Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Hypokondri, lida av en sjukdom man ej har, en otäck situation…

skoterskahypok

Tänker på att intala sig man är sjuk så man blir sjuk, då är det en sjukdom väl? Så – hypokondri innebär en ogrundad övertygelse om, eller överdriven rädsla för, att själv ha eller utveckla en svår sjukdom. I vardagligt tal används begreppet ofta synonymt med hälsoångest, nosomani och inbillningssjuka. Hypokondri är alltså en ständig rädsla att bli allvarligt sjuk eller tro att du redan är det. För att bekräfta detta letar du efter symptom på kroppen och läser mycket om tillstånd på nätet.

Jag gjorde en nättest som jag lätt avslöjade hur man ska svara. Vill man veta av sin läkare vad man har för diagnos, om man är skeptisk, om man anser att de ej ger sig tid så ser jag det som sunt. Idag med stafettläkare som ej vet vem man är, om man ej får tid sakligt förklara och tider de lovat håller de ej, så ser jag det som friskt dvs man ska vara kritisk. Läsa på nätet kan ge tips och – jag anser det är när man utan anledning mår dåligt av det eller trots ett flertal kontroller ej finner något, ja då kan man kanske kalla det som ett lidande av det och då ser jag det som hypokondri.

Hypokondri skiljer sig från simulering och Münchhausens syndrom, där patienten medvetet förfalskar sjukdomssymptom. Man ska minnas det viktiga. En viktig sak när det gäller symtomtolkning är skillnaden mellan att gå från en specifik sjukdom till ett symtom och att tolka ett diffust symtom som tecken på en viss sjukdom.

Går man från hjärtinfarkt till bröstsmärtor så finns det ett klart samband mellan dessa två: Över 80 % av alla som får infarkt har smärtor. Går man i motsatt riktning är bilden den omvända: Endast 20 % av alla som har bröstsmärtor har hjärtinfarkt. Det rör sig troligare om muskelsmärtor, halsbränna, ångest mm.

hypokondri

Testa om du har hypokondri, har sett mig om, denna verkade bra, sett som lekman. http://www.psykologitest.se/hypokondri.php

”Sannolikheten att du har diagnosen hypokondri är mycket liten” fick jag och det stämmer nog även om man vet hur svaren bör vara. Men man är ju ärlig 🙂

Ordet hypokondri kommer från hypokondrium, från klassisk grekiska hýpochóndrios, ’som ligger under revbensbrosken’. Det var därifrån man först trodde att hypokondrin hade sitt ursprung.

Uppgifter om förekomsten av hypokondri i befolkningen är osäkra då några stora befolkningsstudier ännu inte har genomförts och således varierar uppgifterna mellan mindre än 1 % upp till 7 % beroende på vilka kriterier som används. Uppgifter om förekomsten inom allmänmedicin/primärvård varierar av samma skäl mellan 2–30 %.

Den mest väletablerade behandlingen för hypokondri är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT för hälsoångest och hypokondri kan förmedlas både som individualterapi, i gruppformat och genom självhjälpslitteratur. Frågan är vem som ska ge hjälp när resurserna nästan är på noll.

De flesta patienter med hypokondri har ett uttalat lidande och inte sällan en påtaglig funktionsnedsättning på grund av sin sjukdomsrädsla. Överdriven uppmärksamhet på fysiska symtom och stark hälsoångest hos föräldrarna kan bidra till utveckling av hypokondri hos barn.

Utöver cancer är patienter med hypokondri oftast rädda för att lida av hjärtsjukdom, allvarlig neurologisk sjukdom (som till exempel multipel skleros) eller en smittsam sjukdom (oftast aids). Vissa är rädda för att utveckla en allvarlig psykisk sjukdom. Hypokondri är en sjukdom och den är jobbig.

Minns du som jag pjäsen, ”Den inbillade sjuke” av Moliere? Han satt bra i fåtöljen sjuk som få, men när han var ensam rörde han sig fritt. Medvetet förfalskat hm. Den visar på en medveten handling – för att få ro. Münchhausens syndrom?

Jag minns en vits, men med ”allvar” i?’
-Vad stod det på hypondrikerns gravsten?
-Vad var det jag sa!!!

Och det är jobbigt vara sjuk oavsett, lidandet ligger en del i ens upplevelse. Så i alla lägen man känner en viss oro, ta kontakt med vården!

Källor:
sv.wikipedia.org
hypokondri.se
psykologitest.se
medibas.se/handboken

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.