Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 08 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2700 inlägg.

Finns det kannibalism idag, var och – varför…?

korowaifolket

Äter människor – människor, finns kannibalism idag? Vad betyder det?
Kannibalism innebär att en människa eller annat djur äter en annan individ av samma art; utövaren av kannibalism kallas kannibal. När människor äter människokött kallas det antropofagi. Ordet kommer från ”Karibien”, då det talades om att människoätare fanns där.

En annan variant är att ordet kannibal troligen kom till genom ett missförstånd när Columbus kom till den karibiska övärlden och trodde att han i själva verket kommit till Asien. Han trodde att invånarna på Kuba styrdes av en ättling till Djingis khan och kallade folket ”cane-bals”. Ordet – androfagi (grekiska ’man’, ’människa’, och ’äta’) betecknar människoätare.

Har missionärer verkligen blivit uppätna av kannibaler som vi läst?
Två belagda fall hette John Williams och James Harris. I början av 1800-talet spred de ordet i Polynesien. I november 1839 kom de till ön Erromango, idag räknas den till nationen Vanuatu öster om Australien (relativt nära). Så fort de kom iland fick infödingar syn på dem och slog ihjäl dem. Ett brittiskt örlogsfartyg som senare kom dit fick bekräftat att missionärerna ätits upp.

Hur de tillagades förtäljer inte historien. Om hur den jättestora grytan blev obligatorisk i sammanhang som dessa vet jag ej. En detalj som nämns av BBC men inte av Daily Mail är att infödingarna hade anledning att vara aggressiva; bara några dagar tidigare hade några av dem dödats av vita på jakt efter dyrbart sandelträ.

Kannibalism i systematisk form förekommer i modern tid endast i Afrika. FN:s säkerhetsråd fördömde därför så sent som 2003 den afrikanska staten Kongo då det där enligt 350 ögonvittnen begåtts många övergrepp med inslag av kannibalism mot lokalbefolkningen.

vanuatu

Två svenska FN-soldater blev enligt vittnesuppgifter uppätna i Kongo på 60-talet. Kongos premiärminister Lumumba lär i radio, innan sin död på just 60-talet, ha sagt ”När det här är över ska vi återgå till det gamla och äta upp våra fiender!” vilket låter antyda en lång tradition av kannibalism i regionen. Till exempel blev omkring 500 människor uppätna på Fijiöarna under en femårig period på 1840-talet. Sedan dess har denna sedvänja efterhand försvunnit, på många platser helt enkelt för att myndigheterna förbjudit den.

Korowaifolket på Nya Guinea tros vara de sista på jorden som fortfarande praktiserar­ kannibalism. Korowaifolket som tillhör den indonesiskt styrda västra halvan av Nya Guinea. Man dödar och äter khakhua – män som genom att förvandla sig till demoner tagit livet av andra stammedlemmar.

De runt 4 000 korowaierna som finns kvar lever i ett mycket otillgängligt område i sydöstra Papua. Det är en del av Indonesien och ska inte förväxlas med Papua Nya Guinea, den självständiga östra delen av denna ö som är världens största ö efter Grönland.

När man äter personer utanför den egna gruppen, kallas det exokannibalism. Motsatsen, när man äter kvarlevorna av en medlem av den egna gruppen, kallas endokannibalism. Det kan finnas kulturer där man praktiserat såväl exokannibalism som endokannibalism.

I en del regioner som till exempel Afrika, Sydamerika, Karibien och Stilla havs-området har huvudjakt existerat hand i hand med kannibalism. Dock har huvudjakt mer handlat om att ta troféer och levde därför kvar längre i vissa trakter än själva kannibalismen. Bruket är idag borta, även om det då och då rapporteras att olika stammar återupptagit seden för turismens skull.

När fransmännen under första världskriget tog in svarta soldater från kolonierna menade tyskarna att man inte respekterade att det var ett krig för vita. I tysk propaganda framställdes de som korkade vildar och kannibaler.

Det finns även folk som genom olyckor för att överleva ”tvingats äta människokött” och en kategori ”brottslingar” som har det sjuka i sig att de kan äta sitt offer. Men detta räknas till en annan kategori. Bilden överst på de omskrivna, den senare på infödingar på Vanuatu.

Källor:
faktoider.blogspot.se
sv.wikipedia.org
alltomvetenskap.se
illvet.se

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.