Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Torsång, en ort från tiden för asagudarna, Gustav Vasa passerade här…

torsang

En vän visade intresse för sin hemort och jag tog reda på en del fakta såklart. Det handlar om en by som heter Torsång utanför Borlänge. Har varit aktuellt i TV vid midsommarfirande. Fakta specifikt: Torsång är en tätort i Borlänge kommun i Dalarna och kyrkbyn i Torsångs socken. Orten är belägen i den sydöstra delen av kommunen och 8-14 kilometer från Borlänge centrum.

Varför har gatorna asagudars namn, undrade denna Lisa? Den ”barbariska” vikingatiden med sin asatro tog ju slut i början av 1000-talet när kristendomen började införas, eller påtvingades folk i Sverige (fast man höll på länge med sina asagudar ändå!).

Många ortsnamn härstammar från våra asagudar, därav Torsång som betyder, Tors äng .
Torsång har varit boplats sedan den äldre stenåldern. Människorna som bosatte sig här livnärde sig på jakt och fiske. Fynd av stenyxor vars typer spänner över en period på mer än 1 000 år, tyder på att Torsång blev en boplats under den här tiden.

Gustav Vasa passerade från Rankhyttan via Torsång på sin flykt undan de danska knektarna till Ornässtugan år 1520. En minnessten har rests vid Torsångs hembygdsgård för att minnas denna viktiga händelse för det moderna Sveriges födelse.

Mycket talar för att kyrkan i Torsång haft en föregångare byggd i trä på 1200-talet. Den nuvarande kyrkan byggdes någon gång vid 1300-talets första hälft. Kyrkan är uppförd av gråsten, medan gavlarna och takfrisernas övre partier, liksom valv, murpelare, fönster och portalomfattningar är gjorda av hårdbränt tegel (kanske inspirerade av motsvarande utsmyckningar på Västerås domkyrka).

Bland utvändiga utsmyckningar märks även den på vänstra gaveln stående mansfigur, som traditionen utpekat som ”Tor” (se där!) eftersom platsen troligen varit en offerplats just till asaguden Tor, men som snarast torde symbolisera S:t Olof på en av pilgrimsvägarna till Nidaros, vilken gick förbi Torsång. Samma väg förbi Torsång tog även Gustaf Vasa på sin vandring mot Stockholm.

Termen ”asar” användes som en samlingsbeteckning för det manliga gudakollektivet, medan gudinnorna tillhörande samma familj kallades asynjor. Den äldre forskningen målade gärna upp en bild av asarna som blodtörstiga krigsgudar, representanter för styrka och makt, medan vanerna framställdes som blida fredsmakter, skänkare av liv och gröda. En sådan bild har emellertid visat sig ha mindre stöd i källorna än vad man tidigare trott.

Gator med namn från dessa asagudar, ex. Frejvägen, Torsvägen, Friggavägen, Ymervägen och ex Odenvägen. Nu vet ni det viktiga om en okänd plats? 🙂

Emottager gärna frågor, vad ni vill veta, om vad som helst? Djur, en kändis, ett ord, en stad, vilken är störst, minst – om din ort, namn, vad som 🙂

Källor:
svenskakyrkan.se
sv.wikpedia.org
ottiliasveranda.blogspot.com
gatu.info

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.