Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner NYA inlägg, Klockan 09 -VARJE ONSDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG! 2670 inlägg.

Döden på Vipeholm, anstalten som var för de sinnessjuka.

2 kommentarer

vipeholm1

Ett långt inlägg om en tid som flytt, idag ser vi denna form av vård totalt borttagen. Den finns, men i mycket begränsad omfattning.
Vipeholm är en park och ett bostadsområde i Lund. Men inte i dåtid. Sinnessjukdom behandlades förr i tiden som de var mindre värda, det vet man. På dessa, i folkmun ofta kallade dårhus”, fanns dåtidens människor som även hade andra problem, ibland ex efter en hjärnblödning.

Synonymer för sinnessjuk är inte vackra, idioter, galningar m.fl. Jag fann intresse för exempel på hur patienter tvingades indirekt självdö då de ej fick tillräckligt med mat, näring och detta var nog den ”svagaste gruppen” i samhället. Gamla tiders vård bestod ju ofta av el-chocker, spännbälten, vattenbad med kallvatten, isoleringsceller eller bestraffning av personal. Bilder på området, barn som var intagna och tandkontrollen.
Så beskrivningen om Vipeholms sjukhus.

Åren 1935-1982 inrymdes i byggnaderna Vipeholms sjukhus, en anstalt för ”sinnesslöa”. Området var då det byggdes under första världskriget tänkt för ett regemente, men detta förverkligades aldrig utan det blev senare Vipeholmssjukhuset. Sjukhuset är känt för eftervärlden genom Vipeholms-experimenten, där patienter med utvecklingsstörning utnyttjades som försökspersoner i strid mot medicinsk-etiska principer. I februari 1999 avslöjade Dagens Nyheter och TV 4:s ”Kalla Fakta” att över 200 mentalpatienter dog på Vipeholmsanstalten i Lund under en begränsad tidsperiod under andra världskriget.

Norra kyrkogården i Lund står en sten med några minnesord över patienterna vid Vipeholms riksanstalt för sinnesslöa. “Var resan stormig, huru skön är hamnen.” Vid den här tiden var det direkt förenat med dödsfara att bli inskriven vid Vipeholm. Var femte manlig patient, 34 av 168, som skrevs in under 1941 och 1942 dog inom ett år.
Alfred Petrén var psykiater och överinspektör var även den som var initiativtagare till Vipeholmsanstalten. Att även chefsöverläkaren på Vipeholm intresserade sig för eutanasi kan uttydas i hans efterlämnade papper på Lunds universitetsbibliotek. Detta förkom tydligen också på Ryhov mentalsjukhus i Jönköping – eutanasi pågick i Sverige.

Citat från ung flicka, Elsa, som satt på dåtida Ryhov:
”Nej, jag var fattighjon och det var billigare för kommunen att sätta mig på dårhus än att försörja mig. Det sa alla, att det var inget fel i huvudet på Elsa.”

Ytterligare bekräftade Elsas berättelse var att hon och övriga patienter på hennes avd. 1, år 1940, av ekonomiförestånderskan beordrats att sy en flagga ”som beställd duk och mycket brådskande”. Det tog flera år innan Elsa fattade vad det var hon sytt – en hakkorsflagga.

Något år innan, i juni 1939, hade överläkaren Hillevi Löfvendahl på Elsas avdelning besökt Tyskland där hon enligt uppgift varit på semesterresa. Exakt vad hon gjorde i Tyskland är det ingen som vet, men nog måste man tycka det är underligt att förlägga en semesterresa till Tyskland samma tidpunkt som när kriget bröt ut.

Elsa berättade också att överläkaren Hillevi Löfvendahl läst svenska nazistböcker där förslaget väckts om att mörda patienterna på sinnessjukhusen. Det var flera svenska psykiatriker som besökte Tyskland, före och under denna osäkra tid. Vi vet också att tyska psykiatriker kom till Sverige under krigsåren.

vipeholmzbarn

Staten beslöt att göra om området till en ”vanföreanstalt”. Lund hade sedan tidigare ett sjukhus och ett mentalsjukhus och fick nu ett område som skulle hysa in personer med utvecklingsstörning, förståndshandikapp med beteenderubbningar och ”hopplösa fall”. För detta ändamål byggdes vissa nya lokaler och Vipeholms sjukhus invigdes 1935. De flesta patienterna kom från Norrland, vilket var en medveten politik för att hålla patienterna så långt borta från de anhöriga som möjligt. Från början fanns endast mansavdelning, men ganska snart öppnades även avdelningar för kvinnor och barn.

Tandhälsan i Sverige var mycket dålig under 1940-talet. Därför beslöt man göra en studie, lära förstå om problemet med karies. Var skulle man då hitta ”frivilliga”?
Kolhydratsförsöket, sockerförsöket eller kolaförsöket som det benämndes i folkmun, var ett försök där patienterna bl.a. fick äta stora mängder kola för att se hur det påverkade tänderna, sponsrat av tandläkare och sockerindustrin som såg ett tillfälle att hitta ett sätt att ”neutralisera” kariesangreppen. Karamell industrin som också sponsrade försöken, bl.a tillverkade en chokladfabrik i Malmö 20 000 kilo av en speciellt klibbig sorts kola.

När studien avslutats efter nära tio år kunde man konstatera att både män och kvinnor hade ett tjugotal kariesangrepp i sina tänder. Alla experiment genomfördes utan de anhörigas eller patienternas samtycke. Forskarna bestämde med Medicinalstyrelsens samtycke vilken diet patienterna skulle få och provocerade fram karies hos patienterna för att få bra underlag till sina resultat, något som ledde till förstörd tandhälsa hos de som deltog i studien. ”då patienternas tänder inte lagades. Det tycks ha varit rutin att de helt enkelt drogs ut..” Samtidigt är det ingen som vet hur patienterna själva upplevde det eftersom de aldrig fick eller kunde avlägga ett vittnesmål om studien som de upplevde det.

vippan

När Vipeholm var som störst på 1950-talet fanns det plats för 1000 patienter. Det var svårigheter att rekrytera personal till Vipeholm. En läkare lär så sent som på 1960-talet ha yttrat att han ej var djurskötare och liknat anstalten vid ett rent och snyggt kreatursstall. Området blev, som andra liknande områden i Sverige, närmast självförsörjande och slutet från omvärlden. Under 1970-talet började verksamheten att successivt förändras och avvecklas. 1975 avskaffades som första anstalt i Sverige tvångsmedel i behandlingen. 1982 stängdes de flesta avdelningarna, utom ett par gruppboenden som blev kvar ett decennium till.

Några klipp från Kalla fakta, Thomas Kanger, TV4:s reporter, i hans blogg. Hans egna tankebanor efter reportage m.m.
”Mitt försök att finna någon form av förklaring bestod i att göra jämförelser. Dels med förhållanden på andra svenska sjukinrättningar, vilket visade att ökningen av dödlighet var abnorm vid Vipeholm. Dels med tänkbara motsvarigheter i tiden, alltså med eutanasin i Hitlertyskland.

Den jämförelsen visade dels att synen på dessa de svagaste av de svaga var densamma (lägre än djur), dels att dödstalen på tyska sinnessjukhus där utsvältning tillämpades faktiskt kunde vara lägre än vid Vipeholm. En fallstudie som gjorts om 196 kvinnor vid Alsterdorfanstalten i Hamburg som aktivt svultit ihjäl, gav en skrämmande likhet när det gällde viktminskningar.

Det står dessutom helt klart att chefsläkaren var en av de få i Sverige som allvarligt övervägde eutanasi. Skall inte detta redovisas?
Jag tycker att jämförelsen med Tyskland självklart måste göras, det är närmast en plikt i det här sammanhanget. Det kunde ju faktiskt visa sig att det inte fanns någon parallell. I stället var jämförelserna inte alls orimliga. Att då avfärda detta som ett övergrepp är återigen att inte ta ställning till det sakliga innehållet.

Det som skedde vid Vipeholm var onormalt, oavsett vilken jämförelse man gör. Hade chefsläkaren gripit in när viktminskningarna börjat bli tydliga, hade bilden av honom blivit annorlunda. Nu lät han detta pågå i tre års tid. Dra en parallell till nutid. Tänk om det uppdagades att en vårdinrättning för utvecklingsstörda i Sverige idag låtit dödligheten mer än tredubblas och 200 dö under tre år utan att sätta in motåtgärder?” (Thomas Kanger, TV4).

1993 tog nya verksamheter området Vipeholm i anspråk. I juni 2006 beslöt Utbildningsnämnden – att namnet på skolan är Gymnasieskolan Vipan. Och är så än idag, Skolans program har förändrats mycket över åren genom att program upphört, flyttats till eller startats på Vipan. Efterhand har skolan också vuxit rent fysiskt genom att allt fler byggnader inom området har tagits i bruk av skolan. Alla byggnaderna har mer eller mindre anpassats för skolverksamheten genom om- och tillbyggnader. Där finns också bostäder i området. Utåt är det som på andra håll, men…

Källor:
sv.wikipedia.org
mittlund.wordpress.com
thomaskanger.se
blog.lege.net
lifeofulla.blogg.se
Vipeholm – debatt SvD 1999

 

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 tankar om “Döden på Vipeholm, anstalten som var för de sinnessjuka.

  1. Så intressant att läsa om. …jag visste det var dåligt på Beckomberga sjukhus när jag började inom vården 1968 men inte att det var så dåligt. …😡😡😡😡
    Tack Janne ❤❤

    Gillad av 2 personer