Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Världens äldsta språk, vet man vilket det är? Japp!

spraket

Jag vidhåller att språket är kanske det viktigaste vi har. Även om man idag kan förmedla ord på olika vis. Så hur det började?

Vi människor dök upp ungefär för omkring 400 000 år, sedan dök Homo sapiens upp och för 100 000 år sedan Homo sapiens sapiens, den anatomiskt moderna människan, vår egen sort. Hjärnan har inte blivit större sedan dess, vilket talar för att människan hade uppnått dagens språkförmåga och intellektuella kapacitet redan då. Men det märkliga är att dessa förmågor i så fall inte utnyttjades fullt ut. Så sett till alla biologiska aspekter av vår språkförmåga har den funnits i vår senaste gemensamma förfader, som levde för 150 000–200 000 år sedan.

Hoppar in med vårt språk, svenskan, kanske var det först? 😀
”Svenska” är inte själva språket, utan en beteckning, ett namn. En gång i världen började man kalla ett sätt att skriva och tala för ”svenska”. Men alla sätt att skriva och tala, inklusive svenska, förändras med tiden. Namnet har ändå blivit kvar. Det som kallas svenska nu är något som skiljer sig ganska mycket från den äldsta svenskan, men på en del sätt skiljer sig mindre från nutida norska. Säger experter och de vet ju? 😉

Det arkeologiska materialet visar att mänskligt beteende fram till för cirka 60 000 år sedan var enformigt och fantasilöst. Redskapen utvecklades knappast alls. Det enda som har hänt med språket sedan kulturens ”big bang” är att det svällt ut. Det finns många fler språk och många fler ord. Men en enskild nutida människa kan inte hålla mer i skallen än vad en enskild dåtida människa kunde göra. Kvalitativt har språket sannolikt inte förändrats alls.

Mycket tyder dock på att neandertalare hade en viss talförmåga, vilket betyder att även vår gemensamma förfader med neandertalarna kunde tala.  Ofta är det så att områden där man lever i små isolerade grupper består av många små språk, som alla präglas av detta, med sanfolket i Afrika som exempel. Det var även så det fungerade i Australien, där aboriginerna talade mellan 200 och 250 språk innan européernas ankomst, vilket betyder att varje språk inte hade mer än några få tusen människor. Indianstammar i Sydamerika fungerade på samma sätt.

Språk eller tungomål är en del av olika system för kommunikation, som används av människor och som vi börjar tillägna stora bitar av redan under våra första levnadsår.
Alla mänskliga populationer idag talar fullvärdiga språk och har samma språkförmåga. 

Vad säger språkforskarna då? Ja, bortsett från enstaka nyare språk, som kreol, har alla språk samma rötter. Det betyder att de i realiteten har uppstått vid samma tidpunkt och därmed är lika gamla. Tittar man däremot på språk, som fortfarande används i en i stort sett oförändrad form, är sanskrit ett bra bud på det äldsta språket. Svar ett klart: sanskrit.

Detta är ett gammalt indiskt språk, som i sin nuvarande version har cirka 4000 år på nacken. Det lever kvar som religiöst språk och talas fortfarande av 6000 personer. Sanskrit är inte det enda gamla, religiösa språk som fortfarande används. Det gäller bland annat också koptiska från Egypten, som är 2000 år gammalt. I Europa anses baskiska vara det äldsta språket. Baskiska är troligen en direkt avläggare av det språk som under stenåldern uppstod i Europa och därmed det enda språket i Europa som inte kommit hit från Asien. Latin är också mycket gammalt, omkring 2500 år, och dessutom ett språk som förändrats mycket lite.

Det är annars mycket ovanligt att språk nästan inte förändras. Tvärtom utvecklas de hela tiden, och under en enda generation sker det tydliga förändringar. Språkforskare räknar med att ett språk under en tidsperiod av endast 600 år kan förändras så pass att det i realiteten blir ett nytt språk. På det sättet har gammalnorska till exempel blivit till norska, svenska och danska, och gotiska till tyska. Det kan även vara så att språk får en renässans. Till exempel var hebreiska utdött som vardagsspråk, men när staten Israel bildades, gjordes det till landets officiella språk.

Världens första till namnet kända författare var kvinna. Hon hette Enheduanna, levde cirka 2250 f Kr och var högsta prästinna i templet i den sumeriska staden Ur. Hon samlade och skrev tempelhymner, bland annat till gudinnan Inanna. Dikterna, översatta till engelska, kan man läsa i en nyutkommen bok med titeln Inanna – Lady of Largest Heart.

Så sammanfattar kort: Sanskrit först, latin, koptiska, baskiska antas vara tidiga, svaret givet. 😀

Källor:
illvet.se
popularhistoria.se
sv.wikipedia.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.