Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Platsen är Tågerup, där du förr kunde möta senpaleolitiska jägare …

tagerubop

Utanför Landskrona, sydöst, ligger en plats med namn – Tågerup, i Saxåns dalgång. Platsen är känd som arkeologisk fyndort, men även för sitt säteri. Arkeologer undersökte platsen år 1998, och fann en av Europas fyndrikaste boplatser från jägarstenåldern. Under två årtusenden, 6 500 – 4 500 f.Kr, levde människor här. De lekte, fiskade, skrattade, jagade, samlade och byggde.  

De första grupperna som vandrade in i Skåne efter isavsmältningen för omkring 14 000 år sedan var små, rörliga familjegrupper som sökte nya marker för att hitta föda. Och för omkring 11 000 år sedan passerade de första människorna det som i dag är den lilla skånska byn Tågerup. Sedan dess har människorna blivit kvar här invid Saxån genom generationer.

Det var när en ny järnväg skulle byggas som boplatsen på Tågerupsnäset upptäcktes. Boplatsen hade använts under en lång tid, 2 000 år, men under hela den perioden hade människorna levt på liknande sätt, som jägare, fiskare och samlare. Lämningarna som hittades härrör från två stenålderskulturer, den äldre Kongemosekulturen och den yngre Erteböllekulturen, uppkallade efter utgrävningsplatser i Danmark.

stenå3

Arkeologerna kunde se förändringen från Kongemosetidens lugn och ordning till Ertebölletidens mer folkrika och resurskrävande samhälle. Platsen ger en unik inblick i den tidiga stenåldern. Mängder av fynd och strukturer berättar om en tid som länge varit relativt okänd. Här kan man följa ett lokalsamhälles utveckling för omkring 8 000 år sedan och ett par tusen år framåt i tiden.

Området som arkeologerna grävt ut är omkring 20 000 kvadratmeter stort och överallt dyker det upp fynd – enkla skrapor och pilspetsar i flinta, träslanor och störar som kan ha använts i bryggor, mjärdar som kastats ut från stranden. Så rikt på fynd är det att arkeologerna är tvungna att koncentrera sina insatser till det som anses som allra mest intressant.

Under utgrävningarna har det hittats ett fåtal artefakter från den perioden en kärnyxa och några mikroliter. Längs med Saxåns dal finns det flera mesolitiska platser, det är ett av de mest fyndrika områdena i Nordeuropa från mesolitikum. Människorna under mesolitikum levde i området dels på storvilt och dels på havsdjur som säl, lax, torsk och tonfisk. Tågerup ligger nära havet, vilket har påverkat platsens roll. Havsnivån var som högst för 6000 år sedan och då blev Tågerup täckt med vatten.
Även om det låg under vatten fanns det aktivitet i området. Från neolitikum har det påträffats yxor, pilspetsar och skrapor. Här finns det ett fåtal fynd från senneolitikum, bronsåldern och tidig-medeltiden.

Jag nämner även säteriet om du skulle vara på plats, en semesterdag kanske?
Tågerups säteri är en gård i saxtorps socken i Landskrona kommun, ligger ca 1 km norr om Saxtorps kyrka mellan Saxån och Braån, en dryg km innan dessa flyter samman. Gården omnämns redan år 1330, då ärkebiskop Karl Eriksen, också kallad Karl Röde, bl. a. skänker ”alt vort Gods i Tågerup i Saxtorp Sogn” till det kapell han lät bygga söder om Lunds domkyrka.

Namnet skrivs som Tokaehorp under medeltiden och senare Tågerup. På Buhrmans karta från 1684 står Togarp, men senare återgår man till den äldre formen, kanske för att skilja mellan byn Tågarp i Ottarps socken och Tågerup i Saxtorps socken.

Tågerup hörde under medeltiden till Lunds domkyrka och indrogs till danska kronan vid reformationen ca 1536. Långt fram var ägaren Gustaf David Hamilton, som dog 1788 och sonen Axel Hamilton ärvde gården. Tågerup befann sig i släkten Hamiltons ägo fram till 1921. Därefter skiftade ägarna. 1974 köptes gården av Lars Magnus Trozelli, som 2002 överlät den till sonen Carl David. På sätt och vis kom gården åter i släkten Hamiltons ägo då Lars Magnus Trozellis mor var född Hamilton.

tagerudyxa

Bilderna visar först ett redskap, bevarat fynd, och utsikt över där en gång det var en boplats från yngre stenåldern. Stenåldersfolket med 🙂

Källor:
ne.se
upptacksverigeshistoria.se
lup.lub.lu.sepopularhistoria.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.