Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Håkäringen trivs i havet, men ingen man bör äta av…?

gronlandshaj

Vad vet vi alla om denna haj i havet, jag visste mycket lite. Spännande kunskap, en håkäring (Somniosus microcephalus), även stavat håkärring samt kallad ishaj eller grönlandshaj (på engelska Greenland Shark), är efter brugden den största av Nordens hajar. Oj 🙂

Ordet håkäring är en förvanskning av håskärding, där hå- kommer av ”haj” och -skärding sammanhänger med skära, såra eller stycka.

Det man ofta får läsa är att den blir ca 400 år, kanske 500 – och könsmogen vid 150 års ålder. Tidigare var det känt att håkäringen kunde bli uppåt 200 år gammal. Åldern har tagits fram genom att analysera hajarnas ögonlinser med hjälp av kol-14-metoden. Den innebär att håkäringen klår sina ålderskonkurrenter i världen.

Stämmer de nya uppskattningarna betyder det att en håkäring som föddes vid tiden för slaget vid Lützen mycket väl fortfarande kan simma omkring i våra vatten. Två andra exempel är den atlantiska soldatfisken som uppskattas kunna bli 150 år och grönlandsvalen som kan bli drygt 200 år.

Hur stor blir den?
Medelstorleken för en håkäring är 340 cm och 285 kg; det största exemplar som mätts var 640 cm och vägde 1 022 kg, även om det förekommer uppgifter om exemplar på över 7 meter. Göteborgaren Joel Abrahamsson är världsmästare i att ha fångat störst fisk från en kajak, en 566 kilo tung håkäring drog han upp i september 2014. Håkäringen lever i djupvatten och ingår i gruppen pigghajar. Den fiskas med kraftigt spö och det är ovanligt att man får den på kroken. Köttet är giftigt.

hakaring

Arten förekommer i norra Atlanten längs med Grönlands kust och östra Kanada, samt österut via Island och Svalbard så långt som till Novaja Zemlja. I Sverige är den troligen årsvis gäst i Skagerrak och Kattegatt, men observeras sällan. Ibland uppträder den invasionsartat, som i Kosterfjorden 1–2 april 1969 och i Gullmaren i juni 1979.

Håkäringen fiskades kring Norge, Island och Grönland på 1800-talet, framförallt på grund av dess lever som innehöll en stor mängd tran. Näringen hade på 1910-talet blivit omfattande, men det kommersiella fisket efter tranet upphörde 1960. Före andra världskriget bedrevs ett ganska intensivt fiske på håkäring i Atlanten.
Numera fångas den ibland av misstag vid trålfiske, och den har rönt popularitet som sportfisk. Släktnamnet somniosus betyder ”den sömnige”, och hajen är känd för sin passivitet vid fångst.

Ät den ej!
Köttet innehåller trimetylaminoxid, vilket i matsmältningsprocessen bildar trimetylamin, ett gift som ger neurologiska symptom som påminner om extrem druckenhet. Synrubbningar, diarré och kramper som i värsta fall leder till döden kan förekomma. Upprepad kokning och torkning gör köttet ätligt. Traditionellt har det ätits av inuiter, samt i fermenterat skick som surhaj (hákarl) på Island, en motsvarighet till den svenska surströmmingen.

Håkäringen simmar knappt tre kilometer i timmen och livnär sig på att lägga sig i bakhåll och fånga sovande sälar och fiskar. Den äter också gärna av valkadaver. Troligen är den inte hotad i dagsläget men den fortplantar sig mycket långsamt vilket gör den sårbar. En haj vi lärt om att vi ej ska fiska slut på, hajar ni? Och giftig lockar väl ej? 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
expressen.se
sverigesradio.se
bohuslaningen.se
gp.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.