Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Osynlighet finns och forskningen blir mer spännande…

osynlman

Det tar ca 50 millisekunder för det mänskliga ögat att blinka, men det tar ca 150 millisekunder för vår hjärna att bearbeta vad vi ser.

Det finns magi och det finns metoder som kan göra saker och – oss osynliga. Osynlighet är just egenskapen att inte synas. Men en osynlighet kan förekomma även i verkligheten.
”Den synliga världen. Den osynliga världen. Möjligheten och friheten i dessa bägge storheter där vi låter vår vardag genomsyras av en helighet. Det heliga som gärna vill dra sig undan från världen måste öppna sin stängda port och bjuder in till möte”, skriver Kristian Lundberg, krönikör och författare, på dagen.se.

Om vi tror på saker så kan de finnas, för inte måste väl allt bevisas? Paranormala synsätt kan vara så att det ”osynliga är för mig när jag känner att det finns någon eller något i min närhet. Ser inte vem, men känslan finns…”

Bevis finns för påverkan som gör att saker ser osynliga ut. Föremål är synliga genom att ljus i det synliga våglängdsområdet reflekteras från föremålets yta och träffar betraktarens öga, är den naturliga formen av osynlighet ett föremål som varken reflekterar eller absorberar ljus. I naturen kallas detta transparens. Det finns dock inget naturligt material som är 100 % transparent.

Osynlighet beror också på betraktarens öga eller de instrument som används. Ett föremål kan alltså vara osynligt för en människa men inte för ett instrument, osynligt för ett djur men inte för en människa och så vidare. Och spännande forskning, 19 oktober 2006 meddelade en grupp forskare från USA och Storbritannien att de utvecklar en verklig osynlighetsmantel, även om mycket utvecklingsarbete återstår. Jag har för mig att det handlar om en osynlig sköld man kan gömma sig bakom.

vagmork

Den utopiska tanken på en ”osynlighetsmantel” har tagit ett steg närmare verkligheten. Amerikanska och kinesiska forskare har utvecklat sitt så kallade metamaterial som kan böja ljus. Detta är en vidareutveckling av det ovan här. Det metamaterial som forskarna nu redogör för har mycket större bandbredd och är dessutom mer lättillverkat. Det forskarna hittills lyckats med är att i laboratorium ”trolla bort” en liten bula på en spegel. Detta nya material visar tydligt att det finns en potential för skylning (cloaking) – som i science fiction – att i framtiden bli ett vetenskapligt faktum.

Det mänskliga ögat har en häpnadsväckande precision, men runtomkring oss finns en fantastisk och vacker värld som vi inte kan se. Vissa underverk ligger utanför våra spektra, andra är för snabba, för långsamma, för små eller för avlägsna för våra ögon och hjärnor att tolka.

Senaste vetenskapen då visar på ”carpet cloaks”. Man kan gömma saker under dem men när man tittar ser de helt platta ut. Nu kan man dock bara dölja små saker på detta sätt men inom några år ska det vara möjligt med hur stora föremål som helst.

I nordisk folktro  är de osynliga de övernaturliga väsen som man ansåg att man kunde möta, men som man för det mesta inte såg. Hit räknas tomten, skogsrået och vittran. Ibland kunde de visa sig och den som var synsk kunde se dem. I prosan Inferno och legender av August Strindberg nämner författaren de osynliga.

Källor:
en.wikipedia.org
sv.wikipedia.org
dagen.se
paranormal.se
sydsvenskan.se
axess.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.