Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Vad står påskens olika dagar för, se svaren…

paskenz

Påskveckan är här och som ett undantag väljer jag efter förfrågan, en snabbrepris. Varför ”firar” vi påsk, den egentliga saken bakom som ej var tänkt som nu. Hur är det med dagarna – när hände vad?

Så, påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till åminnelse av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Regeln från första konciliet i Nicaea år 325 säger att påskdagen infaller den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som infaller på eller efter 21 mars. I Sverige har samma regler använts för att bestämma när påsken infaller sedan 1844.

Firandet föregås av den så kallade stilla veckan vilken börjar med palmsöndagen, dymmelonsdagen, skärtorsdagen och långfredagen och slutar med påskafton. Obs.Påskveckan inleds med påskdagen.

Dagarna så: Långfredagen firas i kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag. Påskafton är en kristen helgdag, lördagen före påskdagen. Denna dag är gudstjänstfri i Svenska kyrkan.

Påskafton är i kristen tradition en ”tom” dag, lördagen efter långfredagen. Detta beror på att Jesus ligger i graven och lärjungarna har låst in sig i rädsla för dem som låg bakom avrättningen.

Påskdagen firas i kristen tradition till minne av Jesu uppståndelse, och infaller på söndagen i påskhelgen.

Jesus återuppstod enligt kristen tro på påskdagen och därför firas det ordentligt i den kristna världen. Fyrtio dagar senare for han enligt samma religion upp till himlen (vilket firas på Kristi himmelsfärds dag). Precis som de flesta andra kristna högtider har man valt tidpunkten för att det redan firades en högtid vid den tiden på året. Påskdagen nästa år – 16 april 2017.

Skillnaden mellan påsken och Kristi himmelsfärds dag (som följer påskdagen) gentemot andra högtider som kristendomen har lagt sina högtider på, är att dessa bygger på måncyklerna och således infaller vid olika datum olika år. Någon egentlig årsdag av Kristi återuppståndelse kan man då alltså inte tala om. Nu vet vi.

Jag beskriver även Skärtorsdagen som firas till minne av den kväll när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Senare på natten när Jesus och hans lärjungar samlats i Getsemane trädgård grips Jesus av de romerska soldaterna. Han grips efter att Judas mot en betalning av 30 silvermynt har avslöjat för dem var Jesus finns och gett honom en kyss som tecken för soldaterna på vem som är Jesus. Ja, det minns de flesta.

Allt började enligt skiften år 30 e Kr då Palestina var upprörda och frustrerade över den romerska ockupationen. Otaliga predikanter kämpade för att samla befolkningen under Gud och göra uppror, men en skilde sig från mängden: Jesus från Nasaret fick massorna att flockas runt honom – och romarna att fruktade honom. Under påsken ingrep romarna och dömde Jesus…

Påsken numer är för de mesta ledighet, man äter påskmat, kanske träffar släktingar och vilar upp.

Källor:
svenskakyrkan.se
sv.wikipedia.org
varldenshistoria.se

http://intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.