Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!

Apotek, är det ett nutida påfund eller fanns det tidigt…?

apotek1

Vi har alla besökt ett apotek, förr var det monopol, numer privata aktörer, bra eller mindre bra? Ordet apotek, av grekiska apotheke, ”förråd”, är en lokal eller butik för beredning och försäljning av läkemedel. Ursprungligen, under antiken, hörde föreskrivning av läkemedel och deras beredning och försäljning ihop, det vill säga läkar- och apotekaryrkena var förenade. Så var fallet i hela den antika världen. Första gången då särskild apoteksverksamhet skildes ut från läkarverksamhet lär ha skett under kalifen Al-Mansur i Bagdad omkring år 750 e.Kr.

I Europa var det genom inflytande från den medicinska skolan i Salerno som läkarens och apotekarens yrken skildes åt. Apotek fanns i Italien åtminstone i början av 1200-talet, och i kejsar Fredrik II:s medicinallag från år 1224 är skillnaden tydligt uttalad. Från Italien överflyttades principen till Tyskland, och apotek uppkom så småningom i det tyska rikets städer: i Wien och Prag mot slutet av 1200-talet, i den schwabiska riksstaden Esslingen omkring 1300, i Ulm 1364, i Nürnberg 1378.

Apoteksinstitutionen spred sig därifrån över hela Europa och reglerades genom särskilda apoteksordningar, t. ex. i Wien, Berlin, Stuttgart och Frankrike – alla under den senare delen av 1400-talet.

Enstaka apotekare omtalas i Sverige i slutet av 1400-talet – i början av 1500-talet fanns apotekare anställda vid hovet. Den första till namnet kända var hovapotekare Lucas, som omkring 1552 fick uppdrag att förvalta och vårda medicinförrådet på slottet. Han flyttade senare sin verksamhet till Stortorget och den blev därigenom tillgänglig för allmänheten. Föreståndare var Antonius Busenius som 1575 erhöll det första apoteksprivilegiet, från detta apotek räknar apoteket Lejonet sitt ursprung. De första apotekarna i Sverige var i ofta tyskar och anlitades även som läkare.

Först mot slutet av 1600-talet kan man tala om ett svenskt apoteksväsende. Från 1700-talet sökte man genom inrättandet av så kallade sockenapotek, som oftast sköttes av klockaren eller om sådan fanns en hjälppräst.

Fram till 1970 drevs de svenska apoteken av enskilda apotekare, som hade särskilda privilegiebrev från kronan (apoteksprivilegium), vilka var ärftliga med brukade överlåtas genom köp (privilegiehandel). Därefter förstatligades hela apoteksrörelsen och Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) tog över verksamheten. I enlighet med avtal med svenska staten hade Apoteket AB monopol på detaljhandel med läkemedel. Från 2009 kom även privata intressen med i bilden.

Vem jobbar på apotek?
Där är farmaceuter (apotekare och receptarier) samt apotekstekniker och apoteksassistenter. Det är endast legitimerade farmaceuter som kan ansvara för recept-expediering och som därmed godkänner att läkarens ordination är riktig vad gäller val av läkemedel och dos.

apoteket

De vanliga apoteken kallas öppenvårdsapotek, vilka förser allmänheten. På sjukhus finns sjukhusapotek som försörjer sjukvården med läkemedel. Så kallade dosapotek doserar läkemedel till äldre i dospåsar (APO-dos), för att personal på sjukhem lätt skall kunna ge rätt läkemedel i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Likaså i hemtjänsten.

Apotek säljer vanligen en del produkter som inte är renodlade läkemedel, ex hygienprodukter. I vissa länder är det vanligt att apotek säljer även helt andra varor och fungerar som en kombination av apotek och närbutik.

2009 fanns cirka 950 apotek i Sverige, vilket inkluderade öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, distansapotek och apotek som specialiserat sig på så kallad dos-förpackning av läkemedel.  Det finns över 1300 öppenvårdsapotek i Sverige och branschen domineras av fem apotekskedjor.

Vilka apoteksaktörer finns på den svenska marknaden?
Apoteket, Apotek Hjärtat, Kronans Apotek, Apoteksgruppen, LloydsApotek och Cura apoteket är de större aktörerna. Utöver detta finns det även ett antal mindre privata aktörer på marknaden. Apotea är en stor aktör som bara finns på nätet. Så 200-300 år i Sverige med ett mer kontrollerat system. Bra ha hemma är lite första förband… 😉

Källor:
apoteket.se
sv.wikipedia.org
apoteksinfo.nu
tlv.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.