Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Elefanten är hotad, lär dig flera saker du inte visste..?

2 kommentarer

ele1

Djur är fint det. Speciellt om vi låter dem vara fria i sitt egna, rätta element. En favorit är detta som jag hoppas förbjuds helt från cirkusar. Fakta om – Elefanten, som är ett stort och pampigt djur som vi vet jagas av många, tjuvjakt för betarna. Tänkte bekanta mig med detta djur och – ge dig lite kuriosa om detta djur du kanske ej visste? Elefanter (Elephantidae) är en familj bland däggdjuren inom ordningen snabeldjur. Elefanterna är den enda familjen av snabeldjur som inte dött ut.

Familjen elefanter omfattar, förutom asiatisk elefant, afrikansk stäppelefant och afrikansk skogselefant också mammutar och ett antal andra utdöda grupper av elefanter.

Ordningen snabeldjur uppkom under senare eocen för 55 miljoner år sedan i norra Afrika. Enligt en afrikansk legend fick elefanten sin långa snabel då en krokodil bet den i näsan och inte släppte taget förrän näsan blivit tre meter lång. Elefanter har använts i ett flertal krig, däribland de puniska krigen. Idag är jakt på elefant, och handel med elefantdelar förbjuden. De är dock ett eftertraktat byte ännu tyvärr.

Man tror att de elefanter som lever idag härstammar från ett tapirliknande djur vid namn moeritherium, som levde för ungefär 50 miljoner år sedan vid Nilens flodbäddar i Egypten. Status i världen: Utrotningshotad.

elefant2

Kuriosa Tio fakta som du ej visste?

1. En korsning mellan afrikansk och asiatisk elefant föddes i Chester Zoo i England på 1970-talet. Denna hybrid är den enda kända för vetenskapen. Elefanten dog vid nio dagars ålder men är ändå ett bevis på att arterna kan hybridisera. Dock vet man inte om denna hybrid var fertil.
2. Den kraftiga snabeln har bildats av att överläppen och nosen vuxit samman och snabeln består av omkring 400 muskler. Den afrikanska elefantens snabel har två ”fingrar” längst ut på snabeln, medan den asiatiska har ett.
3. Elefanter går på topparna av sina tår men de har ytterligare tår vid bakfoten som ibland betecknas som ”sjätte tå”.

4. Elefanterna visar många beteenden som har tolkats som att de känner både glädje och sorg. Man har många gånger observerat elefanter som begraver en död gruppmedlem med kvistar, löv mm. Få andra djur visar intresse för döende eller döda individer av den egna arten på samma vis.
5. Elefanten är det landdjur som har den största hjärnan, den väger drygt 5 kg. Den anses också vara ett av de mest intelligenta djuren. Det visar sig bl.a. i förmåga att samarbeta för att lösa problem, tillverka enkla redskap, visa medkänsla för sina artfränder mm. Test med elefanter har även visat att de har ett självmedvetande och känner igen sin egen spegelbild. Förutom människan är det få djur som visar dessa egenskaper.

6. Elefanter är växtätare och konsumerar vanligen 100 till 150 kg växtmaterial per dag. De dricker upp till 200 liter vatten per dag.
7. De springer sällan men uppretade elefanter kan vanligtvis komma upp i 40 km/h (den högsta hastigheten som uppmätts var 48 km/h)
8. Elefantens uppgivna livslängd är ofta överdriven, men mellan 40 till 60 år är normalt. Den äldsta dokumenterade elefanten levde i Taipeis zoo och blev 86 år gammal.

9. Storleken gör att de egentligen inte har några fiender, förutom ungar. Lejon, tiger är ev. de som kan bli jagade utav. Ensamma djur kan råka illa ut om de möter uppretade noshörningar eller bufflar, de kan även råka ut för dödliga ormbett i snabeln. Människan är alltså den största fienden.
10. Elefanter förekommer i två svenska djurparker: Kolmårdens djurpark och Borås djurpark.

En tidig stamfader anses ofta mammuten vara. De levde i norr vid randen av glaciärerna och de dog ut för ungefär 10.000 år sedan. De beskrivs ofta som utdöda p.g.a. människan, men det är nästan klargjort att hastiga klimatförändringar resulterade i ett varmare klimat. Översvämningar blev en följd och betesmarker förstördes.

Antalet djur idag beskrivs som ”hotade” och i vilt tillstånd är de afrikanska elefanterna mer talrik än den asiatiska. Den afrikanska var över 1,3 miljoner djur under sent 1970-tal till ungefär 500 000 idag. Men viltlevande asiatiska elefanter finns idag högst 50 000 kvar utav.

Källor:
sv.wikipedia.org
djurskydd.org
wwf.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Elefanten är hotad, lär dig flera saker du inte visste..?