Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Mystiska Blå Jungfrun, sommartur till Blåkulla…?

blajung

Mystiska platser lockar ibland, semester och ledig tid kan man få möjlighet bese någon (om man nu gillar sådant?). En plats jag ska berätta om är Blå Jungfrun (denna lilla ö som i århundraden varit omgiven av mängder av myter och skrönor). Blå Jungfrun är en ö och nationalpark mitt i norra Kalmarsund i Kalmar län.
Nationalparken är 198 hektar, varav 132 hektar vatten. Ön förvärvades av Torsten Kreuger 1925 och han skänkte den till Svenska staten som grundade nationalparken 1926, den utvidgades 1988.

Ön är också kallad ”Blåkulla” och även endast ”Jungfrun”. Nationalparken är en av Sveriges mest sägenomspunna. Blåkulla är enligt myten den plats dit häxorna åkte på skärtorsdagen för att möta Satan och fira häxsabbat. I sitt samlingsverk Historia om de nordiska folken från 1555 talar ärkebiskopen och kartografen Olaus Magnus om ön Jungfrun som en plats där nordiska häxor under vissa tider av året lär hålla möten för att pröva sina trollkonster och signerier. Blå Jungfrun finns även inritad i Olaus Magnus sjökort Carta Marina från år 1539. Sjömän har under långa tider undvikit denna plats och historierna om platsen är otaliga. Om man tar en sten med sig från ön så sägs det att man kommer att ha otur tills stenen återförs till ön.

bljung2

Ön har jämna släta berghällar av röd granit, kallad jungfrugranit, tros vara omkring 570 miljoner år gammal, jättegrytorna, grottorna, lummig örtrik ädellövskog och utsikten från öns högsta punkt, 86 meter över havet. På öns södra udde finns en stenlabyrint av okänd ålder. Den noterades redan under Carl von Linnés besök år 1741. En promenad genom labyrinten sägs bringa lycka.

På Blå Jungfruns sydvästra sida finns en strand kallad Stensliperiet. Här finns släta, mönstrade sandstenar, slipade av havet. Oskarshamns kommun får varje år en mängd stenar skickade till sig av folk som påstår sig ha drabbats av oförklarlig otur efter att ha tagit stenar med sig från ön. Varje vår görs en resa där stenarna återförs till Blå Jungfrun. Mystiskt nog eller?

Karaktäristiska fåglar på Blå Jungfrun är tobisgrissla, ejder, skärpiplärka och bofink. Även havsörn har siktats på ön. Carl von Linné besökte ön under sin Öländska och Gotländska resa år 1741. Författaren och poeten Verner von Heidenstam höll sitt bröllop med Olga Wiberg på ön år 1896. Inbjudna till festen på Blå Jungfruns klippor var bl.a. Gustaf Fröding och Albert Engström.

Ordet blåkulla har lockat flera av våra mest framstående språkforskare till skarpsinniga förklaringsförsök. Här är några: = Blocksberg, tyskt berg känt för övernaturliga krafter och tillhåll för häxor och djävulen. = Blå kula = helvetet. = Blå kulla = blå kvinna = dödsgudinnan Hel. = en obekant jungfru som hette Blåkulla. = Blå kulle = densamme som Necken. = Blåkulla = en kvinnliga vattendemon.

Namnet Blå Jungfrun härleds som ett s.k. noa-namn. Över hela jorden finns i folktro och religion förbud (världsomseglaren Thomas Cook lånade benämningen tabu från Tongaöarna). Hos sjöfolk har det varit tabu att nämna vissa farliga passager i floder eller på hav vid sina riktiga namn, då det kunde medföra storm, dålig vind eller haveri. De första (tabu-) namnen på Blå Jungfrun är inte längre kända. De första uppteckningarna är noa-namn: Jomfrwn 1506, Blåkulla 1623 och Blåkulla, Jungfrun eller Känningen 1741.

Blå Jungfrun Östra är en fyr som ursprungligen var belägen på ön. Fyren släcktes ned av Sjöfartsverket år 2002. Den är sedan 2004 nedmonterad. Och, en ö med mytisk bakgrund. Ön – är en ö som med sin magnifika form och höjd skiljer ut sig från övriga öar i Kalmarsunds skärgård. Här finns vindpinade tallar, frodig ädellövskog …

Källor
sv.wikipedia.org
enigma.se
lansstyrelsen.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.