Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Sveriges första författare var Petrus de Dacia eller Peter Gotlänning…

petrus de Dacia

Tidigt ute med skrift var denne man. Petrus de Dacia, eller Petrus Gothensis som han själv skrev ibland, föddes på Gotland vid pass 1235 och gick bort ett år efter det stora inbördeskriget 1288 (han var med och försökte medla fred) då han var prior (föreståndare) för Sveriges äldsta konvent under Dominikanorden.

Petrus (latin, ”Peter från Danmark”, syftande på kyrkoprovinsen) född på 1230-talet på Gotland som till en bonde, död 1289 i Visby, var en katolsk dominikanmunk som brukar räknas som Sveriges förste författare, även om han i själva verket skrev på latin och inte svenska.

Petrus de Dacia är känd som Sveriges första författare genom en bok av H. Schück heter Vår förste författare och utgavs 1916 (att Schück var svensk är ju lätt att konstatera eftersom han utan vidare hänför Gotland till Sveriges kultur). Boken om Kristina, Vita Christinæ Stumbulensis är översatt av T. Lundén – Om den saliga jungfrun Kristina av Stommelen – och utgiven 1950.

Efter en längre utlandsvistelse 1266–70, bland annat i Århus, Köln och Paris, där han studerade i dominikanernas skolor reste han tillbaka till Sverige och blev i februari 1271 lektor vid den dominikanska akademin i Skänninge.

petrusllliten

Petrus var nu omkring trettiofem år och välutbildad för sin tid. I Paris hade bland annat Thomas av Aquino varit hans lärare. I Skänninge stannade han i sju år. Tillsammans med en grupp rika och fromma kvinnor öppnade han ett av landets två kvinnliga dominikankonvent, S:ta Ingrids systrakonvent, i Skänninge (Det andra fanns i Kalmar). Han kom att lämna Skänninge för att efter en tid i Mälardalen slutligen återvända till Gotland där han först blev lektor och sedan prior i sin barndoms konvent.

Ur ”Gotland Historia”
”Jag befinner mig nu i Kalmar, som är det konvent som ligger närmast Tyskland, det vill säga av de konvent som hör till vår orden och ligger i vårt rike. Här tillbringar jag vintern, eftersom jag inte kan ta mig fram till min hemtrakt på grund av vintern. Ni skall också veta att allt har gått bra på resan, fastän jag svävade i allvarlig livsfara på havet på grund av en storm. Men jag tackar Gud, för att han räddade mig.”

Året ovan är 1280, den trettonde januari för att vara exakt, och Petrus skriver till sin vän Johannes i Köln för att meddela att han än en gång överlevt återfärden till Sverige.

Petrus studerade filosofi och teologi i Köln för Albertus Magnus och i Paris för Thomas av Aquino – välkända namn båda två – och alltså i besittning av sin tids yppersta kunskaper.

Under sin utlandsvistelse hade Petrus kommit i kontakt med flera stora personligheter. En av dem var en religiös kvinna från bondbyn Stommeln på landsbygden utanför Köln som han brevväxlade med. Kvinnan är idag känd som Kristina av Stommeln. Hon var uppfylld av en extatisk fromhet och var full av andliga uppenbarelser, som bland annat yttrade sig i psykiska och fysiska reaktioner såsom stigmatisering.

Petrus fascinerades av henne ända ned i hjärteroten. I brev mellan dessa som har bevarats till vår tid har deras liv framträtt. Breven ingår i en biografi om Kristina av Stommeln, skriven av Petrus. Den berättar inte bara om Kristina utan också om författaren själv. I Om den saliga jungfrun Kristina av stommeln, skrev han om Kristinas religiösa uppenbarelser. Hon ansåg sig stå i direkt kontakt med Jesus, vilket bl.a. bevisades genom hennes stigmata, dvs. att hon fick sår i händerna och på kroppen som liknade dem som Jesus fick när han korsfästes.

Till Petrus och Kristinas minne uppfördes under ett sextiotal år ruinspelet och operan Petrus de Dacia i Visby. Operan skrevs av tonsättaren Friedrich Mehler.

Karriär mot slutet: 1279 lektor i Visby och 1286 omnämns han som prior i Visby. I sin svarta kåpa, med sandaler på fötterna och staven i handen var han ofta ute på långa vandringar och resor i tjänsten. Man kunde lika gärna stöta på honom i Visby, Västerås eller Skänninge som i Paris, Köln, Oslo eller Århus eller Bologna…

En otrolig man som hann med så mycket, på 1200-talet, vi har ju långt till bilen på p-platsen  🙂

Källor:
guteinfo.com
sv.wikipedia.org
popularhistoria.se
litteraturbanken.se
dn.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.