Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Martinez de Pasqually bakom frimurarsekt, ordnar, magi, tro, agnostik…

8 kommentarer

martines-de-pasqually

Idag kan vi konstatera att Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare. Vad står det för? Svårläst som ämnet är i sig, men det innehåller mystik och spänning. Återkommer med mer detaljerat och lättläst om ordnar.

”Jacques de Livron Joachim de la Tour de la Casa Martinez de Pasqually (1727? -1774) var en theurgist och teosof av osäkert ursprung. Han var grundaren av l’Ordre de Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers – Vanligen kallad ”Elus Cohens” 1761. Han var lärare, initiativtagare och vän av Louis-Claude de Saint-Martin och Jean Baptiste Willermoz, och därför betraktas som upphovsman till – Martinismen. Lugn, snart klarnar det lite i mystiken…

Martinez de Pasqually fann sig i de mörkaste hemligheterna som på Haiti och många av hans samtida anhängare verkar inblandade i. Svart Magi, sekter med hjärntvätt och experiment med sinnen och hjärnan. Vi kan säga att ingen frimurar-rörelse har utövat mer inflytande på 1700-talet i Frankrike än de Pasquales -Martinism.

Martínez de Pasqually föddes i  Frankrike, förmodligen 1727. Hans far var född i Alicante, Spanien, och han hade en form av sällskap genom en Charles Stuart, ”King of Scotland, Irland och England”, från den 20 maj 1738 och beviljade honom som Vice Stormästare med befogenhet att uppföra tempel som en ärorik, stor arkitekt.

Detta s.k. patent fadern hade, överfördes till sonen, vi läst om, ”vid döden till sin son”. ”Kraftfull mästare Joachim Don Martinez Pasqualis”, 28 år gammal, övertog så titeln som Mästarens son. Joachim Martinez Pasqually eller bara Pasqually, vars biografi ständigt forskat på, men dokumentationen ej klar, men den visar på historien om franska frimureriet 1754. Vi som sett da Vinco-koden och gamla franska filmer får bilder till oss…

Martinez andliga mission började troligen omkring 1758, men det råder ingen tvekan om att före denna period hade han arbetat aktivt på att främja orden som sådan. Detta var den tid då frimureriet hade tre grundläggande grader av symbolisk grad, mystikens tecken ingick.

Några säger att han var av judisk börd, utan att kunna fastställa detta med säkerhet. Han tros också att ha varit en portugisisk medborgare av vissa. Hans verksamhet före 1760 är också dåligt kända. Detta är till stor del beror på det faktum att han använde flera olika namn och underskrifter på officiella dokument under sin livstid.

År 1754 grundade han en del, Skotska Domare i Montpellier. 1761 blev han knuten till logen La Française i Bordeaux och grundade ett Cohen-tempel där. Ej Leonard! 🙂
1772 sökte Pasqually sig till ön Hispaniola, sedan vidare till Saint Domingue, den franska kolonin som snart skulle bli Haiti, han reser fram och tillbaka till en fransk koloni och – en spansk koloni, inte en med portugisiskt innehav. Grainville, en av hans trogna lärjungar kom från Västindien, som följde honom överallt. Pasqually dog inom två år och verkar ha påverkat tidiga mystiska grupper i Västindien.

Läran om Martinez beskrivs som en nyckel till någon eskatologisk kosmologi. Gud, den stora föreningen, hade en önskan att emanera varelser från sin egen natur, men Lucifer, som ville utöva sin egen skaparkraft, föll offer för sina egna fel. I hans fall, som inkluderade hans efterföljare, fann han sig instängd i ett område som har utsetts av Gud att tjäna som deras fängelse. Genom riter, är lärjungen redo att inleda relationer med änglaenheter, de visas oftast i form av tecken eller hieroglyfer och åberopas av de sökande.

Pasqually tillbringade hela sitt liv med att arbeta på att skapa en stor andlig rörelse inom leden av frimureriet. När han så småningom organiserade denna rörelse som en order, inte som en kopia av frimurarnas, bestod den ändå uteslutande av frimurare. Han gav dem namnet, ”Ordre des Chevelier Macons Elus Cohen de L’Univers”, Order of Knight Masons, Utvalda präster i Universum.”

För tjugo år, som spänner från 1754 till 1774, året för hans död, arbetade Pasqually oavbrutet för att etablera och främja sin Ordre des Chevaliers ….. Mystik och – tillsammans med baron de Chivalerie, Jean-Baptiste Willermoz, Fauger d’Ignéacourt, greven av Lusignan, Henri de Loos, Grainville, och flera andra som skulle spela viktiga delar i historien.

1767 etablerade han en bestämmande domstol som skulle styra hela Order av Elus Coens. 1768 träffade han Louis-Claude de Saint-Martin, han gjorde ett djupt och bestående intryck på Saint-Martin. Omvänt var Pasqually själv influerad av Saint-Martin som beslutat att lämna sin militära karriär 1771 och bli en personlig ”sekreterare” för Martinez.

Från denna period skedde en anmärkningsvärd utveckling av ritualer ting, Pasqually utarbetande sin ”magnum opus”, den avhandling om återanpassning av varelser, det viktigaste doktrinära grunden för en Martinists teosofi och teurgi.

Det förekom maktskiften och kontroverser, slutligen, år 1781, Sebastien Las Casas, tredje och sista ”stormästare” av Elus Cohens (efterföljaren till Caignet de Lester, som dog 1778) beordrades stängning av de åtta återstående tempel som fortfarande hade hans auktoritet. Trots den officiella stängningen fortsatte Elus Coens orden både praktisk teurgi, samt att genomföra initieringar. Å andra sidan var den teosofiska undervisningen av Martinez inte förlorat i murverk, de spreds även långt efter hans död av ledaren genom frimurarnas system som inrättats genom Willermoz.

Förutom Willermoz och Saint-Martin, den senast kända personliga lärjungen till Martinez – var Abbé Pierre Fournie. Det var runt 1768 som han träffade nuvarande läraren som skulle få honom vända sitt liv helt och hållet. Vad vi vet senare, vid tiden för revolutionen, emigrerade Fournie till England, där han stannade fram till sin död, och under denna period, 1818-1821, blir han vän med teosof München Franz von Baader.

Sekter, tempel och en massa hemligheter delades vidare. Svår läsning, men ska återkomma till frimurarna. Man studerar idag dokument och försöker få grepp om denna tid. Hustrun till Martinez tros komma från de rika franska bosättarna på ön Collas de Mauvignié, ursprungligen från Gornac nära Bordeaux. Martines gift Collas Angelique Marguerite, 1767 på Gornac.

Men om Martinez talade franska mycket väl, skrev han mycket dåligt. Hans son, enligt en polisrapport, talade spanska mycket väl. Hypotesen om ett spanskt ursprung bör därför behållas.

martinespasqually Yngre dagar

Efter Martinez de Pasqually död, så fortsatte Elus Cohens att fungera under en längre tid: men divisioner började uppstå mellan olika tempel, som blev vilande under första halvan av 1900-talet. Den sista kända överlevande Elu-Cohen från den ursprungliga inkarnation av ordning, Destigny, dog 1868.

Nutid? Svenska Frimurare Orden, SFMO, är Sveriges äldsta ännu verksamma ordenssällskap och startade i mars 1735. SFMO är en självständig del av det internationella frimureriet och arbetar efter det Svenska systemet. Kung Carl XVI Gustaf är Svenska Frimurare Ordens höge beskyddare.

Dessa ”vill verka för medlemmarnas personliga utveckling till bättre människor. Detta åstadkoms med hjälp av ritualer och upplevelser vid vilka man med hjälp av ett färgrikt bildspråk och med, i vissa system, religiösa referenser bibringas råd och kunskap om hur man bör leva sitt liv. I invignings ritualen blir nya medlemmar blindfådda och blir först varnade om de allvarliga konsekvenser som kan komma då någon efter medlemskap avslöjar ordens hemligheter, i denna fas riktar då seniorer svärd mot den nya medlemmen.”

”Frimureriet är inte endast bundet till Sverige, det finns i andra länder så som t.ex. USA, England och Turkiet där det går under namnet freemasonry eller masonry. Där kallas medlemmar freemasons resp. masons (rent tekniskt, men inte i folkmun där råder det en viss skillnad på de olika grupperingarna) och de samlingsplatser som nyttjas kallas för Lodges.”

Däremot har flera delar av sekter idag följt Martinist-orden och att driva Elus Cohens handlingar vidare, de har främst arbetat på två olika sätt, en starkt påverkad av sin egen gnostiska kyrka, och riten av Memphis-Misraim och hans personliga Kabbalah.
Officiell Ordre Reaux Croix arbetar för Elus Cohens på ett liknande sätt, och även bland kvinnor, som Pasqually själv gjorde vid två tillfällen.

Vissa författare har belyst inkonsekvens av arbetet med Martinez de Pasqually, baserat på lögner, bedrägerier och – det slutade också med domar till böter för bedrägeri – och psykologer talar om en paranoid vanföreställning strukturerad för typiska ledare i destruktiva sekter

Senare, nästan ett sekel sedan, deltar en annan frimurare i Martinez Tradition. Lucien-Francois Jean-Maine fick en son som föddes 18 november 1924, som fick namnet Hector-Francois, med dottern till en vodoo-ledare i Haiti. Ännu finns svart magi även i väst. Återkommer med lättläst om nutid 🙂

Källor:
gnostique.net
en.wikipedia.org
ecured.cu
clubofnow.wordpress.com
liquisearch.com/martinism
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

8 thoughts on “Martinez de Pasqually bakom frimurarsekt, ordnar, magi, tro, agnostik…

 1. Wow…eller *puh*.. Bra jobbat att försöka bringa ordning i leden 👌
  Hoppas dagarna är goda och fria från radikaler i alla ordnar 😊 kram

  Liked by 1 person

  • Vänners intressen, engelska, franska till svenska? 🙂 Ja, ro finns men sjuk 10 veckor och doktorn är enväldig, vägrar mig konsekvent behandling utan ”bevis” 😛 Ja, jag är problemlösare i min vardag och nog ska jag få rätt 😉 Kraften tar ju slut, men hopp och tro kan få en gå vidare. Må väl min vän, kram 😉

   Liked by 1 person

 2. Usch och fy sån tristess😰 Önskan om bättring och kanske vapendragare att kämpa tillsammans med 💙

  Liked by 1 person

 3. Väldigt intressant läsning. ..tack vännen 💜 💖

  Liked by 2 people