Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! MED MERA. 2680 inlägg.

Den sista kända isolerade stammen, sentineleser, farliga för besökare…

North-Sentine

Var bor dessa människor och hur isolerade och farliga är de?
De bor på North Sentinel Island som är en ö i ögruppen Andamanerna i Bengaliska viken. Ön är liten, till största delen skogbeklädd, omgiven av korallrev och saknar naturliga hamnar.

Ön har en liten ursprungsbefolkning, sentineleser, ett negritofolk som uppskattas bestå av 50 till 400 individer. Enligt Indisk lag råder beträdningsförbud på ön för alla utom sentineleserna som motsätter sig våldsamt alla former av kontakt med andra människor. Sentineleserna är ett av de sista isolerade folken som nästan helt undsluppit kontakt med den moderna civilisationen. De förkastar alla typer av kommunikation med utomstående hela tiden – och de skyddar sin mark våldsamt när någon vill etablera kontakt.

Detta har en lång historia, ett mönster av våld som präglat denna stam under århundraden. Sentineleser beräknas ha bott i isolering på ön i cirka 60 000 år, men deras fientliga inställning till främlingar har räddat dem, troligen från utrotning under århundraden.

2 augusti 1981 ankrade fartyget Primrose vid North Sentinel Islands rev där de fastnat. Några dagar senare, såg de att små, svarta män hade spjut och pilar och med båtar på stranden. Kaptenen fick förbereda sig med skjutvapen även till besättningen, men behövde ej använda dem på grund av en stor storm stoppade dem. Efter en vecka, var besättningen räddad av en helikopter.

sentinel.jpg

Inte lika bra gick det 26 januari 2006 för två fiskare som dödades av sentineleser när deras båt drev nära ön. De hade lagt de döda kropparna vid stranden som inför en begravning, men med hjälp av helikopter kunde de gömma sig så de kunde få med sig kropparna ombord.

2004 drabbades ön av en jordbävning – före hade ön en ganska kvadratisk form. Runt om ön, bakom en smal strandremsa reste sig marken brant cirka 20 meter, och vidare gradvis upp till den högsta punkten på 98 meter i närheten av öns mitt. Utanför ön på ett avstånd mellan 800 och 1300 meter omringades den av korallrev. En skogbeklädd mindre ö, Constance Island, låg cirka 600 meter sydöst om ön på revets bortre gräns.

Jordbävningen lutade den tektoniska plattan under ön och lyfte upp den 1 till 2 meter. Stora delar av det omkringliggande revet blottlades och blev till land, eller grunda laguner, vilket ökade öns yta runt om med så mycket som 1 km åt väster och åt söder, och kopplade samman Constance Island med huvudön. Otroligt!

Officiellt har ön sedan 1947 Indisk administration, men eftersom det aldrig har upprättats någon överenskommelse med befolkningen på ön, och den aldrig har ockuperats så befinner den sig enligt internationell lag i ett limbotillstånd och kan betraktas som en självständig enhet under Indiskt protektorat. Andamanerna och Nikobarerna angav 2005 att de har inga intentioner att kontakta eller störa livet och befolkningen på ön.

Språket?
De talar ett obegripligt språk som inte ens stammar i närheten kan tyda.

Vad äter de?
Deras diet består huvudsakligen av kokosnötter och fisk som kan de kan finna i de grunda vattnen runt sina kuster. Baserat på observationer är de jägare och samlare, eftersom jordbruket inte är känt för dem. Deras kött består av sköldpaddor och småfåglar som finns på ön.

2018 skedde så följande: John Allen Chau var en kristen missionär som dödades av sentineleser i november 2018, efter att han olagligt hade åkt till North Sentinel Island i ett försök att predika för dem. Man visste ej då hur man skulle få tag i kroppen.


Det finns en legend som säger att de äldre som försökt ta sig därifrån dog nästan omedelbart, vilket gett upphov till legenden att de inte kan överleva utanför sin hemö.
 
Ett folkslag som ännu besöks på håll – dock av nyfikna besökare som för att klara sig kastar i kokosnötter ex. Ingen semesterö, överens?

Källor:
sv.wikipedia.org
northsentinelisland.com
en.wikipedia.org
coolinterestingstuff.com
curiosity.com

 

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.