Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Om ett liv efter döden och ”hur”…? Spännande tankar…

2 kommentarer

Frågan alla tänkt någon gång och där inga konkreta ”bevis” finns, men åsikterna äro många. En studie tyder på att personer som överlevt hjärtstillestånd varit vid medvetande, trots att deras hjärnor inte fungerat.

Enligt den amerikanska undersökningen, som genomfördes bland 140 patienter som varit ”döda” under en begränsad tid, kunde 46 procent av deltagarna minnas fragment på teman.

Två procent kunde komma ihåg att de sett och hört händelser relaterade till återuppväckandet. Enligt forskarna bakom studien pekar informationen på att sinnet och hjärnan kan vara separerade från varandra.

Jag ska redogöra om  en läkare vid namn Dr. Eben Alexander och hans upplevelse. Han har arbetat som neurokirurg i 25 år och har undervisat på Harvard i USA. När hans egen hjärna plötsligt helt stängdes av hände något oförklarligt. ”Jag inser mycket väl hur märkligt och otroligt det låter – men jag har bevis för att himlen existerar”, skriver läkaren i en fantastisk artikel i tidningen Newsweek. Den finns i bokform, ”Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife”.

Kort om skriveriet i boken. Berättelsen gäller oavsett religiös tro eller ideologisk inriktning. I november 2008 hade Alexander en nära-döden-upplevelse som för evigt skulle förändra hans liv.
”Hade någon – till och med en doktor – berättat en historia som denna för mig förut, hade jag varit ganska säker på att det handlat om inbillning eller självbedrägeri. Men det som hände mig var långt ifrån inbillning. Det var lika verkligt som någonting annat som inträffat i mitt liv, inklusive min bröllopsdag och mina söners födelse”, skriver Eben Alexander (på bilden).

Läkaren beskriver vad som hände efter att han drabbats av en ovanlig – och mycket allvarlig – form av hjärnhinneinflammation, som orsakade att hans hjärna helt stängdes av. Enligt läkarna på samma sjukhus där han arbetar var chanserna att han skulle tillfriskna mycket små. Hjärnans cortex var helt satt ur funktion – avstängd – och läkaren föll in i en sju dagar lång koma.

”När jag kom till akuten den morgonen var mina chanser att överleva som något annat än en grönsak redan små. Snart minskade de till icke-existerande. I sju dagar låg jag i en djup koma, med min kropp helt borta. Min hjärna var helt och hållet offline. Det var då det makalösa inträffade. Läkaren beskriver hur han plötsligt förpassades till en magisk plats högt, högt ovanför molnen. Kirurgen Alexander, som tidigare haft vetenskapen som sin religion, möttes av horder av genomskinliga, skimrande varelser – en sorts högre stående varelser helt olikt någonting på denna jord. Efter en lång ”resa”, beskriven av läkaren med en sällsynt detaljrikedom, uppenbarade sig en kvinna. Hon talade till honom utan att använda ord.
”Du är älskad och uppskattad, dyrt och för alltid. Du har inget att frukta. Det finns inget som kan gå fel”, sade rösten inombords. ”Vi kommer att visa dig många saker här. Men till slut kommer du att åka tillbaka.”

Just när läkarna gett upp hoppet vaknade Alexander ur sin koma. Han är fullt medveten om att han inte är den första att upptäcka ”bevis” på att medvetande existerar utanför det kroppsliga.

eben
”Men så vitt jag vet har ingen före mig någonsin färdats till denna dimension a) medan deras cortex varit helt avstängd och b) medan deras kroppar varit under minutiös medicinsk obeservation under en sju dagar lång koma”, skriver kirurgen. Han berättar att han efter upplevelsen nu kommer att ägna resten av sitt liv åt att undersöka medvetandets sanna natur.

”Dr Eben Alexanders nära döden-upplevelse är den mest häpnadsväckande jag har hört i mer än fyra årtionden av att studera detta fenomen … en av kronjuvelerna i alla nära-döden-upplevelser … Dr Alexander är ett levande bevis på en livet efter detta.” (Raymond Moody, MD, PhD).

En annan beskrivning om hur ”livet” kan vara – före och ev. efter. Professor Robert Lanza hävdar att hans biocentrismteori visar oss att döden är en illusion som skapas av medvetandet. Han menar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Om han har rätt existerar inte tid och rum enligt den linjära gängse förklaringsmodellen.

Hans teori innebär att om tid och rum inte har en linjär utbredning kan inte heller döden existera som ett definitivt avslut. Istället finns ett kontinuum, dvs att livet har ett kontinuerligt förlopp utan start och slut. Det betyder att det vi kallar efterlivet har samma existensberättigande som livet före ”döden” och omvänt att livet före döden är lika verkligt som livet efter döden.

Begreppet döden blir i sammanhanget endast en övergångsfas som när vatten förångas och blir till en gas för att under andra omständigheter kondensera till vätska som i sin tur kan frysa till is. Intressanta tankar.

Historiskt och ur vår kristna syn? De äldsta kristna såg på döden som en skilsmässa mellan själ och kropp. Gnostikerna menade att döden var en befrielse ur kroppens fängelse, men de kyrkliga författarna, som bekämpade gnostikernas åskådningar, trodde att själen lämnar kroppen i döden. Idag tror man att tiden upphör att existera efter döden och att det finns ett evigt, oförstörbart liv, som aldrig kan dö.

Ja, tro´t om ni vill, men det finns mycket att läsa, mycket fascinerar och är intressant läsning – oavsett. Tro och hopp på det goda gäller, en plats där kanske nära finns…?

Jag fann också en historia, med ironi om just detta ämne. ”Varför är Bill Clinton ett levande bevis på att reinkarnation verkligen fungerar? För att ingen kan bli så dum under en enda livstid.”

Källor:
dagensps.se
lifebeyonddeath.net
epochtimes.se
expressen.se
sv,wikipedia.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

2 thoughts on “Om ett liv efter döden och ”hur”…? Spännande tankar…

  1. Jag är helt övertygad att livet fortsätter efter döden. …själen går vidare till en annan dimension. …ser och känner lukter och känner av människor som gått över till en annan dimension. …kram anitha

    Gilla