Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Res till Jupiters måne Io, riktig upptäcksresa för de vågade…

1 kommentar

jupiter_io

Jupiters hetlevrade måne Io såg man det började ryka om 2001 och från den lilla månen steg två rökpelare och förmörkade dess himmel, fyrtio mil ovanför ytan. Så är du en våghals, är en resa till den vulkaniska månen Io värd att övervägas. Bilden visar – på Io och den nedre på alla Jupiters månar.

Enorma tidvattenskrafter från Jupiter och grannmånarna Europa och Ganymedes ser till att ytan hela tiden är i rörelse, och det förekommer konstanta utbrott från jättelika svavelvulkaner. Vi träffar på sjöar av lava och smält svavel samt berg som kan vara upp till 17 – km höga. Det finns emellertid ett pris: partikelstrålningen är absolut dödande. Månen, säger vi – och alla vet vad vi menar. Men vår planet kunde lika gärna ha fått flera månar. Den först upptäckta månen (bortsett från jordens måne) var inte bara en måne – utan fyra stycken, de fyra stora jupitermånarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto. De upptäcktes av Galileo Galilei i januari 1610.

Solsystemet är fullt med månar – Jupiter toppar listan med 63 stycken. 156 månar har hittills upptäckts i solsystemet och det kan mycket väl finnas fler. För 35 år sedan var det här med solsystemets månar mycket enkelt. Då kände man bara till 31 stycken. Ex: Jorden hade 1, Mars 2, Jupiter 12, Saturnus 10, Uranus 5 och Neptunus 2 stycken. I dag har alltså den här siffran svällt ut till 156. Enbart vid Jupiter har man nu hittat 63 månar, det vill säga mer än dubbelt så många som man kände till i hela solsystemet 1970. Och antalet fortsätter att växa hela tiden, allt eftersom teleskopens ögon blir skarpare.

Io är den femte av planeten Jupiters kända naturliga satelliter och den tredje största. Den är den fjärde största månen i solsystemet. Månen är döpt efter prästinnan Io i den grekiska mytologin. Med över 400 vulkaner på sin yta är Io det mest geologiskt aktiva objektet i solsystemet.

Ytan är väldigt ung. Analyser av gör att man nu tror att lavan som flyter på ytan mest bestod av olika föreningar av smält svavel. Men en ny idé är att lavan består av smält silikatsten och att – materialet kan vara rikt på natrium (sett genom Hubbleteleskopet). Vissa av de platserna når temperaturer på 1 500 K, trots att medeltemperaturen är mycket lägre, ca 130 K. (den senare temperaturen skulle betyda ca minus 140 grader). Från extrem värme till rejäl kyla. Nya data tyder på att Io kan ha ett eget magnetfält.

jupitermoon

Till skillnad från de övriga galileiska satelliterna har Io bara lite, eller inget, vatten. Detta beror troligen på att Jupiter var tillräckligt het för att tidigt i evolutionen av vårt solsystem, driva bort flyktiga element i Ios omgivning men inte så het att göra det längre ut. Io har en tunn atmosfär bestående av svaveldioxid och kanske några andra gaser.

Och kuriosa: Voyager 1 är den rymdsond som är mest avlägsen av samtliga rymdsonder som sänts upp i rymden. Den befann sig i juli 2011 närmare 18 miljarder kilometer från jorden.

Båda sonderna bär med sig en 12 tums guldskiva som innehåller ljud och bilder som avser att spegla livet på jorden, ifall sonderna utan haveri kan fortsätta ut mot de närmaste stjärnorna och där nå andra livsformer. På skivan finns totalt 115 bilder, olika slags ljud och musikstycken samt hälsningar på olika språk. Tala om resa…

Källor:
nyteknik.se
illvet.se
sv.wikipedia.org
alltomvetenskap.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

One thought on “Res till Jupiters måne Io, riktig upptäcksresa för de vågade…

  1. Spännande 😌

    Gilla