Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

Avundsjuka är vanligt, drabbade var ex Snövit och Marilyn Monroe…?

kronblom

Människor har man mött under livet som varit avundsjuka och det kan gälla grannar, på jobbet, skolan, syskon emellan. Bland artister, idrottsmän tror jag själv det hör till bilden, man måste vara bättre, bäst. Vi lär oss också att inte ge upp, kanske kunna lite mer. Lite fakta då. Avund är en känsloreaktion med starkt motiverande kraft att antingen själv söka överglänsa den man är avundsjuk på eller att skada den andre så att den egna känslan av avund eller missunnsamhet kan lindras eller upphöra.

Om en olycka eller förlust drabbar den man är avundsjuk på upplevs vanligen en känsla av skadeglädje. Avundsjuka är en sjuklig eller plågande avund eller avundsamhet. Ex. avundsjuka över att andra skulle ha något vackert. Känslan av avund kan vara varaktig. Avundsjuka består ofta av en kombination av frambringade känslor som ilska, sorg och avsky.

Avunden är en svår känsla, som slår tillbaka mot oss själva och sätter krokben för oss, i värsta fall kan den undergräva vår självkänsla och förstöra relationerna till andra. Avundsjuka är en välbekant upplevelse i mänskliga relationer. Det har observerats hos fem månaders gamla spädbarn och – äldre. Vissa hävdar att avundsjuka finns i varje kultur, medan andra menar att avundsjuka är ett kulturspecifikt fenomen.

Den har varit ett tema i många konstnärliga verk, sociologer har visat att kulturella föreställningar och värderingar spelar en viktig roll i bestämningen om vad som triggar avundsjukan och vad som utgör socialt acceptabla uttryck av avundsjuka. Biologer har känt igen faktorer som omedvetet kan påverka uttrycket av avundsjuka. Konstnärer har utforskat temat avundsjuka i fotografier, målningar, filmer, sånger, pjäser och böcker. Teologer har erbjudit religiösa åsikter om avundsjuka grundat på de heliga skrifterna för sina respektive religioner.

Oförklarligt starka reaktioner på till synes små saker kan utlösas när något hakar i en negativ självbild och som en metkrok river upp de frustrerade känslorna hos det sårade, inre barnet. Och den känslan kan finnas kvar i större utsträckning än vi anar. Men all avund är inte destruktiv: Den stimulerande avunden är främst ett sätt att ge komplimanger, av typen ”jag är så avundsjuk på din fina trädgård”. Den konkurrerande avunden kan också ha positiva effekter, den kan få oss att pröva nya saker i livet.

Den avund som är riskabel är den missunnsamma avunden, den som vi inte erkänner för oss själva. I stället förklarar vi bort den med att den person vi är avundsjuk på är stroppig eller vidrig.

Övervinna avunden kan likna hantera andra negativa känslor (ilska, förbittring etc). Individer upplever ilska söker ofta professionell behandling för att förstå varför de känner som de gör och hur man hanterar den. Enligt experter, vilket hela inlägget handlar om, är inte avund farlig om vi erkänner den. Det är när vi ljuger för oss själva den blir farlig. För en sådan avund fyller oss med en känsla av djup orättvisa och inre, frätande vrede.

Ett typiskt kvinnligt ex. Männen dyrkade henne, kvinnorna var avundsjuka på henne. Ja, skönheten Marilyn Monroe. Ett annat av de vanligaste exemplen är en kvinna som är avundsjuk på en annan skönhet, som i sagan ”Snövit”, där drottningen är avundsjuk på Snövits ungdom och skönhet, och försöker döda den unga kvinnan för att återigen vara ”skönaste av dem alla.”

Ordet avundsjuka, (oftast i singularis) att vara avundsjuk; den närmast sjukligt starka känslan av avund eller missunnsamhet mot någon eftersom denne äger en sak eller gör grejer man själv eftersöker. Jag vill med livets erfarenhet stå fast vid att jag själv inte känner avundsjuka. Mycket handlar om att inse vad man har för värden i det egna livet och värdesätta dem.  Ingen av oss är det naturligtvis….?  🙂

Källor:
sv.wikipedia.org
dn.se
sv.wiktionary.org
citatfabriken.se
psykologiguiden.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
 

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.