Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Salmonibrev hoppas jag du slipper, ordet med spännande bakgrund…

tpressni

Läste och mötte ett ord jag – blev nyfiken på. Salmonibrev – vad är det? Kort sagt är det ett utpressningsbrev. Ordet finns inte med i moderna ordlistor, men har tidigare fått en så bred spridning att det bland annat har blivit känt i tyskan. Brev (anonymt) vari avsändaren gm hotelser (t. ex. om skandalösa avslöjanden) försöker pressa ut pengar av ngn, hotelsebrev, utpressningsbrev.

Ordet anspelar på en verklig person. Det fanns på 1860-talet en bokbindare i Linköping vid namn Viktor Ferdinand Salmoni. Viktor Ferdinand föddes 1833 och runt 20 års ålder återvände han till hemstaden Linköping (1853 eller 1854.) 1857 etablerade han sig som näringsidkare och 1859 som borgare. Med Christina Sophie Löfbom ingick han äktenskap 1855 och hade med henne fyra barn.

1864 bodde familjen på Glasberget och han hade en storartad utsikt över staden och dess omgivningar. Det var den utsikten, som han skulle komma att utnyttja för sin försörjning bl. a. genom de s k Salmonibreven.

Han hade alltså en bokbinderiverkstad som låg på Badstugatan. Han sålde psalmböcker, evangelieböcker och katekeser. Ansågs som en mycket duktig bokbindare men trots det var hans ekonomi inte den bästa. Han låg efter med hyror och hade många småskulder. Dessutom hade han som hobby att gå på auktioner. Ytterligare en sak som bidrog till den dåliga ekonomin var hans stora intresse för rövarromaner. Han läste romanerna, som lämnades in för bindning och det hade knappast någon positiv inverkan på hans arbetsprestation.

1862-63 kom han på tanken att skriva anonyma hotelsebrev och på så sätt få in pengar. Viktor Ferdinand skrev flera brev till en änka. Han utgav sig för att vara hennes avlidne mans oäkta son och ville ha ut sin del av arvet. Hotade med att avslöja hemligheten och ställa till en skandal, men änkan föll inte undan för hotelserna.

Efter det misslyckade försöket utsåg han två nya offer, det var en fullträff. Salmoni kunde från Berget se vem som besökte vem och vid vilka tidpunkter på dygnet. Men till slut blev han genomskådad och polisen gillrade en fälla när han skulle hämta pengar på en bestämd plats. Han kom, hämtade pengarna men när han passerade en hölada rusade poliserna ut och tog fast honom.

Straffet blev straffarbete i ett år plus ersättning till den utpressade Johansson med 1000 riksdaler rmt. Det fanns förmildrande omständigheter: Salmoni var tidigare ostraffad, han ångrade sitt brott, han var utfattig och hade en stor familj.

Efter fängelsetiden fortsatte han i sitt yrke. Hustrun och barnen bytte namn till Enbom. Ytterligare två barn föddes. Den 23 april 1876 dog Salmoni i cancer, 43 år gammal.

Salmonibrev förekom så sent som 1953 i Svenska Dagbladet och står med i Svenska Akademiens Ordbok. Numera verkar dock ordet föra en tynande tillvaro. Salmoni-brevskrivare, person som skriver hotelse i utpressningsbrev. Ex 1890 – ”En salmonibrefskrifvare i Varberg har försökt utpressa 2.000 kr. af en stadsbo derstädes.”

Källor:
wisthbf.se
svenska ord
g3.spraakdata.gu.se
runeberg.org

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,