Zenzationella Människor Et Facto

Lär dig mer om allt – fakta för alla

De fyra stånden – än idag finns titlar du kan lära om …

medeltiden

Förr fanns ”de fyra stånden”, adel, borgare, präster och bönder”. I mina texter dyker det ibland upp folk med titlar som tillhör adel så jag tänkte ge en kort beskrivning om de olika. Idag finns ju ännu Caroline af Ugglas, många därtill, men hon var den jag kom på. De fyra stånden blev till år 1527 och bestämdes av riksdagen. De varade ända fram till år 1866.

Adel, en samhällsgrupp som äger lagstadgade, vanligtvis ärftliga privilegier av ekonomisk, politisk och social karaktär. Adelskapet kan vara förenat med titlar och särskilda heraldiska rangtecken. Adelsprivilegier kan vara mycket betydande och innebära till exempel skattefrihet och företräde till statliga ämbeten, främst inom militären.

En adelsman är en mansperson med en adlig titel. Motsvarigheten på damsidan är en adelsdam. Adelsdam är den kvinna som är född i en adlig familj, som genom giftermål blivit upptagen i en adelsätt eller själv blivit adlad. Adeln i Sverige har som sådan aldrig avskaffats. Däremot upphörde adelns privilegier den 1 juli 2003. I Sverige avskaffades formellt kungens nobiliteringsrätt i samband med antagandet av 1974 års regeringsform. Den siste att adlas blev Sven Hedin 1902.

Ok, vi börjar med högtidliga – baron.
Baron var en medeltida, fransk adlig titel, som från Frankrike överfördes till England och från omkring mitten av 1600-talet även börjat användas i andra länder. En barons hustru har titeln baronessa. Ursprungligen betecknade ordet en ädling, som lydde omedelbart under en konung eller kejsare och alltså inte även stod i vasallskap till exempelvis en greve eller hertig. I Sverige används barontiteln enbart muntligen såsom tilltalsord för friherrar med undantag för arvtagare till det forna Baroniet Adelswärd som tituleras baron även i skrift.

Hertig?

Hertig är en titel för vissa högre adelsmän eller manliga medlemmar av kungahus, den motsvarande kvinnliga titeln är hertiginna, oftast regerande över ett hertigdöme. Titeln ärkehertig är en titel som i rang avses stå mellan hertig och kung. En hertig tilltalas normalt ”ers nåd”, men en hertig som är självständig regent eller kunglig hertig tilltalas ”ers höghet”.

Hertiginna är titeln för makan till en hertig, eller, historiskt, en regerande hertiginna över ett hertigdöme. Sedan 1980 har svenska prinsessor också formella titlar som hertiginnor över något av Sveriges landskap. För närvarande är Västergötland (kronprinsessan Victoria) och Gästrikland-Hälsingland (prinsessan Madeleine) upptagna.

Greve?

Greve är en adlig värdighet. En grevinna är vanligen på samma sätt en hustru eller dotter till en greve, men en kvinna som i sin egen rätt innehar en grevetitel tituleras också grevinna. Titeln infördes i Europa av Karl den store. I till ex. Storbritannien innehas den motsvarande titeln earl i princip endast av huvudmannen eller av den som förlänats titeln.

Titeln grevinna i Sverige, här används titeln grevinna för ingifta och änkor, men inte frånskilda oavsett om de behållit efternamnet. Även döttrar kan använda titeln, vilket dock är mindre vanligt om de gift sig ofrälse. Som regel tituleras en ogift dotter till en greve ”fröken”.

Och så vanligare von, som i Verner von Heidenstam.

Von – von (vanligen med små bokstäver) uttalas fånn och är en tysk preposition som ungefär betyder från. Ordet används i tyska efternamn men har på senare tid ofta förknippats med adeln. Von är jämförbart med svenskans av. Med den stavning som gällde före 1906 års språkreform, skrevs det af. Av eller af förekommer numera i princip endast i (i regel adliga) efternamn där ordet har samma innebörd som von.

I Sverige är von starkt associerat med adeln, och sedan 1901 kan det ej användas i nya namn.

Af –
äldre stavning av ordet av i efternamn, se von, jämlikt som i av. Bilden speglar medeltiden.

Källor:
div lexikon jfr
sv.wikipedia.org
som.typo3konsult.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer inaktiverade.