Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Allt om Anna Freuds liv som var händelserikt och intressant, dotter till Sigmund…

4 kommentarer

annafreudung.jpg

Freud är namnet de flesta av oss hört. Anna Freud var barnpsykoanalytiker, främst verksam i England efter familjen Freuds flykt undan nazismen.  Anna, född 3 december 1895 i Wien i Österrike, död 9 oktober 1982 i Hampstead i London i Storbritannien, var en österrikisk-brittisk och dotter till Sigmund Freud. Bilder på på far och dotter, samt två från hennes ungdom.

Hon kom att utveckla den psykoanalytiska teorin framför allt med avseende på barnets utveckling och jagets funktioner i psyket. Hon var författare till Barnets psykiska hälsa (1965) och Jaget och dess försvarsmekanismer (1936). Hon var sjätte och sista barnet till Sigmund och Martha Freud. Född i Wien följde hon sin fars spår och bidrog med nya tankar inom psykoanalysen. Vid sidan av Melanie Klein, kan hon betraktas som grundaren av den psykoanalytiska barnpsykologin, som hennes far uttryckte det. Jämfört med sin far, betonade hon i sitt arbete vikten av egot och dess förmåga att tränas socialt.

Anna Freud tycks ha haft en relativt olycklig barndom, där hon aldrig kom nära sin mamma, istället mer av sin katolska sjuksköterska Josephine. Hon hade svårt att komma överens med sina syskon, särskilt med sin syster Sophie Freud (liksom problem med sin kusin Sonja Trierweiler). Hennes syster, Sophie, som var mer attraktiv utgjorde ett hot i kampen för kärleken från sin far, så det blev mer systerlig uppdelning – som skönhet och hjärna.

Anna växte upp som en något orolig unge som klagade till sin far i uppriktiga brev hur alla typer av orimliga tankar och känslor plågade henne. Hon kan ha lidit av en depressioner vilket orsakade ätstörningar. Förhållandet mellan Anna och hennes far var annorlunda från resten av familjen, de var mycket nära varandra. Hon var ett livligt barn med ett rykte som busig. Senare uttryckte hon också att hon inte lärt sig mycket i skolan, utan att hon lärt av sin far och hans gäster hemma. Och hon pluggade in hebreiska, tyska, engelska, franska och italienska. Som 15-åring började hon läsa sin fars arbete.

Anna avslutade sin utbildning i Wien 1912, bodde därefter med sin mormor i Italien, och det finns belägg för att  1914 reste hon ensam till England för att förbättra sin engelska, men tvingades lämna landet strax efter ankomsten eftersom kriget förklarades.

Från 1915 till 1917 var hon praktikant, och därefter var hon lärare från 1917 till 1920. Hon slutade till slut sin lärarkarriär på grund av tuberkulos. År 1918 började hennes far psykoanalys på henne och hon blev allvarligt involverad med detta nya yrke. Från 1925 till 1934 var hon sekreterare i internationella psykoanalytiska föreningen medan hon fortsatte med barnanalyser, seminarier och konferenser i ämnet.

1936 utgav hon en bok om jaget och dess försvarsmekanismer, där hon framställde en teori om hur jag-funktionerna mobiliseras som försvar mot driftimpulser från detet. Hon blev jämte Heinz Hartmann därmed en av företrädarna för jag-psykologi som med utgångspunkt i Sigmund Freuds arbeten från 1920-talet hade fått allt större betydelse.

Nazisterna brände 1933 Freuds böcker på bål och fyra av hans syskon skulle under kriget mördas i koncentrationsläger – men  familjen hade in i det sista klamrat sig fast vid sin adress i Wien, Berggasse 19. När tyskarna den 13 mars marscherade in i Wien fästes ett banér med en svastika ovan porten, våningen sattes under bevakning och Gestapos trakasserier blev allt brutalare, i en av de många husrannsakningarna tömdes deras kassaskåp. Men när Anna Freud, deras yngsta dotter, blev arresterad och placerad i häktet (lyckligtvis frisläppt efter en dag) resignerade till slut Freud och förstod att det var nödvändigt att lämna Wien.

freudanna

Familjen Freud tvingade lämna Wien. IPA (International Psychoanalytic Association) hjälpte familjen Freud att ordna brittiska inresetillstånd och under april och maj 1938 kunde flera familjemedlemmar lämna  Wien (det var allt som allt 17 personer i Freuds sällskap). Freuds egen resa försenades dock kraftigt av tyskarna som vägrade utfärda utresetillstånd. Men till slut fick även han, hans fru och deras dotter Anna sina utresetillstånd och de kunde i flytten också ta med sig många av sina ägodelar från lägenheten i Wien (de delar av biblioteket som inte kunde tas med förvarades i det österrikiska nationalbiblioteket till krigets slut).

Hennes fars hälsa hade försämrats kraftigt på grund av käkcancer, så hon var den som mest var tvungen att organisera familjens emigration till London. Här fortsatte hon sitt arbete under andra världskriget som föreståndare för ett hem för föräldralösa barn i London. Hon tog hand även om sin far, som slutligen tog sitt liv, med sin läkares hjälp, på hösten 1939.

Kriget gav Anna möjlighet att följa effekten av förlust av föräldrars vård på barn. Hon inrättade ett centrum för unga krigsoffer, ”The Hampstead War Nursery”. Här fick barnen bo som i fosterhem men mödrarna uppmuntrades att besöka så ofta som möjligt. Tanken var att ge barnen möjlighet att bilda kontinuiteten i relationer. Detta fortsatte efter kriget, av Anna Freud med kolleger, som tog hand om barn som överlevde koncentrationslägren.

Anna Freud bidrag innehöll även en del arv från fadern med ledorden, dagdrömma, medvetet kan undertrycka onani, en vidareutveckling av de ursprungliga masturberande fantasierna, överbyggnad av dagdrömmar, som var av stor betydelse för livet av den berörda personen, hade vuxit upp över masochistiska misshandel/ fantasi. Hennes grundläggande lojalitet till sin fars arbete förblev oförändrade, och man kan faktiskt säga att ”hon ägnade sitt liv åt att skydda sin fars arv.” Hennes syn på barns utveckling, och föräldrarna till dessa var hennes stora bidrag inom psykoanalysen.

Anna-Freu

Från 1950-talet fram till slutet av sitt liv reste hon regelbundet till USA för att föreläsa, undervisa och besöka vänner. Anna Freud dog i London 1982, okänt av vad, och hennes aska placerades i en marmorhylla bredvid hennes föräldrars grekiska begravningsurna. Hennes livslånga vän Dorothy Burlingham och flera andra vänner till familjen vilar också där.

Ett år efter Freuds död publicerades en publikation av hennes samlade verk. Hon nämndes som ”en passionerad och inspirerande lärare” och 1984 döptes Hampstead Clinic om – till Anna Freud Centre. Dessutom förvandlades hennes hem i London i 40 år, som hon hade önskat, till Freud Museum, tillägnat hennes far och det psykoanalytiska samhället.

Precis innan flytten 4 juni 1938 och demonteringen av Berggasse 19 fick Edmund Engelman i uppdrag av August Aichorn, psykoanalytiker och en av Freuds anhängare, att fotografera våningen där Freud hade bott och verkat nästan hela sitt vuxna liv, våningen där bokstavligen talat psykoanalysen hade fötts.

Kuriosa, fakta:
Anna var ateist, den sexuella läggningen diskuterad (vanligt vid denna tiden), troligen lesbisk enligt expertis. Man tror hon hade ett förhållande med sin tidiga kollega Dorothy T. Burlingham, som hon hade en skogsstuga ihop med i Österrike (hon dog i London den 19 november 1979)  som också var gift – med en amerikansk kirurg, Robert Burlingham, gifte sig 1914, men paret separerade 1921 på grund av Roberts bipolära sjukdom.

Dorothy Burlingham dog i London 1979. Hennes aska vilar bredvid Annas.
En kärlek som då var svår att visa.

Hemsida för Anna Freud Centre – Caring for young minds
www.annafreud.org

Källor:
en.wikipedia.org
annafreud.org
psykologiguiden.se
tidskriftenrum.sene.se
nndb.com

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

4 thoughts on “Allt om Anna Freuds liv som var händelserikt och intressant, dotter till Sigmund…

  1. Detta var verkligen intressant artikel. …tack så mycket kära Janne ❤❤❤

    Liked by 1 person

  2. Intressanta fakta 😊 Tack för det 🙏

    Liked by 1 person