Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Alfred Petrén skapade sitt livsverk med – tvångssteriliseringar och ”sinnesslöa”…

2 kommentarer

alfred

Gamla otäcka tankebanor, ändå en man som levde in på 1960-talet. I delar av sitt arbete var Petrén motsägelsefull och man kan få intrycket att han faktiskt drevs av en verklig och stark omsorg om utsatta människor. I andra delar av sitt framstår han som den ”svarta socialreformator ” han var.

Daniel Alfred Petrén, född 17 mars 1867 i Husie, död 27 februari 1964 i Stockholm, var en svensk psykiatriker och överinspektör inom Medicinalstyrelsens sinnessjukvård, rasbiolog och socialdemokratisk politiker, professor vid Rasbiologiska institutet i Uppsala. Detta var det första institutet för rasbiologi och blev en förebild för tyska Institut für Rassenhygiene i Berlin. Visst blir man mörkrädd?

Petrén var son till kyrkoherde (Carl Daniel) Edvard Petrén och Charlotta, var från 1898 gift med Märta, fick i äktenskapet med henne fyra barn. Han själv föreslog eutanasi av förståndshandikappade till riksdagen. Eutanasi är kontroversiellt, står för dödshjälp – på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död, på dennes, eller nära anhörigs begäran. Och kring dessa patienter gällde då att indirekt avsluta deras liv.

Petrén blev efter studier i Lund medicine licentiat 1894, medicine doktor vid Karolinska institutet 1908 och var docent där 1909 -18. Under åren 1909-24 var han överinspektör för sinnessjukvården i Sverige. Han skrev 1922 den första riksdagsmotionen om att sterilisera psykiskt sjuka, främst sådana som var rättsinkapabla (det vill säga så mentalt efterblivna att de hade svårt att förstå sin egen situation).

Motionären hade samlat in stöd från ett flertal partikamrater, några liberaler och den välkände bondeförbundaren Nils Wohlin. 1924 blev han hospitalsläkare av första klassen vid Stockholms hospital och tilldelades professors namn. Under åren 1929-32 var han professor i psykiatri i Uppsala och 1932-38 inspektör för sinnesslövården. Han var aktiv vid utarbetandet av 1929 års sinnessjuklag och drivande politiker för genomförandet av den omtalade steriliserings-lagstiftningen 1934, vilket medgav utförande av tvångssterilisering på sinnessjuka.

Citat Petrén:
”Det är min övertygelse, att det moderna samhället nog måste principiellt tillerkännas en rätt att även släcka ett liv. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en så avlägsen framtid, inom samhället tvingas att taga under övervägande att släcka sådana liv, som bestå i ohjälpliga och vanskapade idioter och som från början äro dömda att vara samhället till en börda och alla andra och sig själva till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas hållas öppen.”

Det var på initiativ av Petrén som en rad sinnessjukhus och sinnesslöanstalter inrättades i militärkaserner som stod tomma till följd av 1925 års försvarsbeslut, t.ex. Vipeholm i Lund. Han författade över 300 skrifter om sinnessjuk-, sinnesslö- och alkoholistvård.

Alfred Petrén var riksdagsledamot 1912-1935, även känd som en av nykterhetsrörelsens banérförare och höll en mängd föredrag kring ämnet nykterhet runt om i Sverige. År 1905 blev han ledamot i Svenska Läkarnes Nykterhetsförening och 1916 satt Petrén i ledningen för den nybildade nykterhetsnämnden i Stockholm där riktlinjerna för nykterhetsvården blev gällande för övriga Sverige.

30 000 svenskar steriliserades mot sin vilja. Begreppet sinnesslöa användes flitigt på personer i kris, i svåra livssituationer, på personer längs ner på samhällsstegen. Läsningen är otäck och dessvärre tror jag den finns kvar idag i enstaka fall, att se ned på psykiskt sjuka – jaaa. Idag finns i stort ingen vård, hjälp för behövande. Denne Alfred får verka avskräckande, ändå in på 60-talet verkade hans synsätt. 

I december 2011 ville Lund uppkalla en gata efter professorn, men flera röster hördes och talade om skam. Bilden – Professor Alfred Petrén, Uppsala 1946 (digitaltmuseum.se).

Källor:
nkmr.org
sv.wikipedia.org
lowdin.com
sydsvenskan.se
ne.se
carina.stridlund.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Alfred Petrén skapade sitt livsverk med – tvångssteriliseringar och ”sinnesslöa”…

  1. Mycket intressant läsning. ….kramar

    Gilla