Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3000 inlägg. Våga lär mer!

Dalarnas Östansjö, Österbyn och Österkvarn värda besök, fiska, bada…?

svardsjokyrka

En vän hade varit och fiskat med familjen i Östansjö, fina bilder med abborrar fick mig nyfiken på platsen. Och Österbyn och Östansjö är avgränsade och namnsatta småorter i Falu kommun, Dalarnas län. Den omfattar bebyggelse i byarna Östansjö, Österbyn och Österkvarn i Svärdsjö socken belägna på östra sidan om den nedre delen av Svärdsjön. Bilden på Svärdsjö kyrka.

De ligger som ett pärlband längs den östra delen av Svärdsjön på vars andra sida Svärdsjö kyrka syns (bilden). Östansjön avvattnas av Svärdsjövattendraget. Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön. Folkmängd, 59 – 70 hushåll (var man drar gränsen vid räkning).

Österbyn kom till när grannbyn Östansjö växte, byn är från 1600-talet. Här finns många gårdar och numer kan man hyra en stuga om man vill fiska eller koppla av.

Östansjö är en av de äldsta byarna i bygden, nämnd i skrift år 1358. Bebyggelsen var då koncentrerad till området vi idag kallar Tômta. I Östansjö påträffades 1926 vid plöjning i en åker i närheten av sjön en stenyxa från tiden omkring 2 500 år f. Kristus. Det gamla Bönhuset används som bystuga och det går bra att hyra bagarstugan. Byn utökades successivt österut och under början av 1600-talet etablerades Österbyn, som östra delen av Östansjö by.

I Österkvarn anlades skvaltkvarnar och sågar och bosättningarna skedde i samband med storskiftet i mitten av 1800-talet. Namnet kommer troligen ifrån den den saltkvarn man anlade i vattendraget i samband 1800-talets storskiften. Byggnaderna finns delvis kvar och har senare år fått upprustning.

Det finns 7 platser namngivna Östansjö i Sverige. Värd en sommar- hösttur?

Källor:
sv.wikipedia.org
varligger.biz
geocaching.com
svärdsjö.se

intressant.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Författare: zenzajannen

Intresserad av allt. Nyfiken sökare :)

Kommentarer är stängda.