Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Jönköpings Tändsticksfabrik, där Ivar Kreuger fanns med, hade barnarbetare…

3 kommentarer

eskilstun

Historien bakom den är följande. Jönköpings Tändsticksfabriks AB grundades 1857 genom en sammanslagning av bröderna Lundströms tändsticksfabrik, grundad 1845, med fem andra ledande tändsticksfabriker. OCH Företaget förvärvades av Ivar Kreuger 1917 i samband med grundandet av Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) som är ursprunget till dagens Swedish Match AB.

Jönköpings Tändstickfabrik grundades av Johan Edvard Lundström (1815 -1888) som 1845 hade påbörjat tillverkning av tändstickor i en förhyrd lokal i envåningshuset i sydvästra hörnet av Barnarps – och Västra Storgatan i Jönköping. Ett år senare, 1846, gick hans bror Carl Frans L. med i företaget och 1847 köpte de en tomt vid Vätterns strand där de första fabriksbyggnaderna för storskalig tändsticksproduktion uppfördes.

1844 – 45 startade bröderna Johan och Carl Lundström tändstickstillverkning i Jönköping. Den första tillverkningen var fosfortändstickor. Säkerhetständstickor började tillverkas 1853 efter en uppfinning av kemisten Gustav Erik Pasch.

Johan Lundström, som var kemist, tog upp Paschs patent och förbättrade det – som också kom att bli en avgörande faktor för att göra Sverige till ett ledande land inom tändsticksproduktion. Den farliga vita fosforn byttes ut. Stickan fick en större satsknopp och asken ett plån. I plånet fanns den ofarliga röda, amorfa forsforn. Försäljning av fosfortändstickor förbjöds i Sverige 1901, men tillverkningen av fosfortändstickor fortsatte ända fram till 1920.

1855 ställer bröderna Lundström ut sin säkerhetständsticka på världsutställningen i Paris och de fick stor framgång.  Till skillnad från Pasch hade bröderna gjort en ask med plånet på den smala sidan. Till en början tillverkades fosforstickor som hade nackdelen att lätt självantända och kunde tändas mot vilken skrovlig yta som helst. Den vita/gula fosforn som användes blev också ett mycket stort arbetsmiljöproblem i tillverkningen, som orsakade många mänskliga tragedier.

Fosforångor som inandades av de som arbetade med doppningen för påföringen av tändsatsen kunde efter lång tids exponering göra arbetarna livshotande sjuka, med bl.a. tandlossning, inflammationer och benförändringar på underkäken. Sjukdomen kom att kallas för fosfornekros! När man hade kommit underfund med att det var fosforn som var orsaken införde man bättre ventilation men insåg snart att den vita/gula fosforn måste ersättas av något annat.

Redan 1858 tillverkade och sålde bröderna närmare 12 miljoner ”elddon” (askar) och Jönköpings tändsticksfabrik kom från cirka 1860 och framåt att inta en ledande ställning i världen under många år. Många barn arbetade på fabriken. De hade samma uppgifter som de vuxna, men bara en tredjedel i lön. De arbetade 10 timmar om dagen, sex dagar i veckan. 1860 utgjorde barnen över hälften av arbetsstyrkan.

säktändstickan

1910 tillverkades i genomsnitt 1,8 miljoner askar per dag. Förutom de i handeln vanligen förekommande tändstickorna, tillverkades även askar och tändstickor i olika specialvarianter. Även fosforständstickor exporterades till en del länder som efterfrågade detta, men då med bättre produktionsmetoder. Själv minns jag cowboys som alltid tände sin cigarrett med ett drag av tändstickan mot sin stövel eller annat.

I början av 1903 gick bolaget ihop med fem andra av landets större tändsticksfabriker (Jönköpings västra, Vulcan, Uddevalla, Annebergs och Västerviks nya) i det då nybildade Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabriks AB, förkortat Jönköpings Tändsticksfabriks AB. Från 1909 leddes företaget av disponent E. von Seth. Fabriksområdet 1910 bestod av 70 större fabriksbyggnader och mindre hus. För de anställda, cirka 1000, fanns det medel avsatta. På fabriksområdet fanns också ett stort antal flerbostadshus med lägenheter för anställda.

Tillverkningen vid huvudfabriken i Jönköping lades ner 1940. Systerfabriken, Jönköpings västra tändsticksfabrik, fortsatte med produktionen fram till 1970.  STAB:s huvudkontor flyttade till Stockholm 1975 och Jönköpings kommun köpte tändsticksområdet kort tid därefter. Föreningen Tändsticksmuseets Vänner bildades 1992 och har en egen hemsida.

Tändstickan Three Stars är ett 120 år gammalt, internationellt varumärke, som ursprungligen kommer ifrån Westra Tändsticksfabriken (Västra).

Varför är tändstickan gjord av asp? Asp är hållbart, stickan går inte så lätt av. Asp innehåller inte kåda och brinner med klar och jämn låga. Asp är poröst, vilket göra att stickorna lätt suger upp smält paraffin. En enda aspstock räcker till 370 000 tändstickor.

Den 24 oktober 1929 utbröt panik på New York-börsen. Detta var början till den stora börskraschen. Den drabbade även Kreuger, men han försökte hålla skenet uppe. 1932 dog Kreuger i Paris. Det råder än idag stor osäkerhet om Kreuger verkligen begick självmord. Aktiernas värde föll och blev värdelösa. Detta ledde till ruin och självmord för många. Många Kreugerföretag gick i konkurs och flera svenska tändsticksfabriker fick läggas ner, med stor arbetslöshet som följd. Omdömena om Kreuger är många. En nationalekonom kallar honom ”den ojämförligt störste tjuven i svindleriernas historia”.
På bilden fabriken ca år 1870.

Källor:
sv.wikipedia.org
swedish-wikipedia.wiki-site.com
maltell.se
matchmuseum.se
jnytt.se
swedishmatch.com
sarprofilerat.jonkoping.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

3 thoughts on “Jönköpings Tändsticksfabrik, där Ivar Kreuger fanns med, hade barnarbetare…

  1. Intressant om födelsestaden 😊 Kreuger läste jag om för några år sedan, förmodligen mer komplext leverne än vi ser idag . Bra text 😊

    Liked by 1 person

  2. Visst fanns det väl en tändsticksfabrik i Västervik också?

    Liked by 1 person