Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Vad är en horisont, en hägring? Allt om fenomenen…

2 kommentarer

Jag hörde att Fråga Lund fått frågan om var horisonten ligger, så det förklarar jag bara kort. Horisont, kommer från grekiska ”begränsande”, är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, den mest avlägsna punkten i markytan som man kan se. Vi har alla mött detta. Så långt fram (i tiden) som man har kännedom om och kan överblicka; gränslinjen för var ens kunskaper slutar är en variant med. Till barn kan man enkelt säga ”det du ser längst där borta!”. 😀

horistont

Ordet hägring tänkte jag också avhandla. Vi ser framför oss en öken och vanligen törstiga människor som ser i syne?

Hägring är ett optiskt fenomen som beror på ljusstrålarnas brytning och reflexion mot luftlager av olika täthet och som uppträder då atmosfärens brytningsindex varierar med höjden. Så enkelt?

Det är just i Arktis och Antarktis som hägringar är vanliga. Det verkar osannolikt, men Antarktis är den torraste kontinenten på jordklotet med mindre än 10 cm regn om året. Hägringen är också ett fenomen som i alla tider har lurat karavaner som färdats genom öknen. Vid stora temperaturskillnader mellan olika höjder kan ljusstrålar böjas av, och därigenom kan föremål bortom horisonten dyka upp ovanför den. Hägringar är ingen optisk illusion i vanlig mening, utan ett äkta fysikaliskt fenomen.

En nattlig hägring finns noterad bland SMHI:s rapporter från sina en gång så många väderobservatörer. Hägringen ska ha synts från Lindesberg klockan 23.15 den 9 juli 1883 och de som såg den måste ha fått en hel del att fundera över efteråt. Så här beskriver väderobservatören det som utspelade sig på himlen i nordost mot det som i dag är bostadsområdet Hagaberg: ”…en storartad hägring till utseendet lik en sjö med grönskande holmar samt omgifven av gröna trädbeväxta stränder.

I sjön syntes en lång slingrande flod utmynna, flere roddare visade sig tydligt framglida på vattenytan mellan holmarne. Skådespelet, hvilket varade omkring 15 minuter, tedde sig, belyst av månskenet, underbart för åskådarens blickar. För flere år tillbaka säges ett liknande fenomen hafva varit synligt på samma ställe.”

Man skiljer på övre och undre hägringar. Övre hägringar syns ibland svävande ovanför marken. De är bilder av verkliga föremål som ligger bortom horisonten, kanske 10 mil bort, där jordens krökning gör att vi inte kan se föremålet. Men det speglas i luften ovanför och ser alltså svävande ut. Det kan vara ett fartyg eller en struktur i öknen som förvrängs så det liknar tinnar och torn.

I Sverige är det vanligt med undre hägringar som i stället befinner sig under det verkliga föremålets läge. Du har säkert sett hur bilens hjul och lyktor på en väg speglas i vattenpölar som egentligen inte finns, en varm sommardag. Det skapas då en undre luftspegling, som med ”vattenpölarna” på vägen.

Avslutar med en text ur ”Arioso” (Erik Lindegren, Sviter, 1947)
……
O moln av tröst!
någonstans inom oss
där dessas ben har vitnat och hägringarna mötts
häver fjärran trygghet som dyningarnas dyning
speglar du vårt fjärran som stjärnans i en dyning
speglar jag vårt nära som stjärnans i en dyning
fäller drömmen alltid masken och blir du
som i smärta glider från mig
för att åter komma åter
för att åter komma till mig
mer och mer inom oss, mer och mera du.

vaghagring

Källor:
sv.wiktionary.org
sv.wikipedia.org
aftonbladet.se
dn.se
skyscanner.se
fc.guc.se

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Vad är en horisont, en hägring? Allt om fenomenen…

  1. Så intressant. …tack vännen 💜 💖

    Liked by 1 person