Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

En järnsparv är vacker och är ingen sparv konstigt nog, en ”diskret” art…

jarnsparv

En fågel jag vill se men förmodligen har jag det ej, trots lätt ornitologiska drag (med kameran)   🙂

Det handlar om – järnsparven som är ett gammalt folkligt namn som nämns första gången 1728. Alltså före min tid.  😀

Förr kallades de flesta småfåglar för ”sparvar” och denna ornitologiska felaktighet lever kvar i järnsparvens namn. Den är inte alls släkt med sparvarna, den hör till en särskild familj som anses besläktad med sångare och trastar.

Fakta måste man ha. Järnsparv (Prunella modularis) kan översättas ungefär ”melodisk brunett” och den är en liten tätting i familjen järnsparvar. Järnsparven häckar i tempererade områden i Europa förutom på Island och i de sydligaste delarna av kontinenten. Den förekommer också i västra Asien från Ural till norra Iran. De nordliga populationerna är flyttfåglar som övervintrar längre söderut medan den sydligare populationerna är stannfåglar.

svartsrupig

Järnsparven påminner om en brunaktig sparv men med tunn insektsätande näbb och järngrått huvud. Huvudet är det jag kollat in, färgen där. Locklätet är ett tunt, högt ”tih”, den snabba, enkla högfrekventa sången är silvrigt klirrande och kan påminna om kungsfågelns.

De lever i skogsmarker och håller sig ofta dold i täta buskage. Den observeras främst när den sjunger då den tenderar att sitta mer öppet. Sången är monoton och den har en silvrig, högfrekvent stämma. Den placerar sitt skålformiga bo i täta snår. Järnsparven uppvisar ett polyandriskt parningssystem där honan parar sig med flera hanar. Ojsan!

Födan består av insekter, spindlar och daggmask, och förstärks på vintern av bär och frön. Järnsparven är inte hotad och kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Järnsparven är 14,5 centimeter lång och väger cirka 20 gram. Den vuxna fågeln påminner om en sparv men har en tunn näbb likt en insektsätande fågel. Och en udda parentes. En svartstrupig järnsparv som vistades på en matning i Halland den 15–18 april 2015, var landets blott sjätte fynd under 2000-talet. Sparven bekräftades och dokumenterades av en fågelskådare, men tomtägaren ville inte att rariteten skulle bli allmänt känd. Därmed är det enbart en enda person som sett svartstrupig järnsparv i Halland. Varför man ej vill låta det bi känt? Risken är att ornitologer skulle invadera tomten 🙂

Arten introducerades till Nya Zeeland 1867 till 1882 och häckar numera i hela landet inklusive på Chathamöarna, Antipodesöarna, Aucklandöarna och Campbellöarna. I Sverige förekommer järnsparven allmänt i hela landet undantagsvis i fjälltrakterna. Den svenska populationen flyttar i september-november till västra och sydvästra Europa och återkommer i början av april. Dags snart?

Enstaka individer kan övervintra i södra Sverige. Berätta om du sett den 🙂
Överst en järnsparv och nedan den svartstrupiga.

Källor:
sv.wikipedia.org
fageln.se
sverigesradio.se
natursidan.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.