Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Köttätande växter av ananas kan äta människor, nämns redan 1878…

1 kommentar

Human-Eating-Plant

Köttätande växter “äter” i de flesta fall bara insekter men i några av de större arterna kan även sniglar och gnagare av olika slag fångas. Köttätande (karnivora) växter växer oftast på näringsfattig mark och behöver därför tillskott av kväve och fosfor. Det får växten genom att fånga insekter och smådjur som sedan löses upp med proteinlösande enzymer eller med hjälp av bakterier. Men finns det de som äter människor?

I Sverige har vi 12 inhemska arter som på ett eller annat sätt är köttätande och som fångar smådjur för att kunna öka sina överlevnads-chanser. Runtom i hela världen finns det cirka 500 arter av köttätande fröväxter inom ett flertal växtfamiljer som inte utgör någon naturlig systematisk grupp. I Sverige förekommer arter som tillhör familjerna flugtrumpetväxter, sileshårsväxter och tätörtsväxter.

Växterna använder sig av djupa, strutformade blad att fånga insekter. Inomhus odlar vi kannväxter i släktet Nepenthes, vars bladspetsar är omvandlade till insektsfångande kannor. Gemensamt för de marklevande arterna är att de växer i kvävefattiga och fuktiga miljöer, medan bläddrorna är helt vattenlevande.

De små djuren fångas på olika sätt. Några växter är besatta med slemavsöndrande glandelhår, på vilka djuren fastnar, varefter bladen långsamt omsluter dem. Så är det hos sileshåren vars kant och översida bär röda glandelhår (körtelhår) med droppar i spetsen. Då en insekt fastnat i slemmet böjer sig glandelhåren mot djuret och bladskivan rullar sig kring bytet.

Vätskan som frigörs från glandelhåren innehåller enzymer som löser upp proteinerna i insektens kropp och de näringsämnen som frigörs kan sedan tas upp av växten. Mellan dessa droppar kan man finna infångade, dödade och utsugna såväl små som större insekter. Läskigt tycker du säkert?

Tätörterna har hela bladytan täckt av segt slem, och deras blad sluter sig inte. Insekter som sätter sig på tätörternas blad blir i stället fastsittandes i det klibbiga slemmet och blir snart överhöljda av slemmet så att de kvävs. Så snart slemkörtlarna har avslutat sitt arbete med att fånga och döda smådjuren träder bladens matsmältningskörtlar i funktion.

Bläddrorna fångar små vattenlevande djur i blåsformade fångstorgan som sitter under vattnet på de finflikiga bladen. Blåsornas mynning är täckt med en ´klaff´ och inuti dem råder det undertryck. Vid den slutna mynningen sitter ett antal små känsliga hår, som vid beröring får blåsan att öppnas, varvid undertrycket gör så att djuret sugs in.

Efter det att bytet kommit in i blåsan löses det sedan upp med hjälp av enzymer, och växten kan på så sätt tillgodogör sig den frigjorda näringen. Förr trodde man att blåsorna var flytorgan som kunde fyllas med luft så att växten kunde flyta upp till ytan och blomma. Rike: Plantae. Släkte: Drosera

Jag ska avsluta med två kuriosa-berättelser. Om en som ”sägs” kunna äta en del. Sedan en växt, träd som ätit människor? Tro det du vill på.

Den största köttätande är Nepenthes rajah, Kungskannrankan. Den lever just i närhet till berget Gunung Kinabalu och närliggande berget Gunung Tambuyukon i Sabah, i den malaysiska delen av Borneo. Se bilden jämfört med en hand. Den sägs kunna fånga även små däggdjur.

Nepenthes rajah

Och 28 april 1878 i Madagaskar fann en grupp tyska forskare en del ovanliga växter av ananas, 2,5 meter höga. Bladen var cirka 3,7 meter breda, trädet skulle haft rörliga tentakler, som fångat ett offer, en människa. Det ska ha varit av Mkodos stam, som man då såg som ”ogästvänliga vildar som man bara kände lite till”. En kvinna kom nära och… ”Hon skrek, men rankorna grep henne hårdare, ströp henne, tills hennes rop blev ett gurglade stön…”

Om detta gick det att läsa i en New York World-artikel (på bild) tillkännagav upptäckten i Madagaskar av en märklig ny art av växt: ett människoätande träd. Syns tecknad på bild.

1874nyworld

Är det sant undrar vi då? Ett stort antal tidningar och tidskrifter tryckte artikeln, men 14 år senare skrev tidskriften Current litteratur och avslöjade historien att vara ett skönlitterärt verk skrivet av NY World´s reporter Edmund Spencer. Alltså en s.k. hoax, ett rykte. MEN vi är många som tror mer på Mkodos.…. klart 🙂

1874maneating

Källor:
i-edu.se
nrm.se
sv.wikipedia.org
answersis.com
hoaxes.org

intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

One thought on “Köttätande växter av ananas kan äta människor, nämns redan 1878…

  1. Jösses så mycket märkliga saker det finns 😁

    Liked by 1 person