Zenzationella Människor Et Facto

Fakta om ALLT. Länka till vänner. NYA inlägg, klockan 08! 3100 inlägg. Våga lär mer år 2023!


Vem var Evert Taubes – Rönnerdahl, förebilden var…?

ronnerdahl

Ja, sommarlåten minns vi alla från allsång, Sjösala vår, men har han en förebild som levt?

Rönnerdahl – han har inget förnamn – är ett av visdiktaren Evert Taubes alter egon, och huvudperson i många av Taubes visor. Alltså en bild som speglar – honom själv.

Man kan se Rönnerdahl som en idealbild av Taube själv på medelålders och äldre dagar. På samma gång en svensk målare och humanist, väl hemmastadd bland rosor och ruiner i Rom och bland liljor i Florens. En bohemisk konstnär och en familjefar med ansvar, som drömmer om sin ungdoms resor (Rönnerdahl på Pampas) och har en och annan oskyldig flirt med unga flickor, som kanske tycker att den gamle mannen är en artig och intressant kavaljer, men som inte tar honom på allvar som en tänkbar älskare (Dansen på Sunnanö)…

tabbe

Sjösala vals är en svensk sång i valstakt med text och musik av Evert. Den publicerades i Sjösalaboken 1942. Sjösala var familjen Taubes sommarställe vid Nämndöfjärden nära Stafnäs i Stockholms skärgård, och skildringen av familjen i skärgården har blivit en bild av sommarlovet i Sverige.

Texten, som börjar ”Rönnerdahl han skuttar”, handlar om Rönnerdahls glädje över den spirande sommaren. Sjösala vals skrevs i Tisenhult säteri (Rejmyre) år 1941. I den nicaraguanska sångerskan Katia Cardenals version (Taube på spanska) är Rönnerdahl omdöpt till Sebastián.

Låten publicerades när andra världskriget härjade i Europa, och låtskrivaren själv ville med låten ”besjunga skönheten och glädjen som kriget hotar att förgöra”.

Visst är texten allsångsvänlig?

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng
Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.
Hör min vackra visa, kom sjung min refräng!
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik
och se, så många blommor som redan slagit ut
på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

Källor:
everttaube.info
sw.wikipedia.org
imorbygden.se