Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Drömmer du på natten och undrar varför? Vad vet man…?

2 kommentarer

dreami1

Drömmer gör jag ofta och tyvärr vanligt med mardrömmar, de flesta utan att jag ens har en aning om vad, trots analyser jag gjort. Självklart vill jag och andra (?), veta mer om detta. Faktum är att sömnforskare ännu inte helt förstår varför vi sover ens, och drömmar är ett fenomen som är ännu svårare att greppa.”Trots det skenbara sambandet vet vi otroligt lite om de grundläggande förhållanden i hjärnan, som utgör basen för ett samband mellan vårt känsloliv och hur vi sover”

Ju fler gånger du vaknar under natten, desto mer kommer du troligtvis att minnas av dina drömmar. Vissa drömmar kan vara några få sekunder långa, medan andra pågår runt en timme. Visste du förresten att forskning visat att ju högre IQ en människa har ju mer drömmer den? Jag säger inget….. 🙂

En sömncykel består av fem steg som återkommer ett antal gånger under sömnen. Vi drömmer huvudsakligen (men inte enbart) under det femte­ steget, den så kallade drömsömnen eller rem-sömnen. Rem står för ”rapid eye movement” och karakteriseras bland annat av just snabba ögonrörelser, ökad andnings- och hjärtfrekvens samt att hjärnan är aktiv. Resten av kroppen är normalt dock stilla.

Genomsnittspersonen drömmer runt 100 000 drömmar under en livstid. Varje natt tar vi oss igenom ett par dussin drömmar, men de flesta av oss kommer bara ihåg en eller två av dem. Vissa minns aldrig sina nattliga eskapader medan andra kommer ihåg så mycket som 15 drömmar per natt. Varför vi glömmer så mycket är ännu inte vetenskapligt säkerställt, men man vet att hjärnan lägger mindre energi på att registrera tankar när vi sover, så det kan eventuellt ha med saken att göra.

Drömmar handlar om att det centrala nervsystemet bearbetar information, men exakt varför vi drömmer finns det många teorier om. Fysiologiskt kan det handla om att ”träna” nervsystemet; psykologiskt om att gå igenom dagens alla intryck och sovra bland dem. Vi drömmer mycket om oss själva och personer vi känner. Exemplen är även många där man säger sig ha kommit på lösningar på problem i drömmar. Barn sover mycket rem-sömn, vilket indikerar att den har med inlärning att göra. Mina drömmar innehåller ofta helt otroliga saker som inte går få ihop ens med tolkningar.

Vi ser bakåt lite.
Pionjären Sigmund Freud menade att drömmar helt enkelt är förträngda önskningar som vi inte låter komma fram i vaket tillstånd. En annan teori, som väckte stor uppmärksamhet på 1970-talet, är att drömmar består av slumpmässiga hjärnimpulser och att vi sedan sätter ihop dessa minnesfragment för att göra drömmen begriplig. Ofta rymmer drömmar tvära kast i tid och rum, vilket kan stödja denna teori alternativt förklaras av att hjärnans centrum för tids- och rumsbegrepp är mindre verksamt i sömnen.

Vi glömmer mycket snabbt vad vi drömt. Freud ansåg att vi helt enkelt inte vill komma ihåg våra drömmar. Andra menar att verkligheten tar över när vi vaknar och får oss att tänka framåt, inte bakåt. En annan teori är att eftersom vi lär oss genom att repetera och associera, är det svårt att erinra sig drömmar – de är ju ofta unika och ganska vaga. Har man återkommande drömmar brukar man å andra sidan minnas dessa.

Det finns många goda råd om hur man kommer ihåg sina drömmar. Ett är att se till så att man vaknar direkt när man lämnar rem-sömnen, för då minns man som bäst. Ett annat är att vakna långsamt och försöka behålla stämningen från den senaste drömmen. Papper och penna för att snabbt skriva ner vad man minns är ett bra tips.

Om du kommer ihåg en dröm eller inte beror på om du vaknar medan den pågår eller inte. Drömmar som avbryts av att vi vaknar finns nämligen kvar i minnet, medan en avslutad dröm i stället snabbt försvinner. Detta beror på att minnet ständigt rensar sig självt medan vi sover.

dreaming

En av många intressanta aspekter inom drömforskningen är varför vi vanligtvis inte förstår att vi drömmer medan drömmen pågår. Vi kan ju utan problem särskilja verklighet från dröm när vi är vakna. Eller om det nu är så som den engelske filosofen Bertrand Russell sa (i vaket tillstånd): ”I do not believe that I am now dreaming but I cannot prove I am not.”

De tidigaste skrifterna man hittat om drömmar går så långt tillbaka som 5000 år i Mesopotamien, civilisationens vagga. Artemidorus skrev en bok om att tolka drömmar för nästan 2000 år sedan, och hävdade att det finns två former av drömmar: de profetiska, och de realistiska som handlar om det som är angeläget för oss för stunden.

Sömnen hos kända?
Vissa kända personer som Winston Churchill, Margaret Thatcher och John F Kennedy sov bara 3.5 till 5 timmar per natt. Kennedy tog dock ofta en eftermiddagstupplur.

Blev vi klokare? Nu vet vi i alla fall att vi inget vet 🙂 Men fakta är alltid fascinerande. Och sov gott alla.

Källor:
alltomvetenskap.se
mabra.com
psykologisk.se
natgeo.se
expressen.se
psykologiguiden.se
metro.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Drömmer du på natten och undrar varför? Vad vet man…?

  1. Väldigt intressant läsning …..tack Janne ❤❤

    Gilla