Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Mystisk blå fläck i Atlanten och – hur Grönland minskar i storlek…

2 kommentarer

bluepoint

På kartor har man sett en mystisk blå fläck. Den ligger i norra Atlanten, söder om Grönland. Där indikerar den blåa färgen att ytvattnet i området tvärtom har blivit ovanligt kallt. Rekordkallt, rent av. Forskare är inte eniga om vad den kalla, blå fläcken beror på. Kanske är det bara naturliga variationer i Atlantens strömmar. Kanske – och flera ledande forskare misstänker numera det – har iskallt smältvatten från Grönlands glaciärer börjat störa strömsystemet.

Det här oroar åtminstone en del forskare, som undrar om vi ser en stor förändring i havsströmmarna. Håller Golfströmmen på att bromsas av smältande kallvatten från Grönland?

Den allt varmare luften tinar glaciären uppifrån, och varmare vatten tinar nerifrån. Dessutom verkar glaciären ha tappat kontakt med en tröskel i berggrunden, som tidigare hade en bromsande verkan. Fram till år 2000 låg Zachariæ Isstrøm stadig. Därefter började den märkbart röra sig, först ganska långsamt, men de senaste tre åren i en hastighet av 125 meter om året. Satellitmätningarna visar också att volymen av is minskar, för närvarande med fem miljarder ton om året. Otroligt!

Den amerikanska vädermyndigheten NOAA har publicerat en karta som visar att vi just nu upplever det varmaste året som noterats, och hur den här temperaturökningen fördelas över jordklotet. Det visas med olika nyanser röd färg. Men det finns också en stor blå fläck, ett område där temperaturen varit lägre än normalt.

greenland

Jeremie Mouginot från University of California Irvine och hans medarbetare har använt flygplansobservationer och satellitdata från Nasa och fem andra rymd­styrelser, och på så sätt studerat en stor glaciär på nordvästra Grönland som kallas Zachariæ Isstrøm (nämnd ovan). Totalt binder den vatten som motsvarar en halvmeters höjning av havsytan runt hela jorden, om isen skulle smälta.

Den allt varmare luften tinar glaciären uppifrån, och varmare vatten tinar nerifrån. Dessutom verkar glaciären ha tappat kontakt med en tröskel i berggrunden, som tidigare hade en bromsande verkan.

Atlanten är det hav som ligger mellan Amerika, Europa och Afrika. I nord-sydlig riktning sträcker sig Atlanten från Arktis till Antarktis. Atlanten brukar i sin tur indelas i Nordatlanten och Sydatlanten. En viktig del med miljön, att fakta tages på allvar. Sent, men…
Bilderna visar en blå fläck (se över linjen) och över Grönland och hur isen förvandlas till vatten och löses upp…

Källor:
dn.se
klimatupplysningen.se
svebio.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Mystisk blå fläck i Atlanten och – hur Grönland minskar i storlek…

  1. Otroligt läskigt. ..kramar om dig 💜 💖

    Liked by 1 person