Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Vem bestämde Jesus död och vem tog hand om kroppen, enligt Skriften…?

Vad vet vi om denna man och vem var han, enligt Bibeln. Från början – Jesus från Nasaret, skall enligt Bibeln ha avrättats genom att bli korsfäst på Golgata i Jerusalem av den romerska ockupationsmakten på begäran av Sanhedrin. Även flera andra av kristendomens ledare, bland andra Petrus, skall ha blivit korsfästa. Vilka var Sanhedrin?

Sanhedrin, stora rådet, var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ under grekisk-romersk tid. De hade sitt säte i Jerusalem och hade 71 ledamöter. En av de rabbinska domstolar som fanns i östra Medelhavet. Där fördes häftiga dispyter mellan de båda fraktionerna fariséer och saddukéer. Jag blev intresserad av en Josef.

Josef från Arimataia, född i Arimataia i Judeen, var en ansedd medlem av Sanhedrin och han begav sig enligt Bibeln efter Jesu korsfästelse till Pontius Pilatus för lov om att få ta ner Jesu kropp efter korsfästelsen. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan hade dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död.

Josef och Nikodemus lindade Jesu kropp med linnebindlar tillsammans med en blandning av myrra och aloe. De begravde Jesus intill platsen där han blivit korsfäst. Graven var uthuggen ur ett berg åt Josef och låg i en trädgård. Där lade de Jesus eftersom det var den judiska förberedelsedagen och sabbaten skulle just börja.

Enligt de nytestamentliga evangelierna, var Josef lärjunge till Jesus i hemlighet av rädsla för judarna och omtalas i bland annat Mark. 15:42-47. Denne man, Josef, omnämns i Bibeln vid ett tillfälle, men berättelsen om honom återfinns i alla fyra evangelierna. Han var en ganska anonym man, det står inte så mycket om honom, han var en av den stora massan som följde Jesus. Han var ju som nämnts en judisk rådsherre, en aktad man, väl ansedd bland judarna , en troligtvis rik man. Det berättades under medeltiden, bland annat att han skulle ha varit romersk soldat en gång i tiden.

Så vet man något om var Josef  begravdes?
Det finns även historier om den heliga Graal, på 1230-talet nådde historierna om Josef av Arimataia och det rika engelska klostret i Glastonbury. De gjorde bland annat gällande att Josef hade tagit med sig två kannor till Britannien, den ena med Jesu blod och den andra med Jesu svett. Kannorna sades vara begravda tillsammans med Josef, men ingen visste exakt var. Sedan dess har han blivit en del av myten kring den heliga Graal och associeras med platsen ovan.

josefrimataia

Nu hade Josef av Arimataia införlivats med det engelska kulturlandskapet, och där har han förblivit. Under senmedeltiden var engelsmännen helt övertygade om att han verkligen låg begravd i Glastonbury, och man sökte förgäves lokalisera graven. Enligt spanjorerna var ju Josef fängslad i Jerusalem ända till år 70 och kunde knappast ha farit till England sju år tidigare…

Vad vet man om staden staden Josef kom ifrån, sökt, men svårt finna? Arimataia benämns som en stad i Judeen (enligt Lukas 23:51). Judeen som är den bergiga södra delen av det historiska landet Israel. Det är området kring Jerusalem som nu delas mellan de israeliska och palestinska myndigheterna. Benämningen används idag stundom för södra delen av Västbanken samt låglandet vid kusten. Namnet Judeen kommer från det grekiska och romerska namnet för orten vilket ursprungligen omgav Juda rike. Bilden på Josef är en detalj ur en större målning av Pietro Perugino.

Källor:
en.wikipedia.org
sv.wikipedia.org
blog.svd.se/historia
ne.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.