Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Är handikapp och funktionshinder samma sak? Vad ska man säga…?

1 kommentar

handikappordet

Visst kan det vara svårt finna rätt ord ibland, i detta fall när ”byte” av ord sker. Detta gör många fundersamma på vad de ska välja och blir osäkra. Därför att Socialstyrelsen vill att ordet handikapp ska försvinna. Det kan upplevas nedvärderande.

Andra menar att handikapp är ett folkbildande ord, som inte ska ersättas. Begreppsparet funktionshinder-handikapp har använts i Sverige sedan början av 1980-talet. Då antogs det av Världshälsoorganisationen, WHO, och på 1990-talet av Förenta nationerna, FN.

Handikapp (engelska handicap, ett ord av dunkel härkomst), i ordets allmännaste betydelse: belastning, hinder. Under 1950-talet började ordet handikappad användas synonymt. Idag ska vi välja funktionsnedsättning, funktionshinder – inte handikappad.

En funktionsnedsättning är en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa. Individens förmåga ställs då i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos befolkningen. Psykiska störningar och olika typer av kroniska sjukdomar kan också räknas som funktionsnedsättningar.

En funktionsnedsättning kan vara alltifrån diabetes och depression till nedsatt hörsel och total förlamning av en kroppsdel. En funktionsnedsättning kan uppstå under en persons livstid eller förekomma redan från födseln. Människor med olika typer av funktionsnedsättningar, som allt från Aspergers syndrom, Downs syndrom, rullstolsbundna och CP-skadade.

”Vi är ju normala personer, vi har bara någon typ av handikapp som gör vissa saker svårare för oss men än sen då?”

rullstol

Socialstyrelsen har en speciell grupp som arbetar med vilka ord och begrepp som ska användas i olika sammanhang. Den här gruppen kallas terminologirådet och nu har de tagit beslut om att:
”Funktionshinder” blir en egen term och ”handikapp” utgår.
Ordet funktionshinder ska betyda: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Emot detta är medialt kända f.d. simmaren David Lega, som nått stora framgångar i Paralympics, han kallar sig fortfarande handikappad. Han ser ordet som en beskrivning, inte ett värdeord. Han menar att orden byts ut för ofta. Det blir kontraproduktivt. Han väljer medvetet att inte använda ”korrekta” ord, för att avdramatisera och minska folks rädsla att göra fel. Många blir lättade av hans liberala inställning.

Utvecklingsstörning, förståndshandikapp eller begåvningshandikapp är när en människas kognition och intelligens inte utvecklas normalt. Man har inte samma förutsättningar som andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor. De medicinska uttrycken för utvecklingsstörning är mental retardation eller psykisk utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning är en svårare form av inlärningssvårigheter.

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning och räknas varken som en sjukdom eller en psykisk störning. En utvecklingsstörning går därmed inte att bota, däremot kan man lära sig hitta strategier som underlättar tillvaron. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Intellektuell funktionsnedsättning påverkar hela ens liv, men bra rutiner och ibland även hjälpmedel kan göra vardagen lättare. Intellektuell funktionsnedsättning kallas även utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning.

Cerebral pares, cp, betyder förlamning genom hjärnskada. Detta är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar.

Vill du läsa mer? Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen.
Länk:
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktion

Källor:
sv.wikipedia.org
funkaportalen.se
ne.se
1177.se
svenska.yle.fi
spraktidningen.se
socialstyrelsen.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

One thought on “Är handikapp och funktionshinder samma sak? Vad ska man säga…?

  1. Mycket intressant men jag säger handikapp och förståndshandikappad. …har en son som är förståndshandikappad och jag är handikappad. …men tror lite det är generationen som växte upp med dom orden. ….kramar till dig vännen 💜 💖

    Liked by 1 person