Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

”Mysteriets kunskap” är gnosticismen där det Högsta Väsendet är högst…?

4 kommentarer

gnosticism

Vägen till frälsning går genom gnosis, en kunskap som gör människan medveten om sitt ursprung. Hon måste vakna upp. James Bruce köpte 1769 den numera s.k. Bruce-codex i Egypten, som har visat sig innehålla tre gnostiska skrifter: Första Jeu, Andra Jeu och Den obetitlade skriften i Bruce-codex. Ja, är man gnostiker kan man känna till detta och följande. Gnosis!

Vi delar på ord och finner ursprung. Mysterium, av grekiskan, mysterion, och gnostisism av gnosis, kunskap. Ett ord som framkommer 27 gånger i Nya testamentet. Gnosticism är ingen självständig religion, utan är en religionshistorisk fackterm från 1800-talet, myntad i syfte att användas som samlingsterm för ett antal, inbördes olika, mystiska, andliga idéströmningar med mångtusenåriga anor. Dess utövare kallade inte själva sin religion för gnosticism (Valentinus kallade den kristendom), men några av dem (framför allt Satornilos och Marcellina) kallade den för gnosis (insikt eller kunskap).

Alla gnostiska riktningar förenas av en världsbild som gör åtskillnad på Gud – det transcendenta Högsta Väsendet – som bl.a. kallas för den Osynliga Eviga Anden å ena sidan, och den lägre Skaparen, Demiurgen, å andra sidan.

Gnosticismen räknar med en högsta Gud som benämns på olika sätt: ”det stora ljuset”, ”ljusets fader” eller ”moder”, ”den ofattbare”, ”det högsta medvetandet”. Gudomen framställs ofta som ett par eller två poler som består av en manlig och en kvinnlig sida. Den högste är så långt som möjligt avlägsen från världen. Han har ingenting med jorden och tingen att skaffa och har absolut inget med världens skapelse att göra, eftersom den är ond. I stället räknar gnosticismen med en rad gudaväsen mellan den högste guden och världen. Dessa kallas eoner. Mycket jag ej tänkte på hm.

gnosticdarwinism

Jag har för mig dessa hade det tufft tidigare? Ja, gnostikerna förföljdes efter kristendomens inträde. Kyrkan t.o.m. ledde ett korståg mot den falang av människor som bekände sig till Gnosticismen under namnet Katarrer. Korståget blev känt som ”The Albigensian Crusade”. Detta skedde 1209-1229 e.Kr.

Den andra faktorn som väckt gnosticismen till liv är arkeologiska fynd. 1945 fann en egyptisk kameldrivare och hans bror, när de gick och grävde i jorden bland resterna, av en gammal kyrkogård i byn Nag-Hammadi i Egypten, en av dem hittade en gammal lerkruka. De fruktade att den kunde rymma någon ond ande men hoppades samtidigt finna något värdefullt i den. Längtan efter det sistnämnda tog överhand och de slog sönder krukan och fann att den innehöll några gamla handskrifter. Detta blev början till att man så småningom fann ett helt bibliotek av gamla gnostiska skrifter, skrivna på koptiska, ett gammalt egyptiskt språk. Det rörde sig om ett 50-tal skrifter. Handskrifterna är daterade till 300- och 400-talet. Oj säger jag bara!

Både i Korint och Kolossai fanns det på Paulus tid församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis – en särskild kunskap om Kristus – och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna. Paulus reagerade starkt mot detta.

Marianne Fredriksson är läst och älskad av miljoner i vårt land. Hennes böcker är översatta till 33 språk och säljer just nu bättre utomlands än någon annan svensk författare. Fredriksson har en bakgrund som journalist i början på 1980-talet, började hon efter en livskris att skriva romaner. Hon har bl.a. skrivit ”Evas bok”, ”Kains bok”, ”Noreas saga”, ”Simon och ekarna”, ”Den som vandrar om natten”, ”Syndafloden” och ”Enligt Maria Magdalena”. Hon beskriver själv i förordet till Noreas saga vad gnosticismen betytt för henne som inspirationskälla. Hon berättar om Nag-Hammadi skrifterna, hur hon där fann berättelser om t.ex. Norea (enligt gnostikerna en dotter till Adam och Eva).

En gnostisk lärare, Monoimus, från vår tideräknings början säger (vad som Fredriksson också skriver om). Han säger: ”Överge sökandet efter Gud och skapelsen och liknande ting. Sök efter honom genom att börja med dig själv… Utforska källorna till sorgen, glädjen, källorna och hatet… Om du noggrant undersöker sådana ting, kommer du att finna Honom i dig själv.”

Mycket är tankar som vi känner igen från vår egen tids new age-rörelse. Och som du märker finns det inga likheter med den kristna tron, som talar om en Gud och att allt som Gud skapat, även vår fysiska kropp, är något gott. Kristendomen lägger inte heller någon vikt vid kunskap som en förutsättning för frälsning (dvs evigt, andligt liv), utan menar att villkoret för frälsning är tron på att Jesus var och är Kristus/Messias som gav sitt liv för att vi skulle kunna få evigt liv.

Läste på Odd Fellow och såg:
”Redan när vi söker medlemskap i Orden får vi på ansökningsblanketten intyga att vi ”tror på ett Högsta Väsende”.

Inom konst, musik och litteratur är ”de eviga frågorna” om liv, död och kärlek ständigt närvarande. Paul Gauguins kanske mest berömda målning bär titeln ”Varifrån kommer vi? Vilka är vi? Vart går vi?” Frågor söker svar som aldrig är meningen vi ska finna?

Källor:
sv.wikipedia.org
luk.se
alltombibeln.se
nordicgnosticunity.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

4 thoughts on “”Mysteriets kunskap” är gnosticismen där det Högsta Väsendet är högst…?

  1. Otroligt intressant läsning önskar fördjupning……tack vännen ❤❤❤

    Gilla

  2. så bäst skrivet tjollahopp!

    Liked by 1 person