Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Vad är meningen med och – efter livet…?

livetz

Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider. Frågan har särskilt avhandlats av religionsstiftare och filosofer. En central följdfråga är huruvida det finns något liv efter detta. De som tror på ett sådant liv räknar ofta med att detta liv ska vara avgörande för nästa.

Några begrepp som brukar dyka upp i svaret är kärlek, fortplantning (barn), njutning och att leva i nuet. Existentialisterna menar att vi själva får skapa en mening åt livet, och att man är vad man gör och vad man låter bli att göra. ”Att lämna denna värld litet bättre än vad den var när jag kom dit” kan vara en ledstjärna. En livsuppgift. Ett projekt eller en strävan, ett mål man själv satt upp.

Några synsätt, det finns oändliga, men ska söka mer.
Det finns ingen mening. Detta är nihilismens ståndpunkt. Det finns inga objektiva värden. Tillvaron är i princip meningslös och slumpen regerar.

Tron? Religion?
Det finns en immanent mening att upptäcka. Denna ståndpunkt återfinns i de stora religionerna och i vissa av de filosofiska systemen. Verkligheten är till exempel gudomlig, och det gäller att skapa kontakt med den, antingen genom att skåda ljuset i sitt inre eller genom yttre religiösa handlingar.

Meningen med ett individuellt, biologiskt liv. Meningen med mitt eget liv kan upptäckas i – Gud, i a) att vara människa eller i b) att vara människa och leva i nuet och fullt ut, i harmoni med andra och med omvärlden.

Finns det något syfte med vår existens? Är hela livet bara en tillfällighet, en följd av atomers nyckfulla lek och planlösa kombinationer under en bråkdels sekund i en oändlig evighet – eller placerades mänskligheten här på jorden av en intelligent och allsmäktig skapare med ett bestämt syfte? Och vad är i så fall det syftet?

Om vi går till bibeln?
Meningen med livet var inte att vi bara skulle leva några korta år som fysiska, dödliga människor. Guds avsikt när han skapade oss var att vi – under förutsättning att vi själva ville – skulle bli lika honom och få evigt liv liksom han själv har evigt liv!

Nu är det ju ganska uppenbart att vi inte är särskilt lika Gud. Gud är ande och odödlig. Vi är materia och dödliga. Och om vi ser oss omkring i världen så kan vi lätt konstatera att vi knappast heller har Guds fullkomliga andliga karaktär. Den enkla förklaringen är att människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

När vi blickar upp mot stjärnorna är det följaktligen vår framtid vi skådar. Gud är skapare och Han gjorde oss att bli lika Honom – att ta del i nya och ännu väldigare skaparverk genom hela evigheten. Framför oss ligger ett evigt liv, fyllt med nya fascinerande, inspirerande uppgifter, först i ett tusenårigt rike på jorden, Guds rike, Tusenårsriket, och sedan i en oändlig evighet (x1) …  Tro, var och en blir salig på sin.

Muslimer säger att de vet vad som är meningen med livet eftersom de har Koranen. Men människor i andra religioner har också sina egna skrifter, så vad är då så speciellt med Koranen? Koranen är i grund och botten en bok med gudomlig vägledning på områden som inte kan upptäckas av de mänskliga sinnena eller intellektet. (x2)

42 – det är det näst lägsta talet som har tre olika primfaktorer, och därmed är ett sfeniskt tal som också skulle vara svaret på ”den yttersta frågan om Livet, universum och allting” i bokserien Liftarens guide till galaxen.

Det finns i princip tre olika sätt att betrakta frågan om livets mening, enligt Carl-Reinold Bråkenhielm, professor i empirisk livsåskådningsforskning i Uppsala:
”Det första är att se ett sammanhang eller mönster i allt som sker.
Det andra är att ge livet mening genom mål. På det individuella planet kan det vara att ha en god hälsa eller att tro och hoppas att det finns ett liv efter döden. På ett universiellt plan kan det vara att skapa ett klasslöst samhälle eller att vara övertygad om att det finns ett Guds rike att uppnå.”

meningen-med-livet2

Slutligen kan man betrakta livet som något värdefullt i sig, utan vare sig mönster eller mål. Att gå i skogen, umgås med vänner, segla, kort sagt vara aktiv i det som sker. Då är meningen med livet helt enkelt att leva det.
Ja, detta sammanfattar våra tankar. Lev nu. Gör det så gott du kan. Var positiv. Se lösningar.

Källor:
tidningenkarriar.se
sv.wikipedia.org
alltombibeln.se (x1)
islamguiden.com (x2)

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.