Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Orolig tid i Sverige, kriget år 1914, en minnessten berättar…?

landstormsryttare_2

Lite drygt 102 år sedan första världskrigets start. Jag såg en minnessten i slutet av sommaren (2016) och blev nyfiken på vad – Landstormen var. Vet du?

I hemstaden Göteborg:
Den 2 augusti 1914 ringde kyrkklockorna i Göteborg oavbrutet. Stadens befolkning förstod att det väntade storkriget hade brutit ut. Det var även en signal för den så kallade Landstormen att mobiliseras. Den bestod av inkallade meniga och frivilliga befäl som trots bristande utbildning och resurser var först på plats för att skydda Göteborg.

Organisationen hade som uppgift att försvara närliggande inskrivningsområden och skydda fältarméns mobilisering. Göteborgs Landstormsbefälsförening bildades 1908 och syftade till att höja utbildningsnivån hos befälen, som främst bestod av civilister.

Sverige?
Det första officiella förslaget om en landstorm i Sverige lades fram som en proposition vid 1865 års riksdag, enligt vilken den skulle omfatta alla vapenföra män mellan 20 och 50 år, som inte tillhörde armén eller beväringen. Det dröjde dock till 1885 års härordning innan en landstorm inrättades och den bestod då av åldersklasserna 33-40 år. Lite fastare former fick Landstormen först 1901 när allmän värnplikt infördes.

landstormenbildr

Landstormen mobiliserades vid första och andra världskrigets utbrott 1914 respektive 1939. Under första världskriget hemförlovades landstormtrupperna, sedan dess uppgifter hade övertagits av arméns linjeförband. Landstormen avskaffades i Sverige med försvarsbeslutet 1942.

Landstormstrupperna bar ursprungligen inte uniform, utan privata kläder. Många bar en trekantig hatt, som erinrade om karolinernas hattar. De utrustades därför enligt krigets lagar med fälttecken, i 1914 års infanteriinstruktion utgjordes det av landstormsmärke som skulle bäras väl fästat och på avstånd synligt samt landstormsarmbindel. Landstormsmännen var vid första världskrigets utbrott beväpnade med remingtongevär.

Landstormens uppgifter var många, ex.: tryggande av fälthärens mobilisering, bevakning av gränser och kuster, tjänstgöring som säkerhetsbesättningar i fästningar samt skyddande av förbindelseleder.

Tider som flytt. Ena bilden fotade jag i Torslanda, Göteborg, en minnessten från den händelsen. Den andra är – två dagar lång övning innan kriget precis bröt ut 1914.

Källor:
vartgoteborg.se
sv.wikipedia.org
arkivnamnden.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.