Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Astralkroppen är när och om vi får – en utomkroppslig upplevelse…

astralkroppe

En del saker är svåra förstå, att få grepp om. Ett bra sätt förstå tycker jag är att läsa om det 🙂
Så idag om astralkroppen som enligt teosofin är en ljuskropp som existerar i människan, ej synlig för blotta ögat, och som sägs bära människans själ. Astra’lkropp (av senlat. astra’lis, av latin a’strum ’stjärna’. Nu känner du igen det?

Denna kropp ska enligt förespråkarna vara gjord av en ”finare” slags materia med en speciell ”vibrationshastighet”. Astralkroppen framställs som en exakt men icke-materiell återgivning av den fysiska kroppen. Hos en normal, vuxen människa i vaket tillstånd anses de båda kropparna som helt sammanfallande. Märkligt, kan det vara sant? Ja, allt man ej vet kan – vara det.

”Astralkropp .. var – enligt nyplatonikerna, Paracelsus och andra teosofer – en fin, lätt, i menniskans synlige kropp befintlig, men dock för ögat osynlig organism, som var den närmaste och omedelbaraste bäraren af menniskosjälen. Astral-kroppen tänktes som en utstrålning från stjernorna och ansågs ega bestånd någon tid efter en menniskas död. (1876)”

Astralkroppen hyser vårt medvetande när vi har en? Utanför kroppen upplevelse, oftast UKU efter förkortningen för termen. På engelska brukar man säga: OBE för Outside Body Experiences. Hm okej?

Astral projektion (även bland annat ut-ur-kroppenupplevelse eller, företrädesvis i troende kretsar, astral resa) är en kontroversiell tolkning av en utomkroppslig upplevelse som brukar inträffa eller uppnås i ett hypnagogt tillstånd eller genom drömmar, djup meditation eller droger. Anhängare av astral projektion anser att deras medvetande eller själ har förflyttats till en astral kropp, som befinner sig i en parallell värld kallad för det astrala planet.

Det finns också de som menar sig helt enkelt ha upplevt detta eller vad de tolkar som något liknande, utan att för den skull vilja kalla sig anhängare av en tro på astral projektion. Resa utan att resa? Billigare, men också spännande.

Den så kallade ”Silvertråden” är en märklig företeelse. Den lär gå emellan den fysiska kroppen och den astrala kroppen. Den är tjock när man är nära sin fysiska kropp och uttunnad när man är en bit bort. Denna tråd lär vara en visualisering av förbindelsen mellan fysisk och icke fysisk kropp och behöver inte användas i verkligheten. Var den är kopplad till kroppen beror på individens egen föreställning, detta spelar ingen roll för förbindelsen som sådan.

Astralkroppen är den fjärde kroppen efter fysisk, eter, mental och är densamma som man färdas ut ur när man sover. Med viss teknik kan man även färdas ut ur denna medvetet.

Redan de gamla egyptierna studerade fenomenet. Den moderna vetenskapen har studerat ämnet men har inte kunnat komma fram till några entydiga slutsatser. Det enda man har att tillgå är berättelser av personer som upplevt detta, och detta kvalificeras inte som bevis i vetenskaplig mening.

Den biologiska vetenskapen har kommit fram till att tallkottkörteln i hjärnan kan vara kopplad till denna typ av upplevelser. Denna körtel kallas också populärt för ”själens boning”.

Miljontals människor världen över beräknas varje år uppleva att vara utanför kroppen. Har du varit i närheten? Mellan sömn och vaket tillstånd? Det verkar som vi har våra egna svar…

Källor:
sv.wikipedia.org
ne.se
paranormal.se
g3.spraakdata.gu.se
intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.