Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Frälsis eller The Salvation Army finns i cirka 90 städer i Sverige…

2 kommentarer

frälsis

Vi har alla någon gång mött dem på gator och torg med sin musik och bössor. Deras härbärgen är omtalade där bostadslösa kan få rum. Vad står de för och när kom de igång?

Frälsningsarmén är en internationell kristen rörelse för evangelisation och socialt arbete med metodistisk bakgrund. År 1865 började Catherine och William Booth en verksamhet bland fattiga och utslagna i Londons East End, de sig även detta år och rörelsen grundades. Efter en tid, då den hade kallats ”Kristna missionen”, ombildades den 1878 till en ”armé”, som snabbt spred sig i Storbritannien.

Idag ligger det internationella högkvarteret i London, England, där arméns världsledare som tituleras general finns.

Man driver bland annat 315 sjukhus och kliniker med sammanlagt cirka 1,5 miljoner patienter samt omkring 3 000 hem och centra för missbrukare, uteliggare, handikappade etc och 4 600 stationer för matutdelning.

Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 90 städer/kommuner med 196 verksamheter.

S-ropet

Vad kommer namnet med armé i från?
De säger de är med i kriget mot ondskan på det sätt som Jesus vann seger – med kärlek som vapen. Därför kallar de sig som en Frälsningsarmé och använder vissa militära termer. Frälsningsofficer är ett yrke inom Frälsningsarmén som motsvarar pastor eller präst inom andra samfund. Under studietiden benämns man som kadett.

Tidigare – i dåtid, har det funnits flera officersgrader som numera är borttagna såsom provlöjtnant, ensajn, adjutant, stabskapten, seniorkapten, seniormajor, kommendörlöjtnant med flera. Kvinnliga frälsningsofficerer vid sociala arbetet kallades för Slumsystrar.

Hemsida Sverige:
http://www.fralsningsarmen.se

Rörelsen hette till en början ”Östra Londons Kristna Mission” och startades 5 juli 1865, men bytte namn till the Salvation Army 1878. Till Sverige kom rörelsen 1882 under ledning av Hanna Ouchterlony som även var med och startade ”Frelsesarmeens” arbete i Norge 1888.

Frälsningsarméns utåtriktade tidning heter Stridsropet. Myrorna är deras kedja med secondhandbutiker. De firar de högtider i Sverige som har förankring i Bibeln och kristen tro: jul, påsk och pingst, men även Alla helgons dag, Kristi himmelsfärd och Advent.

Ledare, general, är från 2013 – André Cox.
Frälsningsarmén i USA är starka motståndare till homosexualitet och vill inte anställa homosexuella.

Citat Maria Willermark, Commissioner Leader of the Salvation Army in Germany, Lithuania and Poland:
”En armé med ett uppdrag och ett budskap. Men vi är inte färdiga. Så visionen som finns om allt det vi vill uppnå inom de tre områdena utmanar oss. Och till det behöver Gud en armé. Och armén behöver soldater som vill ta kampen.”

Bilder från en grupp i Skillingaryd och – dess tidning från september 1883.

Källor:
fralsningsarmen.se
sv.wikipedia.org
ne.se
mb-soft.com/believe
mariewillermark.wordpress.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Frälsis eller The Salvation Army finns i cirka 90 städer i Sverige…

  1. Japp och de var en av de sista som använde hatten Bahytt i sin uniform som togs bort runt 50 talet. Hatten som sådan lever kvar i babyhättan men som vuxenplagg tog frälsningsarmen äran som gav dem vinsten att bära ett flerahundaårigt plagg försista gången på många år…. men det kan ju ändras 😉

    Liked by 1 person