Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Sanningen, finns den? Är motsatsen – falsk? Finns det nåt mer svar?

truth-quotecoelho

Vad är en sanning? Vi har nog alla funderat på det. Vi ”vet” svaret. Men finns det andra vinklar? Redan som barn förmanas vi att tala sanning, och vi lär oss tidigt att bedöma andra med avseende på deras sannfärdighet. Mänsklig kommunikation innebär ofta att vi försöker förmedla det som vi tror är sant, och vetenskap brukar beskrivas som ett systematiskt sökande efter sanning.

Men det finns ändå ingen allmänt accepterad syn på vad sanning är. Inte? Sanning ses som betecknande en egenskap hos ett påstående, som kan sägas vara sant eller osant, det vill säga antingen sant eller inte sant det vill säga falskt.

Varje påstående har ett och endast ett sanningsvärde, är antingen sant eller falskt, men aldrig båda samtidigt. En del har hävdat att ett påstående kan ha ett tredje sanningsvärde, i det att det utöver sant eller falskt kan vara möjligt. Detta har bland annat att göra med problemet med framtida påståenden, ett av Aristoteles påpekat problem med framtida tillfälligheter, eller futura kontingentia.

En tänkbar lösning är då att införa möjlighet som ett tredje sanningsvärde emellan sant och falskt. Fast man kan också hävda att påståendet har ett sanningsvärde nu, fast vi inte vet vilket det är. Problematiken verkar onekligen svår att hantera. Vi hänger med…?

Är värderingar och moraliska påståenden sådant som kan vara sant?
Vid början av 1900-talet började många filosofer svara nej på den frågan. En av dem var Axel Hägerström, grundare av den s.k. Uppsalaskolan. Han menade att ett normativt uttalande som ”Misshandel är orätt” bara är ett uttryck för den talandes ogillande av misshandel. Det kan därför varken sägas vara sant eller falskt, utan är i detta avseende att likställa med utrop som ”Spenat, usch!”.

En sådan ståndpunkt kallas värdenihilism. Den fick stort genomslag i Sverige, inte bara bland filosofer utan också bland intellektuella i allmänhet. Ett skäl som anfördes för den är att moraliska och värderande påståenden i motsats till vetenskapliga inte uttalar sig om hur verkligheten ser ut.

sanning

Hur vi än vrider och vänder oss har vi ändan bak och näsan fram. När man påstår något så gör man indirekt ett sanningsanspråk. Det är oundvikligt. Den som hävdar att ”det inte finns någon sanning” bör få motfrågan: ”Är det sant?” Den som hävdar att ”språket inte kan fånga verkligheten” bör få frågan: ”Fångar det du just har sagt någon verklighet?”

”Sanning” är det vi gör till sanning – varken mer eller mindre. Så att Karl XII är död vet vi ju är sant. Men vet jag det? Genom att andra säger det är sant ”blir det sant”. Ingen levande som bevittnade det kan finnas. Ja, man kan krångla till allt, men fråga en politiker vad en sanning är så förstår vi att det är hans egen version och att den sanningen kan överges, när det passar 🙂  I Arkiv X sa man att ”The Truth is out there”. Sanningen finns därute…

Källor:
sv.wikipedia.org
fof.se
credoakademin.nu

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.