Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

John och Jane Doe, har sin Baby Doe, Mr X och okänt annat…

nn

Ser du på film är du van vid att det ibland dyker upp okända personer, levande eller döda. Ibland har de tappat minnet eller som – okända döda. Vi läser ofta då – N.N., av latinets nomen nescio, ”jag vet inte namnet”, är det sätt varpå en okänd persons namn anges i en text. (Kan i vissa sammanhang stå för notetur nomen, ”namnet märks” eller ”här bör namnet skrivas”).

En annan form utomlands är – John Doe, som är en benämning på en okänd mansperson i USA och vissa andra engelsktalande länder. Om det är en kvinna används ibland uttrycket Jane Doe. Om det är ett barn används ofta Baby Doe. Hur kommer det sig? Man vill skapa en form av id på en okänd.

Det var så att på den tiden allt startade så var Jane ett vanligt kvinnonamn, Joseph (John) det vanligaste manliga namnet, Doe det vanligaste efternamnet. Brittiska varianten är deras lagsystem – där en okänd svarande kallas John Doe. En okänd kärande kallas istället Richard Roe eller Jane Roe (som i Roe mot Wade).

En annan namnvariant vi stött på är Mister X eller Mr X, används ofta som en pseudonym för någon vars namn är hemligt eller okänt. Och som nämnts, John Doe används också i USA för oidentifierade lik. Detta namn kan man finna på okända i engelska register från 1300-talet.

Från 1885 ska man kunna läsa namn motsvarande på arabiska – John Doe och Richard Roe i – The Book of the Thousand Nights and a Night.

Tom, Dick eller Harry används också ibland som några, okända i flertal. Average Joe, Ordinary Joe, Joe Sixpack (för män) som genomsnittlig man. Ordinary, Average eller Plain Jane som vanlig, genomsnittlig kvinna – används ofta i Nordamerika.

Okänd – som ingen, eller få, känner till; om fakta som ingen eller väldigt få vet om. Ex Flera arter är helt okända för vetenskapen. Fader okänd, diagnos okänd eller – okänd avsändare. Jämför: känd, välkänd, obekant. Nu kan du skryta med din kunskap 😀

Källor:
en.wiktionary.org
en.wikipedia.org
english.stackexchange.com
nomen nescio
sv.wiktionary.org

intressant.se

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.