Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Kejsaren Nero tog livet av sig med hjälp av sin slav .

3 kommentarer

nero

Nero förknippas som regel ofta med tyranni och överdåd. Han är känd för ett antal avrättningar bl.a. mor sin och en styvbror. Många är kluvna dock. Ok, vem var han?

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, född Lucius Domitius Ahenobarbus, född 15 december 37 i Antium, död 9 juni 68 i Rom, var den femte romerske kejsaren från 13 oktober 54 – till sin död. Han var son till kejsar Claudius sista maka Agrippina d.y. (kejsar Caligulas syster) och hennes make i första äktenskapet, Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Vilka namn!!!

Nero var inte från början tilltänkt som kejsare. Hans morbror Caligula tillträdde tronen ung och kunde tros ha alla förutsättningar att skaffa egna söner men slutade sina dagar utan någon, vilket ledde Caligulas farbror Claudius till tronen. Claudius adopterade Nero (som var son till hans fjärde fru) och då Nero var äldre än sin styvbror Britannicus blev det han som kom att ärva tronen vid Claudius död.

Neros första tid vid makten präglades av politisk stabilitet och välstånd, mycket tack vare hans goda rådgivare (bland andra filosofen Seneca). Många dyrbara byggnationer påbörjades, bland annat ett ofullbordat palats och dammbyggen. Så småningom ledde detta slöseri till kassakris, vilket försämrade statens ekonomi. År 62 skilde sig Nero från sin fru (och styvsyster) Octavia och gifte sig med den beryktade Poppaea Sabina.

År 64 i juli brann Rom, och de tidiga kristna fick skulden och förföljelser tog vid. Efter att branden släckts en första gång började den om på nytt inom ett område som ägdes av Neros rådgivare Tigellinus, och Tacitus insinuerade på grund av detta att den andra och värre fasen av branden hade startats på order av Nero. Även Neros eget palats Domus Transitoria brann dock ner till grunden i denna andra fas av branden.

Lågorna rasade bland trähusen i Rom och kunde inte släckas förrän efter flera dagar. Då hade tre av stadens fjorton distrikt fullkomligt förtärts av elden. Sju andra var delvis förstörda. Det har heller aldrig kunnat bevisas att branden, som ursprungligen började någonstans i det gytter av butiker som omgav Circus Maximus, var anlagd över huvud taget.

Enligt vissa rykten var det Nero själv som hade anlagt branden just för att ge plats åt sitt drömpalats Domus aurea. Ryktena bekräftades av de romerska historikerna Dio Cassius och Suetonius som båda pekade ut Nero som gärningsmannen. Enligt dem skulle Nero ha framfört en sång om Trojas fall medan Rom förkolnade inför ögonen på honom. Idag säger moderna historiker att det var känt att såväl Suetonius som Dio Cassius tyckte illa om Nero. Dessutom verkar det ologiskt att kejsaren skulle anlägga en stor eldsvåda bara en kilometer från sitt dåvarande palats som han var mycket förtjust i.

När en resning mot Nero spred sig och till slut vann stöd i senaten begick han självmord, assisterad av sin förtrogne, den frigivne slaven Epaphroditos. Nero var den siste av de julisk-claudiska kejsarna och hans regering följdes av de så kallade revolutionskejsarnas korta tid (68-69); Galba, Otho och Vitellius.

Neros sista yttrande skall enligt traditionen ha varit: Qualis artifex pereo (”Vilken konstnär går inte förlorad i mig”), men även andra sista yttranden har tillskrivits honom. Att han skulle ha spelat lyra (senare vanligen tänkt som violin trots att det instrumentet inte skulle uppfinnas än på drygt 1 000 år) under Roms brand avfärdade redan samtida historiker som lösa rykten.

Källor:
varldenshistoria.se
en.wikipedia.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

 

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

3 thoughts on “Kejsaren Nero tog livet av sig med hjälp av sin slav .

  1. Wow! Och som sagt, namnen 😁. Hur kommer du på vad du ska berätta/faktadela?

    Gilla

  2. Hoppsan så mycket som finns Däri 😊

    Gilla