Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

När uppstod jorden, vad vet vi och olika tankar och synsätt…

uppkomst

Vad är livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst? Naturvetenskapen har sina svar, så vad säger den delen? Människans okunnighet i denna fråga har dock inte hindrat henne från att i alla tider fundera. Den 3 mars 1972 sändes en rymdfarkost kallad Pioneer 10 ut i rymden.

Om 80 000 år kommer Pioneer in i närmaste solsystem. Ombord finns ett meddelande om vem som sänt ut rymdskeppet. Hade vetenskapsmännen trott att vi var unika så hade det varit meningslöst att skicka ut meddelandet. Dock, hur jorden kan se ut då komplicerar mycket.

Ok, från starten, en central vetenskaplig såväl som filosofisk frågeställning är den om hur livet en gång uppkom på jorden. Trots frågans centrala ställning i vårt medvetande vet vi mycket lite om hur det gick till, eftersom alla spår från den tid livet började på vår jord har utplånats av meteoritnedslag och kontinentaldrift.

Livets uppkomst eller livets ursprung (abiogenesis) är, inom naturvetenskapen, en frågeställning som försöker ge svar på hur livet på jorden uppstod relativt kort tid efter planetens bildande för 4,54 miljarder år sedan. Vår sol och vårt planetsystem, inklusive jorden, bildades ur en roterande skiva av gas och stoft i utkanten av galaxen Vintergatan för cirka 4550 miljoner år sedan?

De äldsta kända spåren av liv är 3,7 miljarder år gamla, och upptäcktes 2013 när den heterogent kornformiga kristallstrukturen av grafit i metasedimentära stenar på Grönland tolkades som förorsakad av trycksättning av strukturellt heterogena organiska föreningar under metamorfos, vilket i sin tur indikerar att liv kan ha flödat i havet vid den tiden. Rester av encelliga organismer har också påträffats i arkeiska sedimentbergarter i södra Afrika, så gamla som 3500 miljoner år. 

Det finns i huvudsak tre dominerande teorier. Enligt den första teorin­ finns det sporer av liv överallt i universum och de sprids med meteorer och kometer eller med solvinden från stjärnorna. Överallt där det finns lämpliga livsbetingelser kommer liv därför att uppstå.
Den andra teorin, att livet­ uppkom vid havsytan, var under 1900-talet den mest populära. Forskarna trodde länge att den tidiga atmo­sfären var uppbyggd av gaser som väte, metan, ammoniak och kanske giftigt svavelväte, alla i jämvikt med havet.

Numera tror de flesta forskare på den tredje teorin – att livet uppstod nere i jordskorpan under haven. Tidiga organismer var där relativt skyddade från de frekventa meteoritnedslagen under jordens ungdom och jordskorpan under havsbottnarna nybildas dessutom kontinuerligt av den heta magman i jordens inre och hettar upp vatten. De heta källorna ger upphov till en dynamisk miljö med snabba reaktionsförlopp och stor tillgång till både värmeenergi och kemiskt bunden energi, vilket mikroorganismer tidigt lärde sig att utnyttja.

Det svåraste för det tidiga livet att anpassa sig till var troligtvis jordytans skadliga kosmiska strålning och UV-ljus. När livet väl hade skapat skyddssystem mot dessa nedbrytande krafter kunde det så småningom börja utnyttja det synliga våglängdsområdet i solstrålningen för att bygga in solenergi i sina biologiska vävnader.

Allt fler forskare anser att källan till livet på jorden fanns i is. Livets byggstenar kan i så fall ha landat i urhavet inneslutna i frusna kometkärnor. Enligt en helt ny teori kan dock jordens egen havsis ha varit livets hjälpande hand vid födelsen.   

Vetenskapsmän som förespråkar utvecklingsläran säger att utvecklingen sker enligt bestämda förutsättningar: naturlagarna. Det som händer i världen sker inte slumpmässigt.

Om man tappar en penna så faller den ned på golvet. Den flyger inte ut genom fönstret. När det gäller uppkomsten av världen, av livet, av människan, så säger dock samma vetenskapsmän att det skett slumpmässigt. Det ligger en motsättning i att pennans rörelser beskrivs som naturbestämda medan livets tillkomst anges som ett resultat av tid och slump. Hm jaha? Allt blir lite svårt greppa om, men det beror på att ämnet är klurigt.

Kort också om den kristna synen. Bibeln säger ingenting om jordens tillkomst. ”Om vi går till den allra första versen i Första Mosebok, så säger den bara att ”i begynnelsen” – i alltings början – skapade Gud ”himmel och jord” (eller mer korrekt: ”himlarna och jorden”). Men den talar bara om vad som hände en gång i tidens och universums början. Att Gud skapade det väldiga universum där vi lever – men inte hur denna skapelse gick till.

Den berättar inte vad som hände under de miljarder år som gick sedan de första virvlande stoftmolnen började sprida sig ut i universum och hur Gud skapade de första stjärnorna och formade galaxerna med deras myriader himlakroppar – solar, planeter och satelliter, meteorer och kometer, miljoner världar, somliga beboeliga som jorden, andra kalla som Pluto eller heta som Merkurius” (alltombibeln.se).

Källor:
sv.wikipedia.org
ne.se
alltomvetenskap.se
illvet.se
nrm.se
paranormal.se
alltombibeln.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.