Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

K-strimmorna efter jetplan i luften är de egentligen ofarliga…?

kstrimmor

Visst har vi alla sett när ett flygplan i hög hastighet passerar oss på himlen och undrat över strecken som blir kvar? Men vi bryr oss ej? Okej, nu ska jag berätta om varför. De vita strecken är ett slags moln. På 10-12 kilometers höjd, där jetplanen flyger, är temperaturen så låg att förtätad vattenånga kondenseras direkt till iskristaller. Dessa är så små att de kan hålla sig svävande i luften länge, men det kräver samtidigt att den relativa luftfuktigheten utanför planet är hög. Strecken kallas också k-strimmor. Det står för kondensstrimmor.
Det var allt om du ej vill veta mer 🙂

När det sker, kan strecken ­stanna kvar på himlen ganska länge utan att förångas, ibland i flera timmar. Ofta bildas de dock bara för att försvinna snabbt igen. Det sker, när de kondenserade gaserna från planet snabbt blandas med en omgivande, torrare luft.

Forskarna har börjat debattera om dessa plan och deras konstgjorda moln kan påverka klimatet. Än så länge har ganska lite forskats på området, men eftersom omfattningen av flygtrafiken knappast blir mindre i framtiden, har vi nog inte hört det sista ordet i den debatten. Jag kan inte tro det är hälsosamt, vad vet man mer då?

Luften innehåller mer eller mindre fukt, och det går lättare för vattendropparna att bildas om det finns någon form av små, små partiklar att börja på, kondensationskärnor. Om det är ont om naturliga partiklar t.ex. på hög höjd, blir ett högtflygande jetplans avgaser det enda området med gott om små partiklar.

chemtrails

Dessa av människan orsakade moln har bidragit till en ökad mängd cirrusmoln i jordens atmosfär. Globalt sett uppskattas denna ökning till i medeltal 0,5 procent. Den vattenånga som finns i atmosfären står för någonstans mellan 36-70 % av jordens totala växthuseffekt. Den vattenånga som flygets avgaser bidrar med kan ha en viss, men ganska liten uppvärmande effekt. Effekten av de cirrusmoln som bildas av k-strimmor är svårare att bedöma.

Efter terrordåden mot Word Trade Center i New York fick forskare ett unikt tillfälle att studera vad som hände med temperaturen under de tre dygn all flygtrafik var inställd över USA. Under dessa dygn fanns inga cirrusmoln skapade av k-strimmor. Det visade sig att under dessa tre dygn var skillnaden mellan dagstemperaturen och nattemperaturen hela 1,1 grader mindre än vad den varit i genomsnitt under föregående 30-årsperiod. Detta tyder på att cirrus­molnen och k-strimmorna har en avkylande effekt under dagen, men en uppvärmande effekt under natten!!!

Under andra världskriget blev k-strimmor ett stort problem i samband med militära aktioner. Högtflygande bombplan kunde t.ex. upptäckas på långt håll när de släppte ut en k-strimma efter sig. Ibland kunde ett plan gömma sig bakom fiendeplanets strimma och göra ett överraskande anfall bakifrån. Vid större flygoperationer med många plan i formationsflygning kunde dessa skapa så stora siktproblem att formationerna inte höll ihop som de skulle och det hände till och med att planen kolliderade med varandra.

Tyska, brittiska och amerikanska forskare lade ner stor möda på att lära sig förstå mer om hur k-strimmor bildades och under vilka atmosfäriska förhållanden. Den första teorin för k-strimmebildning presenterades 1941 av tysken Ernst Schmidt. Amerikanen Herbert Appleman kom 1953 med en liknande teori, som dessutom också var anpassad till de nya jetmotorerna som kom efter kriget.

Vid förbränning av bensin eller flygfotogen bildas den omskrivna vattenångan som en biprodukt. Motorernas avgaser innehåller också koldioxid, kolmonoxid, svaveloxid, kväveoxid, kolväten, oförbränt bränsle och små sot- och metallpartiklar. För att detta ska kunna ske krävs i allmänhet en lufttemperatur mellan 40 och 60 minusgrader. Sådana temperaturer finner man på mellan 8 000 och 12 000 meters höjd, alltså på jetflygplanens marschhöjder. Det krävs också att den omgivande luften är tillräckligt fuktig. Om luften är torr bildas inga k-strimmor. Om luften är mycket fuktig kan den leva vidare i flera timmar.

Har ni hört talas om konspirationsteorin ”chemtrails”? Enligt denna besprutas vi från luften av flygplan. Syftet är oklart; det vanligaste förslaget är kemisk manipulering av väder såväl som klimat. Andra förslag är förbättrad mobiltäckning, utveckling av biologisk krigföring, psykologisk manipulation, befolkningsbegränsning, ett sofistikerat militärt radarsystem och ockulta syften.

Chemtrails innehåller avsiktligt tillsatta partiklar i jetbränslet bestående av diverse metallsalter såsom av aluminium, barium och strontium m. fl. ämnen. Besprutningen är beslutat från regeringsnivå i Europa och USA för att för olika ändamål förändra jordens atmosfär. Detta sker utan övriga befolkningens vetskap och under totalt förnekande från regering och andra myndigheters sida vid konfrontation. Teorin har även nått andra länder, och förekommer exempelvis inom svensk miljörörelse. Hoppla, konspiration alltså.

Många framgångsrika ickehemliga experiment har gjorts sedan 1946 med vädermodifiering genom molnsådd, för att exempelvis regn- eller snöväder ska uppstå eller hagel motverkas. Experimenten har varit särskilt vanliga i områden där det råder torka eller omfattande skador sker på jordbruk till följd av hagel, men har minskat i omfattning på senare år. Oavsett måste vi vara rädda om vår jord.

Källor:
faktabanken.nu
natgeo.se
alltomvetenskap.se
motargument.se
sv.wikipedia.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.