Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Hur många olika arter djur finns det och – vet vi ens…?

Djur är fascinerande och några vet man ej de finns, liksom hur många sorter det finns. Naturligtvis räknas det på olika vis, men genomgång av – hur många djurarter finns det? Jag frågade min apotekare senast, vad hon trodde. Hon trodde att en halv miljon kanske? Antalet arter beror på hur man definierar en djurart, och i den frågan råder det inte enighet bland världens forskare.

Ända sedan mitten av 1800-talet, när den engelske biologen Richard Owen (på bilden) ansåg att man hade upptäckt större delen av de djur som existerar, har man hela tiden varit tvungen att revidera det förmodade totalantalet djur på klotet. Varje gång ett nytt område undersöks i detalj eller med hjälp av nya tekniker visar det sig att artantalet är betydligt större än förväntat.

Man kan knappt skaka ett träd i regnskogen utan att det ramlar ned en djurart som ingen tidigare känt till. Även de allra försiktigaste uppskattningar av det totala antalet arter utgår från att vi har funnit högst hälften av de existerande djurarterna. Och just detta, hur många okända finns det?

Men svaret blir först, att det är någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner olika djurarter. Av dessa är insekterna den i särklass största djurgruppen. Man har nämligen funnit minst 1,2 miljoner olika arter av insekter. Andra menar att det kan finnas mer än 100 miljoner olika djurarter. I den andra änden av skalan finner man mycket små artgrupper som dolksvansarna, som bara omfattar fyra olika arter.

Säkrast, det man vet i stort, knappa 2 miljoner. Petigt så beräknar en del forskare att det kan finnas så många som 10-30 miljoner oidentifierade insektsarter, många av dem som bor i regnskogen, och upp till 1 miljon kvalsterarter.

owen

Ett annat intressant synsätt av idag är, hur är det med ”Akut hotade arter”: totalt cirka – 1 513 st. omskrivna. Akut hotad (CR) (engelska: Critically Endangered) är en term som används inom rödlistning av arter. En art som tillhör kategorin ”akut hotad” löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid. Ex. på djur är axolotl och kakapo.

Axolotl är en nattaktiv, mexikansk vattenlevande, salamander och kakapo, ibland kallad ugglepapegoja, är en nattaktiv papegojart med gulgrön fjäderdräkt och endemisk för Nya Zeeland. Ännu är det massor av djur som finns i få ex så människan och miljön har förändrat djurlivet.

Vem var den smarta engelska biologen då?
Jo, Sir Richard Owen, född 1804 i Lancaster, död 1892 i London, var en engelsk anatom och paleontolog. Hans familj spårade sina anor tillbaka till både Lancashire och franska Huguenotter, hans mörka hår och sätt skulle påverkats av hans mors franska arv. Owens familj var inte rik, och när hans far var Owen fem år gammal bara fick han chans att gå i läroverk, i Lancaster, men ansågs vara ”lat och oförskämd” av sina lärare. Han tog värvning, blev snart kadett i flottan, men blev intresserad av kirurgi och kom tillbaka till Lancaster för att bedriva en medicinsk karriär. Hans utbildning inleddes år 1820 med lära hos en lokal kirurg.

Owen studerade i Edinburgh, Paris och London och blev 1834 konservator vid Hunters Museum i London. Han utgav en känd katalog över museets samlingar. Han ägnade sig tidigt åt mikroskopiska studier av animala vävnader och var en av grundläggarna av Microscopical Society. Åren mellan 1856 och 1884 var han superintendent vid Natural History Departments British Museum. Bra gjort av en ”lat”.

Owen bild, grundlade nyare anatomiska forskningsmetoder. Han var den som beskrev dinosaurierna för första gången och gav dem deras vetenskapliga namn. Han tilldelades Wollaston-medaljen 1838, Royal Medal 1846, Copley- medaljen 1851 och Clarke-medaljen 1878. Owen var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från 1843. Där ligger vi i lä!

När Carl von Linné och hans elever beslöt sig för att registrera alla de arter som de kunde i mitten av 1800-talet, de fann drygt 15 000 arter av djur. Astronomiskt så  finns det mellan 10 miljoner och 1 miljard arter av bakterier och arkéer.

Och ser du ett okänt djur, trampa ej på det. Det kan vara det sista nu levande…

Källor:
illvet.se
ucmp.berkeley.edu
sv.wikipedia.org
debok.net

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.