Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Här ligger en hund begraven, men vi får aldrig veta varför…?

karlxii

Att ana oråd kan också uttryckas som ”här ligger en hund begraven”. Här är forskarna väldigt osäkra på ursprunget. En av de troligare teorierna är att hunden som benämns inte är det fyrbenta husdjuret, utan ett gammalt ord för en beslagen kista. En förklaring går tillbaka på en folksaga i Tusen och en natt där tre stora hundar vaktar varsin nedgrävd skatt. I orostider skulle man ha grävt ner pengar och dyrbarheter i sådana kistor för att sedan ta upp dem igen när tiderna var lugnare. Att ha en hund gömd skulle då egentligen innebära att ha en skatt gömd. Lika och sanningen kan vara flera, men en gömd skattkista antar vi som troligast?

En annan förklaring till uttrycket är att det är en ombildning av det tyska ”Da liegt der Hund begrabe” (där ligger hunden begraven), vilket alltså skulle betyda ”där ligger förklaringen”. I äldre tyska kunde också ordet ”hund” betyda ”skatt”. Den tyska benämningen på en stålbeslagen kärra som användes vid gruvdrift var på medeltiden hunt.

Uttrycket är känt sedan 1700-talet i svenskan och återfinns i många olika språk i flera varianter med olika djur begravda.
Det finns också dom som menar att hund, som kan vara ett skällsord och sedan gammalt har använts nedsättande om en person, ska tolkas som bov. Uttrycket har dessutom sammanblandats med ett annat och begraven ska ursprungligen vara gömd. Och då ser man sammanhanget lättare: Här ligger en bov gömd.


Ännu en förklaring går tillbaka på en tradition från äldre tid då det var brukligt att gräva ned en levande hund under stallet eller fähuset för att avvärja olyckor för sina kreatur. Och där en hund ligger begraven luktar det säkert illa – vi kan ana att det döljer sig något under jordkullen. Sedan kan man ju också travestera gamla ordspråk. Minns ni den egyptisk-svenska affärsmannen Refaat El-Sayed som på 1980-talet gärna använde sig av uttryck såsom: ”Här ligger en gravad hund!”

pompes

Bilden så. Pompe var tre olika hundar, alla ägda av Karl XII (bild), varav en ligger begravd i Karlbergs slottspark, Solna. Den första hunden med namnet Pompe dog 1699, och det är denna hund som ligger i Karlbergs slottspark. Karl XII:s tredje hund med namnet Pompe dog i Ungern under ritten från Bender.

Källor:
spa.118100.se
ordbruket.com
w1.312.telia.com
powerhawk.wordpress.com
sv.wikipedia.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.