Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Finns spöken, vad är det och hur finner man dem…?

spoket

Ett vitt lakan som säger bu minns man som barn, men nu är ämnet mer spritt. Vissa människor säger att de kan se och ta kontakt med spöken. Dessa människor kallas för medier. Mycket är skrock och bevisen ”ovanliga”.

Vad är ett spöke?
Ett spöke är enligt folktro och parapsykologi en avlidens ande, själ eller immateriella skuggbild. Ordet är inlånat från lågtyska (spook), men flera äldre synonymer existerar. Det finns EJ ännu inga vetenskapliga belägg för spökens existens. Men det inga bevis som säger de INTE finns så, då är ett spöke – ett energifält, det fält som omringar oss människor när vi lever.

Hur upplevs de?
Man kan känna en närvaro. Detta är den vanligaste kontakten. Man upplever en känsla av att inte vara ensam eller att någon iakttar en. Det kan även handla om tryck – och temperaturförändringar, oförklarliga rysningar, andningssvårigheter, hörselförändringar eller en allmän obehagskänsla. Gemensamt för dessa fenomen är att man varken ser eller hör något ovanligt. Bara känner det med det som brukar kallas det sjätte sinnet. Det är den här formen av kontakt man måste lära sig att känna igen för att inte missa den, enligt experterna.

Hur delar man in dem?
Man delar normalt in spöken, andar i poltergeist, gast eller gengångare. Enligt den vanligaste myten är spöken människor som dött, och som av någon anledning hemsöker en plats, ex. sin dödsplats, kyrkor, på kyrkogårdar, på galgbackar, där de bodde, eller, om de varit missdådare, på de platser där de övat sina illgärningar. Även slott och herresäten är klassiska spökplatser. I modern tid, en av de populäraste varianterna är underjordiska kulvertar under ex. stora sjukhus.

De flesta spökberättelser utspelar sig under natten, eftersom berättelsen till stor del bygger på mörkerrädsla. I svensk folktro blev ett spöke under dagen osynligt och orörligt, och den som råkade passera en sådan dagståndare kunde bli gastkramad. Det har även förekommit föreställningar om att själens vårdande kunde leva vidare efter att dess skyddsling gått bort, och en sådan herrelös vård är den ursprungliga vålnaden.

Förklaringar?
Hur kan man förklara ljud och andra saker? Gamla hus har ofta lite golvknarr och susande ventilation, dessa ljud försvinner i vardagens stökande, men på natten klassas de som spökerier. Golvknarr beror på att trä är ett material som utvidgas och dras ihop beroende på olika faktorer som temperatur och luftfuktighet.

Intressant är att spöken ofta agerar strax efter tolvslaget. Tolvslaget utbringas ofta av en gammal klocka som drivs av två lod. Det ena för urverket och det andra för slagverket. När klockan slår tolv rör sig slagverkets lod maximalt. Dess långa tunna kedja kan ge upphov till små ljud som inte hörs på dagen men blir spökerier på natten.

Andra konstiga ljud kan orsakas av ugglor som ibland ger ifrån sig skriande ljud och träd som ger ifrån sig underliga ljud när de växer. Visuella spöken kan förklaras med olika väderfenomen, droger och trötthet som med hjälp av människans livliga fantasi gör att man ser spöken. Bara vetskapen om att en plats sägs vara hemsökt kan bidra till att man faktiskt tror sig se spöken. Det kan bero på flera saker som  påverkar elektroniken utan att man märker det.

aghost

Fängslande om bilden ovan!
Året är 1959. Mabel Chinnery hade bara tillbringat dagen på kyrkogården och hade besökt sin mors grav. För att avsluta en filmrulle tog hon en bild på sin man som satt i framsätet på bilen och väntade på henne. Hon framkallade bilderna och när hon tittade på fotografierna gör hon en skrämmande upptäckt. På en av bilderna ser hon sin avlidna mor sittande i baksätet på sin bil. Obs. på en bild…

Märkligt, och statistik visar att 17 procent av svenskarna tror att människor kan gå igen och spöka. Så du kanske är en av dem?  Jag tänker att ”allt är möjligt, tills motsatsen bevisats” 🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
paranormal.se
hem.passagen.se/josu3039
paranormalhaze.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.