Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Vem var Sveriges första kung, vet man det…?

2 kommentarer

Frågan är svår. Allt beror ju på hur man definierar ”Sverige” och ”kung”. Svaret är – kanske (troligen) Erik Segersäll (ca 970 – ca 995). Vi ska fördjupa oss i ämnet kort, så kan du på någon sammankomst ”visa din kunskap” 🙂 Det kan även varit – Albrekt av Mecklenburg. Björn vid Birka? Olof Skötkonung?

Ordningstal på kungar är kända i Sverige sedan Erik XIV 1560. De kungar som har namnet Karl – då är där Karl Sverkersson som är den förste historiskt belagde kungen med detta namn, men den sjunde enligt Johannes Magnus kungalängd. Den förste historiskt belagde kungen från vilken en vedertagen kungalängd har kunnat upprättas är därför – Erik Segersäll. Erik och hans son Styrbjörn skall ha mötts i det tre dagar långa slaget vid Fyrisvallarna. Styrbjörn skall ha stupat och Erik stått som segrare, varvid han fick tillnamnet ”Segersäll”. Huruvida något sådant slag verkligen inträffat, eller om Styrbjörn över huvud taget är historisk, går inte att avgöra.

erik-segersall

”Om man med Sverige menar ett land som bevisligen har kallats så landar vi på 1380-talet (första kända omnämnade är ordet ”Swerighe” i en urkund från Kalmar år 1384). I så fall är svaret Albrekt av Mecklenburg. Men så resonerar ingen historiker. Det normala är att man istället syftar på det rike, eller embryo till rike, som utgör det historiska ursprunget till dagens stat. I så fall landar vi i decennierna kring år 1000, varefter vi kan följa en linje med kungar i diverse källor (Adam av Bremens krönika, Äldre Västgötalagens kungalängd, etc.).

Dessutom har vi kungaproblemet. Skall vi räkna med de järnåldershövdingar med okänt maktområde som nämns av Rimbert i Ansgarsbiografin från 800-talet? Knappast, menar majoriteten av svenska historiker. Men det är inte förbjudet. Den som så önskar kan mycket väl utgå från kung Björn vid Birka. Att räkna med diverse sagokungar i Ynglingasagan är dock inte tillrådligt; här är källkritiken obarmhärtig.

Om vi håller oss till härskare vars maktpretentioner av utländska iakttagare har bedömts vara kungliga – dvs. med titlar som likställts med latinets rex – blir det lättare. Då är svaret Olof Skötkonung eller hans far Erik Segersäll. Vem av dem som skall räknas som nr 1 – ja, det är en definitionsfråga som de lärde må tvista om i evighet.”
(Dick Harrison,SvD).

Vem var den troligt första, Erik Segersäll?
Han var en svensk kung mellan 970 och 995 som möjligen tidvis även styrde över Danmark. Han är en av de första svenska kungar som man vet något bestämt om och han kan ha rått över Svealand, Västergötland och Östergötland, det vill säga större delen av det område som skulle bli det tidigmedeltida Sverige. Erik brukar anses vara den som grundade staden Sigtuna. Han fick sonen Olof Skötkonung, möjligen en Holmfrid, kanske en dotter. Erik antas ha dött av sotdöden…

Olof var född cirka 980 (alt. på 960-talet), död sannolikt under vintern 1021-1022, var kung av Sverige cirka 995-1022. Olof är den förste kung som bevisligen regerade över både Mälardalen och Västergötland och han är också den förste sveakung som döptes, förblev kristen och bidrog till Sveriges kristnande. Olof Skötkonung var dessutom först med att prägla mynt i Sverige. Hm, historien tätnar, bevisföringen låg.
Vårt kungahus hemsida skriver, Sveriges regenter under 1000 år, Erik Segersäll först. Så självklart väljer vi Erik då som nummer ett.

kungennu

Trodde du på Gustav I Eriksson (Vasa) så hade han cirka 40 stycken före sig så glöm det! Erik 🙂

Vår konung är nr 22 efter Vasa – som kung (riksföreståndare).
Teckningen där Erik ber Oden om välgång samt en bild på vår nuvarande.

Källor:
bibblansvarar.se
blog.svd.se
sv.wikipedia.org
kungahuset.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Vem var Sveriges första kung, vet man det…?

  1. Rolig läsning. …tack vännen 💜 💖

    Liked by 1 person