och Västsveriges kuster, något vanligare vid södra Norges kust.

Minst 12 fynd har gjorts vid Bohuskusten, varav flertalet under perioden nov-jan. 9 av dessa fynd är från 1849-1882. Av de senaste är 2 från Vinga 27/1-1962 och 22/6-1981 samt 1 från Hållö 29/1-1973.


skaggtosk

Skäggtorsken lever i stim nära sandiga bottnar. Ungfiskarna söker sig gärna till brackvatten i flodmynningar. Vid leken söker fiskarna sig till grundare, mer kustnära vatten.

Skäggtorsken lever på bottenlevande kräftdjur, blötdjur, havsmaskar och mindre fiskar. Den blir upp till 4 år gammal.

På andra språk: Engelska: pouting, bib. Tyska: Bartdorsch, Franzosendorsch. Norska: skjeggtorsk.

Recept med torsk kan du finna ex här.
LÄNK http://www.spisa.nu/3.179/varufakta/torsk/

Källor:
sv.wikipedia.org
spisa.nu
fiskefoto.dk
fiskbasen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Skäggtorsk, en torsk med mer höjd, matgod och bra val i nutiden..

  1. Tycker om kummel 😋 Torsken får gärna fortsätta simma omkring 😊

    Liked by 1 person