Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Flöjare, serafisk och rumpeskatt, betydelse och historien bakom märkliga ord…

seraf

Tre ord, tre ovanliga som sällan används idag. Först ut – ordet flöjare. Det är knepigt nog – boskap som har för vana att hoppa över stängsel. Ålderdomligt ord som också betyder – smiter iväg på annat sätt. Ordet flöja eller flöj kommer från fornsvenskans flöghia. Innebär att flyga, kasta, slänga eller fara omkring. Släktskap finns med ordet flyga. Ett exempel på användning är uttrycket ”I full flöj”(i flygande fart).

Husdjur, i synnerhet hästar har fått det ordet, flöjare även flöjen. För att förhindra detta fästes förr ofta en klamp om foten, eller en träklabb kallat flöjträ om halsen på djuret. Usch då!

1897 kunde det heta: ”Eganden (av den ystre hästen skall) wara förplichtat, honom fängzla så att han icke kan flyia.” Eller – ”blifva snart af vanan de styggaste flöjare och okynnesfä, dem aldrig några hägnader mera kunna hålla till baka. Så hafva ock beklagligen våra myckna lagar …”

Ord två är serafisk som betyder – änglalik, änglaskön, himmelsk, eterisk, översvinnlig o. d., dels i bet.: ren, oskyldig. På engelska, seraphic (som i religion). Seraf är i judisk och kristen tradition en grupp änglar som uppvaktar Gud när han sitter på sin tron, medan de ropar Kadish, Kadish, Kadish (Helig, helig, helig).

Seraferna är sexvingade; ett par täcker de ansiktet med för att de står så nära Gud. I den kristna traditionen, är seraferna de högsta änglarna, över keruberna och Gudstronens väktare; dessa tre grupper tillhör dock gemensamt den högsta änglahierarkin. Serafim betyder på hebreiska ”de brinnande”.

Ord tre låter smått humoristiskt, rumpeskatt som var – böter för könsumgänge mellan ogifta. Ett gammalt ord som i svensk lag avskaffades 1855, innan gav det böter för könsumgänget, som kyrkan fick ta emot pengarna för. Vanligast var att denna straffavgift betalades av föräldrar (i regel modern) till oäkta barn.

Drottning Margaretas rumpeskatt, samma, var en medeltida skatt på kreatur där skatten räknades efter djurens  svansar, för varje boskapsdjur de ägde alltså – och därför i folkmun fått detta ”skämtsamma, lite föraktfulla” namn. Bilden symboliserar serafer, änglar.

Källor:
learning4sharing.nu
runeberg.org
glomdaord.se
g3.spraakdata.gu.se
tyda.se
sv.wikipedia.org
sv.wiktionary.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.