Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Intressant är paddan, pussa den ej eller låt hunden hälsa på den…

paddan

En sen kväll dök det upp något hemmavid, insåg att det var en padda, men vad visste jag om dem? Här får du allt du behöver veta och en del kuriosa. Paddor är vårtiga och klumpiga, och kan bara gå eller småhoppa. På hela jorden finns 500 arter av paddor. I Sverige har vi bara tre arter.

Vanlig padda är vanligast, den finns i större delen av landet, utom i de kallaste delarna i norr. Grönfläckig padda och stinkpadda är mycket sällsynta och finns bara i södra Sverige. Paddan har giftig hud, så andra djur tycker inte om att äta paddor. Färgen är brunaktig men varierar i ljust och mörkt. Honan blir 123 mm lång, hanen bara 78.

Paddan sitter stilla och väntar på maten. Den fångar småkryp genom att blixtsnabbt kasta ut sin långa, klibbiga tunga. Paddor sover i vinterdvala under tjälen, djupt nere i hål i marken. När de vaknat på våren, kryper de till vatten för att leka. En skillnad mellan groda och padda är sättet att röra sig. Grodorna har långa bakben och hoppar fram medan paddan har korta bakben och går eller snarare kravlar sig fram. Krälar fram med en torr, läderaktig hud.

På våren kan man höra hanarna sjunga högt för honorna. Hanarnas sång hörs ljudligt och påminner litet om ejderns kluckande läte. Paddålder då? Den vanliga paddan blir normalt 7-10 år gammal, även om en ålder av 36 år har konstaterats för vilda paddor. I fångenskap har den kunnat bli så gammal som 50 år.

Paddan, bufo bufo, kan leva flera kilometer från det vatten där de kläcktes. Paddan förekommer i många olika miljöer, förutsatt att det finns fuktiga gömställen under dagtid som till exempel under stenar, stockar, buskar och i lövhögar. Ofta hittar man därför paddan i trädgårdar och parker.

Paddan är som mest aktiv i skymningen eller nattetid, men i fuktigt väder kan den vara aktiv även på dagen. Paddan är stationär och uppehåller sig ibland på samma ställe i flera veckor eller månader. Direkt efter övervintringen vandrar paddorna till sina lekvatten, ibland upp till två kilometer bort.

Grodor och paddor brukar också associeras med trolldom. Hur är det nu med att kyssa en groda? Ett klassiskt tema i sagan är detta att grodprinsen som förvandlas till en groda och bara kan återställas av en kyss från en prinsessa. Så tro ej på sagor! Annat är att enligt svensk folktro borde man undvika att skada en groda, det kunde vara en människa, en prinsessa, eller ett övernaturligt väsen som uppträdde i grodgestalt. Stundom betraktades grodan som ett gårdsrå som man borde vara rädd om.

Usch, men en man, som ville vinna en flickas kärlek, skulle slå ihjäl en groda och ur dess skelett ta ett ben, som liknade en hake, samt fästa detta i flickans kläder. En person, som skilt orm och groda åt, ägde förmåga att lindra en barnaföderskas smärtor. Ordet groda i betydelsen ”dumt yttrande” torde härröra från en folksaga om en flicka, ur vars mun grodor hoppade, då hon talade.

Kan man bli förgiftad av paddan? De har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne som är mer eller mindre giftigt. I tropikerna finns det grodor med livsfarligt gift. Giftet hos svenska paddor är dock inte alls lika giftigt. Om en hund biter tag i en levande eller död padda blir resultatet en kraftigt saliverande hund. Pupillerna blir påtagligt små. Paddförgiftning är inte farligt men kan vara nog så besvärande. Själv kan du inte göra annat än att torka saliv och avvakta.

Paddan är ett skymnings- och nattdjur med gott mörkerseende, och patrullerar ett litet revir. Den är också stationär, kan klättra och intar stundtals dagplatser högt upp, på murar och i häckar. Vid regn eller fuktigt väder, blir de även aktiva på dagen och kan jaga daggmaskar.

De övervintrar på frostfritt djup, från september-oktober till april-maj. Flera paddor kan övervintra på samma ställe, ibland i sällskap av kopparödla och huggorm.

Den vanliga paddan, liksom alla våra paddor, grodor, ödlor och ormar är fridlysta i hela landet.
Jagar de så gör de det på enklaste vis, de sitter mest och väntar på att smådjur skall passera förbi, ditlockade av en trädgårdslyktas sken, eller en ljus berghäll i månens sken.

De är nyttodjur i våra trädgårdar, då de äter insekter, deras larver, spindlar, sniglar, daggmaskar, små kräl- och groddjur, även möss tas av större paddor. Fiender? Trots dessa giftkörtlar så är räv, hund, grävling, kråka, skata och snok naturliga fiender till paddan, som stundtals själv kan ta en och annan padda, dock mest ungpaddor. Omfattande skogsdikning och borttagande av lekvatten är hot mot arten. Hinder på vägen till och från lekvattnen stör också, på en bilväg om våren kan mängder av paddor dödas. Här är tunnlar under vägen en god lösning. Lokala populationer går under om ett lekvattnen försvinner.

Namnet? Det svenska ordet padda härstammar från fornsvenskans padda, som har gemensamt ursprung med det germanska språket, och troligtvis av ljudmålande ursprung. Ordet är känt hos oss sedan före 1520. Det vetenskapliga namnet bufo kommer från latinets ord för padda i poetisk betydelse.

Sist något äckligare. Spyflugorna Lucilia bufonivora och L. sylvarum parasiterar på paddor. Flughonan lägger ägg på paddans bakdel, rygg eller lår. När larverna kläckts vandrar de längs ryggen fram till ögat eller näsöppningen där de kryper in. Sedan förtär de huvudets mjuka delar, men lämnar hjärnskålen och huden orörda. Paddan dör efter 2-3 dygn då larverna har förstört livsviktiga organ.  ∑    

Källor:
nrm.se
agria.se
pandaplanet.se
uvc.uu.se
skansen.se
sv.wikipedia.org
lansstyrelsen.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.